ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


ตอนที่ 85 วัดอุณหภูมิและความชื่นด้วย DHT11

ในตอนนี้จะมาใช้งานโมดูล DHT11 สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื่นกันครับ


ตำแหน่งขาการใช้งาน

 

วงจรที่ใช้ในการทดสอบ


ต่อวงจรตามรูป


 

ติดตั้ง Library กันก่อน

Download
Library DHT


ขั้นตอนการติดตั้ง
sketch >>Include Library >>Add Zip Library
จากนั้นก็เลือก File ZIP ที่ dawnload มาเก็่บไว้


จากนั้น ไปที่ Include Libraray อีกครั้ง
ไปเลือก Libraray ที่ติดตั้งใหม่ คือ DHT ซึ่งจะอยู่ท้ายๆ


กดเลือก DHT จะนำมาใช้งาน จะขึ้นข้อความ # include <DHT.h>

cide ที่ใช้ในการทดสอบ - อ่านค่า


#include "DHT.h"
DHT dht;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
dht.setup(2); // กำหนดเซนเซอร์ DHT ต่อกับขา 2
}
void loop()
{
delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
float humidity = dht.getHumidity(); //วัดค่าความชื้น
float temperature = dht.getTemperature(); // วัดค่าอุณหภูมิ
Serial.print("อุหภูมิ =");
Serial.print(temperature);
Serial.print(" ความชื้น =");
Serial.println(humidity);
delay(1000);
}


ค่าที่อ่านได้จากการทดลอง

คงไม่ยากเกินไปนะครับ ลองฝึกกันดูครับ
เขียนเมื่อ 6 มีค 66 / ติดตามตอนต่อไปครับ