ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 25

ส่งข้อมูลแสดงผลออกทาหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทาง Serial Monitior 

 

การส่งข้อมูลจาก Arduino ไปแสดงผลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทาง Serial Monitor
จะใช้แสดงผลค่าต่างๆได้ เช่นแสดงค่า ตัวแปรต่างๆ โดยมากแล้วโครงงานที่มีการแสดง
ผลออกมา จะทดสอบโดยใช้ Serial Monitor ซึ่งจะเห็นค่าที่ได้ง่าย เช่น โครงงานวัดแรงดัน
วัดอุณหภูมิ ..จะแสดงผลเป็นตัว อักษร และตัวเลข จะได้ เขียนไว้ในส่วนของโครงงาน ต่อๆ

 

 


หน้าต่างของ Serial Monitor

 


ในการสื่อสาร จะต้องกำหนดความเร้วทั้ง 2 ฝั่ง ให้ตรงกันจึงจะติดต่อกันได้ความเร็ว
ในการส่งข้อมูล นี้ เรียกว่า Boaudrate การกำหนด Boaudrate มีให้เลือกมากมายทั้งนี้ขั้น
อยู่กับอุปกรณ์นั้นๆจะรองรับได้เท่าไร 300 , 1200 , 2400 , 4800 , 9600 , 14400 , 38400
, 57600 , 115200 , 230400 , 460800 , 921600

 


ต่อ USB กับบอร์ด และ เขียน Code ดังกล่าว ทดอสอบ และ Upload

 
void setup()
{
Serial.begin(9600);

}
void loop()
{
Serial.print("ทดสอบ--");
delay(2000);
 
 
 

เลือกส่งข้อมูลมาแสดงผลที่ Serial Monitor ( มุมบนขวามือ)


ข้อมูลที่ส่งมาแสดงผล สังเกตว่า ข้อมูลจะแสดงทุกๆ 2 วินาที (delay(2000); และ แสดงแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
มุมล่างแสดงความเร็วในการติดต่อ เลือดความเร็ฌวได้ แต่ต้องระบุให้ตรงกับ code และ
ขึ้นอยู่กับชนิดอุปกรณ์ว่ารับความเร็วเท่าไร

 
เปลี่ยนคำสั่งจาก Serial.print เป็น Serial.println
จะเป็นว่าข้อมุลที่ส่งมาจะมีการขึ้นบรรทัดใหม่ทุกครั้ง
 
ทดสอบการส่งค่าตัวแปรแสดงผลทาง Serial Monitor
 
 
การสื่อสารแบบอนุกรม ในตัวบอร์ด Arduino จะมีมาให้อีกคือ
ขา RX (รับข้อมูล) และ TX (ส่งข้อมูล) ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวถึง
ในโครงงานที่ต้องการการรับส่งข้อมูลแบบนี้
 
 
 
 
 
ลองนำความรู้จากตอนที่ 22 ไฟวิ่งอย่าง่าย
มาใช้สวิตช์กด แบบนี้ั
จะได้มากถึง 4 รูปแบบ ลองทำดูครับ วงจรนี้ จะใช้ในบทความตอนต่อ
ไปมาดูว่า สวิตช์ 2 ตัว LED 4 จะทำโครงงานอะไรได้บ้าง


 
การเขียนโปแกรม ส่วนไหนไม่เข้าใจ สามารถสอบถามมาได้ครับ ( ไม่รับโทรสอบถามครับ)
ส่วนไหนอธิบายได้ก็จะอธิบายให้ ส่วนไหนผมยังไม่ได้ศึกษา ก็คงตอบไม่ได้..
 
เขียนเมื่อ 22 ธค 64
 
พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ