ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 78 ไฟวิ่งปรับความเร็ว

บทความก่อนหน้านี่ที่เกี่ยวข้องกัน


ตอนที่ 31 การอ่าานค่าสัญญาณ อนาล็อก

ตอนที่ 73 การเขียนโปแกรมแบบฐาน16

ในตอนนี้จะมาประยุกต์การใช้งานร่วมกันระหว่างการทำไฟวิ่ง และการอ่านค่าอนาล็อกกันครับ

วงจรที่ใช้ในการทดสอบ

code

int vr_pin = A5;
int LED[]={0x00,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x3F,0x7f,0xFF};
void setup()
{
DDRD = 0xFF; // เซ็ตให้ขา 0 - 7 เป็นเอาต์พุต
}
void loop()
{
for(int i=0;i<8;i++)
{
int vr = analogRead(vr_pin);
PORTD= LED[i];
delay(vr);
}
}

VDO การทำงาน
จาก Facebook


ลองทำดูครับ คงไม่ยากเกินไป

เขียนเมื่อ 2มีค 66 / ติดตามตอนต่อไปครับ