ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับตอนที่ 4 เตรียมความพร้อมในการทดลอง

ในการเรียนรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นั้น ต้องมีการทดลองการทำงานของอุปกรณ์ชนิดต่างๆให้เข้าใจว่าทำงานอย่างไร และส่งผลต่อวงจรอย่างไร ซึ่งสิ่งที่ต้อง มีประจำโต๊ะทดลองพื้นฐานจะมีดังนี้

แผ่นโพโต้บอร์ด จะใช้ในการเสียบอุปกรณ์
ที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งมีให้ใช้หลายรูปแบบ

 

 

รางถ่าน และถ่านไฟฉาย ใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานในการทดลอง
หรือ อาจะใช้แหล่งจ่ายอื่นๆได้ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในตอนต่อๆไป

 

 

สายจั้ม ใช้เสียบลงบอร์ดทอลองเพื่อต่อวงจร ซึ่งสามารถใช้
ได้ทั้งแบบ สำเร็จรูป เป็นชุดสายจั้มตัวผู้-ผู้ หรือ
จะใช้สายไฟ ชนิดสายแข็ง เบอร์ 22 ก็ได้ ซึ่งจะเสียบบอร์ดได้พอดี

 

 

สายปากคีบ เอาไว้ต่อต่อพ่วงอุปกรณ์บางชนิดที่ไม่สามารถเสียบ
เข้ากับบอร์ดทดลองได้

 

 

มัลติมิเตอร์ ใช้สำหรับวัดค่า แรงดัน หรือ กระแสไฟฟ้าในวงจรที่ทำการทดลอง

 

 

ชุดหัวแร้งบัดกรี คีม ไขขวง ใช้ในการบัดกรีเฃื่อมอุปกรณ์บางชนิด หรือใช้ในการทำงานด้านอื่นได้

 

 

อุปกรณ์ สำหรับการทำลอง ตามใบงานต่างๆ ซึ่งจะได้กล่าวถึงอีกครั้งในรายละเอียดของอุปกรณ์ตัวนั้นๆ

   

update 30 มิย 64