ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


ตอนที่ 88 การติดตั้งโปรแกรม

เริ่มการติดตั้ง

 


ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ ที่เมนู File > Preferences 


จะได้หน้าต่างแบบนี้


ขั้นตอนที่ 2
ที่ช่อง Additional Boards Manager URLs : พิมพ์ http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
แล้วกด OK


ขั้นตอนที่ 3
เลือกเมนู Tools > Board > Boards Manager…


ได้หน้าต่างแบบนี้


ขั้นตอนที่ 4
ในช่อง พิมพ์คำว่า 8266 ..รอซักครู่...
จะขึ้นการติดต่อกับ ESP8266.. จากนั้นเลือกเวอร์ชั้น 2.4.1 (หริือใกล้เคียง)
เราไม่รู้ว่าบอร์ดที่เราซื้อมานั้นรองรับเวอร์ชั่นไหน ถ้าใช้เวอร์ชั่นล่าสุด
อาจจะติดต่อไม่ได้....แล้วทำการ Install .. รอจนกว่าจะเสร็จ


ขั้นตอนที่ 5
กลับมาเลทิกที่ Board > ESP8266 Modules > NodeMCU 1.0(ESP-12E Module)
เป็นการจบกระบวนการการติดต่อกับบอร์ด

ทดลองการเขียนโปรแกรมและการ load เข้าบอร์ด

 

ตอบอร์ดทดลองกับ USB

ขา D4 ของบอร์ดจะต่อ LED ไว้
สามารถนำมาใช้ทดสอบได้

code ที่ใช้ในการทดสอบ

#define LED_PIN D4
void setup() {
pinMode(LED_PIN,OUTPUT); //กำหนด PIN D4 เป็น OUTPUT
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN,!digitalRead(LED_PIN)); //กำหนด OUTPUT ของ PIN D4
delay(500); //หน่วงเวลา 500ms หรือเท่ากับ 0.5 วินาที
}

 

 


ขั้นตอนการ Load โปรแกรม
ถ้าผ่านจะมีไฟกระพภริบที่ บอร์ด จากขา D4

แสดงการ load ไม่สำเร็จ ติดต่อกับบอร์ดไม่ได้
แก้โดยติดตั้ง CH341SER
** ถ้าใช้บอร์ด Arduino UNO R3 แบบ DIP จะต้องติดตั้ง CH341SER เพิ่ม
**Arduino UNO R3 SMD จะถูกติดตั้งก่อนหน้านี่แล้ว จะต้องเลือก Port ให้ถูกต้อง

การติดตั้ง CH341SER

ไฟล์ CH341SER (ZIP)

 


เมื่อ load ไฟล์มาแล้วให้แตกไฟล์

 

เลือกที่ SETUP

เลือก INSTALL ...รอจนกว่าจะเสร็จ

 

ตรวจสอบ CH341SER


ในที่นี้จะใช้ windows 10
ถ้าเป็น windows 7 ดูขั้นตอนในบทความตอนที่ 20
เรื่อง การติดตั้ง Driver CH340 สำหรับ Arduino SMD
ตาม Link http://www.semi-shop.com/knowledge/K-20/K-20.html

 


ในช่อง ค้นหาพิมพ์ Device Manager

 


ติดตั้งไว้ที่ COM3 (ตามเครื่องคอมแต่ละเครื่องครับ)


ใน Arduino ก็ให้ไปเลือกที่ COM3 แล้ว ลอง Load โปรแกรมอีกครั้ง

เขียนเมื่อ 7 มีค 66 / ติดตามตอนต่อไปครับ