ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


ตอนที่ 83 ตรววจับน้ำฝน ความชื้น

ในตอนนี้จะมาใช้งานโมดูลตรวจจับน้ำฝนกันครับ สามารถนำไปใช้ในโครงงานที่
เกี่ยวข้องกันกับน้ำฝนหรือความชื้นได้

VDO การทำงาน
จาก Facebook

 


ตำแหน่งขาการใช้งาน

 

วงจรที่ใช้ในการทดสอบcide ที่ใช้ในการทดสอบ - อ่านค่า

int vr_pin = A5;
void setup() {
pinMode(vr_pin, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int vr = analogRead(vr_pin);
Serial.println(vr);
delay(500);
}

ค่าที่ได้จากการอ่านช้อมูล อนาล็อก

บัสเซอร์เตือนน้ำฝน

มาประยุกต์ใช้งานทำเป็นเครื่องเตือนฝนตกกันครับ


วงจรที่ใช้ในการทดสอบ
ต่อ บัสเซอร์ ที่ขา 8 จะดังเมื่อมีฝนตกลงมาเป็นการแจ้งเตือน

 

cide ที่ใช้ในการทดสอบ - บัสเซอร์เตือนน้ำฝน

int buzzer =8;
int vr_pin = A5;
void setup() {
pinMode(vr_pin, INPUT);
pinMode(buzzer,OUTPUT);

}
void loop() {
int vr = analogRead(vr_pin);
if(vr<500)
{
digitalWrite(buzzer,HIGH);
delay(100);
}
else
{
digitalWrite(buzzer,LOW);
delay(100);
}

}

 

VDO การทำงาน
จาก Facebook

 

คงไม่ยากเกินไปนะครับ ลองฝึกกันดูครับ
เขียนเมื่อ 3 มีค 66 / ติดตามตอนต่อไปครับ