ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


ตอนที่ 89 การเขียนโปแกรมเบื่องต้น
ขับLED รับค่าจากสวิตช์

               

ในตอนนี้จะมาเรียนรู้การเขียนโปแกรมและการเชื่อต่อกับ บร์ด ESP8266 กันก่อนครับ
เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้งานเชื่อมต่อกับ WI-FI และ อินเตอร์เน็ตต่อไป

การเขียนคำสั่งนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการเขียนคำสั่ง Arduino เลย ถ้าเข้าใมจการเขียน
คำสั่งใน Arduino แล้ว ก้จะสามารถทำความคุ้ยเคยได้เร็วขึ้น


ขา D0- D8 ทำหน้าที่เป็นขา Input / Output Digittal
เลือกใช้งานขาใดก็ได้

code ทดสอบการทำงานของบอร์ด จะมี LED ต่อไว้ที่ขา D4
สามารวช้ทดสอบการทำงานของอบร์ดได้

#define LED_PIN D4
void setup() {
pinMode(LED_PIN,OUTPUT); //กำหนด PIN D4 เป็น OUTPUT
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN,!digitalRead(LED_PIN)); //กำหนด OUTPUT ของ PIN D4
delay(500); //หน่วงเวลา 500ms หรือเท่ากับ 0.5 วินาที
}

 
 

 


ต่อวงจรตามรูป

// ทดสอบ INPUT/OUTPUT ของ ESP8266

#define LED_PIN D1
void setup() {
pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN,!digitalRead(LED_PIN));
delay(2000);
}

 

 


ทดลองทำไฟวิ่ง

#define LED_PIN_1 D1
#define LED_PIN_2 D2
#define LED_PIN_3 D3
#define LED_PIN_4 D4
void setup() {
pinMode(LED_PIN_1,OUTPUT);
pinMode(LED_PIN_2,OUTPUT);
pinMode(LED_PIN_3,OUTPUT);
pinMode(LED_PIN_4,OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite (LED_PIN_1,HIGH);
delay(500);
digitalWrite (LED_PIN_2,HIGH);
delay(500);
digitalWrite (LED_PIN_3,HIGH);
delay(500);
digitalWrite (LED_PIN_4,HIGH);
delay(500);
digitalWrite (LED_PIN_1,LOW);
digitalWrite (LED_PIN_2,LOW);
digitalWrite (LED_PIN_3,LOW);
digitalWrite (LED_PIN_4,LOW);
delay(500);

}

 

 


ทดลองรับค่าจากสวิตช์

#define D1 5
#define D5 14
#define button D5
#define LED D1
int sw;
void setup()
{
pinMode(LED,OUTPUT);
pinMode(button,INPUT_PULLUP);
}
void loop()
{

sw = digitalRead(button);
if(sw == 0)
{
digitalWrite(LED,HIGH);
delay(100);
}
else
{
digitalWrite(LED,LOW);
delay(100);

}
}

ลองดูกันครับ
เขียนเมื่อ 12 มีค 66 / ติดตามตอนต่อไปครับ