ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 45

รีเลย์


ในวันนี้ของพักการให้ความรู้ในเรื่อง Arduino มาทำความรู้จักอุปกรณ์ที่ชื่อว่ารีเลย์กันครับ

relay ทั่วไป

 

รีเลย์ที่พบเห็นโดยทั่วไป ทั้งงานขนาดเล็กไปถึงในโรงงานอุตสาหกรรม

 

รีเลย์ (Relay) เป้นอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิด ปิด ทั่วไป ในตัวรีเลย์จะมี
ขดลวดที่ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็ก คอยดึงหน้าสัมผัส ให้ทำการเปิด - ปิด วงจรได้

 

การทำงานพื้นฐานของรีเลย์ เมื่อป้อนแรงดันเข้าขดลวด ขดลวดที่พันอยู่ที่แกนเหล็ก
จะกลายเป็นแม่เหล็ก แล้วไปดูด หน้าสัมผัสลงมาให้ติดกัน

 

รีเลย์ที่ใช้งานบนบอร์ด โมดูลรีเลย์ จะเป็นรีเลย์ทั่วไป มี 5 ขา ด้วยกันดังนี้

 

ตำแหน่งขา ของรีเลย์ (เฉพาะรุ่น) รุ่นนี้ 5 ขา ขา NO , Com , NC และ ขาจ่ายไฟเข้า

 

ที่ตัวรีเลย์จะระบุแรงดันใช้งาน(แรงดันที่ขดลวด)และ แรงดัน/กระแส ที่หน้าสัมผัส

 

การทำงานของรีเลย์เมื่อป้อนไฟเข้าขดลวด
ขา NO จไม่สัมผ้สกัะบขา com (ปกติเปิด)
ขา NC จะสัมผัสขา com (ปกติปิด)

 

ข้อเสียของรีเลย์แบบนี้คือ เสียงที่เกิดการกระทบกันของหน้าสัมผัส
ความเร็วในการใช้งาน จะตัด ต่อ เร็วๆ ไม่ได้
หน้าสัมผัสเสียหายเนื่องจากกระแสเริ่มต้นหรือการสป๋ากหน้าสัมผ้ส

 
 

Solid-state relay

Solid-state relay เป็นรีเลย์ที่ทำงานด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนมาก
จะเป็น Opto กับ Triac รีเลย์ประเภทนี้ทำงานได้รวดเร็ว

 

 

 

เขียนเมื่อ 27 ธค 65

ติดตามตอนต่อไปครับ