ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 21

เขียนโปแกรมแรก

ในการเขียนโปรแกรมและทำโครงงานที่เกี่ยวกับ Arduino นี้ผมจะใช้
Arduino UNO R3 SMD เป็นหลักครับ ส่วนใครจะใช้ รุ่นธรรมดาก็ได

เช่นเดียวกัน มาเริ่มเขียนโปรแกรม แบบ ง่ายๆกันก่อน
 


ขั้นตอนที่ 1 ให้เสียบสาย USB กับ บอร์ด Arduino สังเกตว่าจะมีไฟบอกสถานะการทำงานว่า พร้อมแล้ว
 

ขั้นตอนที่ 2 เปิดโปแกรม และ set ค่า รุ่นของบอร์ดและ port ที่จะใช้นการ load โปแกรม
 
ในบอร์ด Arduino จะมี LED ต่อไว้ที่ ขา 13 แล้ว เอาไว้ทกสอบการทำงานได้ โดยที่ยังไม่ต้องต่อ
LED และ R ภายนอกวงจร


ในบอร์ด ที่ผมใช้งาน LED ที่ต่อมาจากขาที่ 13 จะอยู่ตรงตำแหน่ง L และ รูปแสดง LED ทำงานที่

 
เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก จะได้หน้าต่าง แบบนี้
 

เบื้องต้นนั้น ในการเขียน code Arduino นั้น จะประกอบไปด้วย ฟังก์ชั่น2อันคือ
ฟังก์ชั่น void setup ตัวนี้เอาไว้กำหนดขาใช้งาน ต่างๆ
ฟังก์ชั่น void loop อันนี้ใช้ในการเขียนโปแกรมหลัก
// เครื่องหมาย คอมเม้น เอาไว้เขียน คอมเม้นต่างๆได้
 
ทดลองเขียนโปแรรกม ตามรูป
void setup()
{
pinMode(13 , OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(13, HIGH );
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW );
delay(1000);

เมื่อเขียน code เสร็จแล้ว ทำการตรวจสอบโปแกรม ถ้ามี error หรือ code ผิด ก็ไปแก้ให้ถูกต้อง ตามภาพ
 
 
แสดงการทำงานของแต่ละ คำสั่ง

 
แสดงลักษณะสัญญาณที่ส่งไปให้ LED จากขาที่ 13
สภาวะ HIGH บางครั้งก็ใช้ว่า 1 เป็นสภาวะไฟออกที่ระดับ 5V
สภาวะ LOW บางครั้งก็ใช้ว่า 0 เป็นสภาวะไฟออกที่ระดับ 0V
 
LED จะกระพริบ ติด ดับ สลับกันไป ทุกๆ 1 วินาที
 
 
ทดลองเปลี่ยน ค่า delay จาก 1000 มาเป็นค่าอื่นๆ เช่น 200 หรือ 300 แล้วดูผลที่ได้ครับ
 
การเขียนโปแกรม ส่วนไหนไม่เข้าใจ สามารถสอบถามมาได้ครับ ( ไม่รับโทรสอบถามครับ)
ส่วนไหนอธิบายได้ก็จะอธิบายให้ ส่วนไหนผมยังไม่ได้ศึกษา ก็คงตอบไม่ได้..
 
 
 
เขียนเมื่อ 14 ธค 64
 
พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ