ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 82 หุ่นยนต์เดินตามเส้น

บทความก่อนหน้านี่ที่เกี่ยวข้องกัน


ตอนที่ 29
โมดูลอินฟาเรด

ตอนที่ 58
ทดสอบหุ่น V1 ปรับปรุง

VDO การทำงาน
จาก Facebook


ในโครงงานนนี้ จะเป็นหุ่นยนต์เดินตามเส้นได้เท่านั้น โดยยังจะไมีมีการ
เลี้ยวตามแยกต่างๆได้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเขียนโปแกรมหุ่นยนต์ที่
ทำงานได้หลากหลายมากขึ้น


*** ข้อควรระวังในการใช้เซ็นเซอร์นี้ ห้านเล่นที่ที่กลางแสง หรีิือมี
รังสีอินฟาเรด

 

หลัการทำงานของเซ็นoเซอร์

.

การส่งสัญญาณของ เซ็นเซอร์ เมื่อตรวจจับพื้นขาวและพื้นดำ
เจอพื้นดำ ส่งสัญญาณ 1 หรือ HIGH
เจอพื้นขาว ส่งสัญญาณ 0 หรือ LOW

 

หลักการทำงานของหุ่นยนต์

พบพื้นขาวทั้งคู่ - เดินหน้า

พื้นดำด้านขวา - เลี้่ยวขวา

พื้นดำด้านซ้าย - เลียวซ้าย

พปพื้นดพทั้งคู่ - หยุด

วงจรที่ใช้ในการทดสอบ์


ต่อวงจรตามรูป

cide ที่ใช้ในการทดสอบ

int Read_sensor_L = 8;
int Read_sensor_R = 9;
int sensor_L ;
int sensor_R ;
void setup() {
pinMode(8, INPUT);
pinMode(9, INPUT);
delay(2000);
}
void loop() {
sensor_L = digitalRead(Read_sensor_L);
sensor_R = digitalRead(Read_sensor_R);

if(sensor_L==0&&sensor_R==0)// พื้นขาว
{

digitalWrite(2,LOW); // เดินหน้า
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,HIGH);
delay(100);
}
if (sensor_L==1&&sensor_R==0)// พื้นดำซ้าย
{
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,HIGH);

delay(100);
}
if(sensor_L==0&&sensor_R==1) // พื้นดำขวา
{
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,LOW);
delay(100);
}
if (sensor_L==1&&sensor_R==1)// พื้นดำทั้งคู่
{
digitalWrite(2,LOW); // หยุด
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
delay(9000);
}
}

VDO การทำงาน
จาก Facebook

คงไม่ยากเกินไปนะครับ ลองฝึกกันดูครับ
เขียนเมื่อ 2 มีค 66 / ติดตามตอนต่อไปครับ