ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


EPK-01 ก้าวสู่โลกอิเล็กทรอนิกส์


พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เลื้องต้นนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการต่อยอดองค์ความรู้ ว่าไว่าจะเป็นทางด้าน
หุ่ยนยต์ การเขียนโปรแกรมควบคุมต่างๆ การทำโคงงาน ล้วนมาจากพื้นฐานทั้งสิ้น

การทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่สำคัญจะประกอบด้วย แหล่งจ่าย ตัวนำ และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


วงจรอิเล็กทรอนิกส์

วงจรในการทดลอง


1 อ่านวงจรพื้นฐาน และ สัญลักษณ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิด ว่าใช้งานอย่างไร
3. ต่อวงจรในบอร์ดทดลอง


ในตอนต่อๆไปจะได้กล่าวถึง รายละเอียดอื่นๆ และ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนรู้ ครับ

 
update 27 มิย. 64