ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 77 เซ็นเซอร์ตรวจจับเสียง

เซ็นเซอร์ตรวจจับเสียง เป็นเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับคลื่นเสียง หรือ ตรวความดังของเสียงได้
เราสามารถใช้เซ็นเซอร์แบบทำฌครงงานเกี่ยวกับเสียงได้ เช่นตรวจับความดัง เป็นต้น


sound sensor ที่นำมาทดสอบ


หลักการทำงานของบอร์ด


วงจรที่ใช้ในการทดสอบ


ต่อวงจรในบอร์ดทดลอง

int vr_pin = A0;
void setup() {
pinMode(vr_pin, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int vr = analogRead(vr_pin);
Serial.println(vr);
delay(500);
}


code และผลที่ได้จากหน้าจอมอนิเตอร์

** จากการทดสอบ ตัวบอร์ดการรับค่ายังไม่ค่อยแม่นยำเท่าไรนัก
หรือยังไมเสถียรภาพ เท่าำไรนัก เอาไว้จะลองออกแบบ วงจรให้ใหม่ครับ

เขียนเมื่อ 15 กพ 66 / ติดตามตอนต่อไปครับ