ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


ตอนที่ 84 วัดระดับน้ำ

ในตอนนี้จะมาใช้งานโมดูล วัดระดำน้ำ แบบง่ายๆ กันครับ และ สามารถนำไปใช้ในโครงงานที่
เกี่ยวข้องกันกับการวัดระดับน้ำได้

VDO การทำงาน
จาก Facebook


ตำแหน่งขาการใช้งาน

วงจรที่ใช้ในการทดสอบcide ที่ใช้ในการทดสอบ - อ่านค่า


int vr_pin = A5;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(vr_pin, INPUT);
}
void loop() {
int vr = analogRead(vr_pin);
Serial.println(vr);
delay(1000);

}

 


ค่าที่อ่านได้จากการทดลอง

   

รูปจากการทดลอง

รูปจากการทดลอง

 

บอกระดับร้ำ + บัสเซอร์เตือน

มาประยุกต์ใช้งานทำเป็นเครื่องเตือนระดับน้ำ


วงจรที่ใช้ในการทดสอบ
ต่อ บัสเซอร์ ที่ขา 8 จะดังเมื่อมีฝนตกลงมาเป็นการแจ้งเตือน

cide ที่ใช้ในการทดสอบ - บัสเซอร์เตือนน้ำฝน


// Code ที่ใช้ในการทดสอบ
int vr_pin = A5;
int buzzer=7;
int LED1=8;
int LED2=9;
int LED3=10;

void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(LED1, OUTPUT);
pinMode(LED2, OUTPUT);
pinMode(LED3, OUTPUT);
pinMode(buzzer,OUTPUT);

}
void loop() {
int vr = analogRead(vr_pin);

if((vr>0)&&(vr<300))
{
digitalWrite(LED1,HIGH);
digitalWrite(LED2,LOW);
digitalWrite(LED3,LOW);
digitalWrite(buzzer,LOW);
delay(100);
}
if((vr>301) && (vr<649))
{
digitalWrite(LED1,HIGH);
digitalWrite(LED2,HIGH);
digitalWrite(LED3,LOW);
digitalWrite(buzzer,LOW);
delay(100);
}
if(vr>650)
{
digitalWrite(LED1,HIGH);
digitalWrite(LED2,HIGH);
digitalWrite(LED3,HIGH);
digitalWrite(buzzer,HIGH);
delay(100);
}
Serial.println(vr);
delay(1000);
}

 

VDO การทำงาน
จาก Facebook

คงไม่ยากเกินไปนะครับ ลองฝึกกันดูครับ
เขียนเมื่อ 6 มีค 66 / ติดตามตอนต่อไปครับ