บทความและโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการเรียนรู้
สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ มือใหม่ทั้งหลาย ซึ่งบทความดังกล่าจะมีการ update เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้
สมบูรณ์มากทีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ครับ

สำหรับผู้อ่านท่านใดต้องการให้ลงบทความเรื่องใดๆก็สามารถขอมาได้ครับทาง e-mail ถ้าผู้เขียนพอมี
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวอยู่บ้างจะเขียนให้อ่านกันครับ

สำหรับบทความนี้ เป็นความคิดเห็นโดยส่วนตัวครับซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสนอไป ครับ หากมีข้อมูล
ผิดพลาดในบทความใดๆ ขอให้แจ้งมาายังผู้เขียนได้ครับ จะได้ทำการแก้ไขเนื้อหาให้สมบุรณ์ที่สุดครับ


บทความล่าสุด 4 บทความ จากบ้านอิเล็กทรอนิกส์

บทความตอน :
: ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 2020
-------------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ เป็นแผ่นที่มีลายทองแดงใช้เป็นตัวนำไหห้าสำหรับ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 10574
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น
: สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (Stepper Motor) เป็นมอเตอร์อีกแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ความสามารถของสเต็ปเปอร์มอเตอร์......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 29 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 28922
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น
: เซอร์โวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่ทำงานโดยใช้สัญญาณพัลส์ โดยภายในเซอร์โวมอเตอร์จะประกอบไปด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดเกียร์แ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 28 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 21159
-------------------------------------พื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)
บทความตอน : ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)
: ความถี่คืออะไร ความถี่เกี่ยวข้องกับชีวิติประจำวันของคนเราได้อย่างไร ความถี่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสื่อสารได้อย่างไร มาทำความรู้จักกันก่อนครับ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 2187 |
------------------------------
บทความตอน : อิเล็กทรอนิกส์ คือ........
: รู้จักกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กันก่อน
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 4292 |
------------------------------
บทความตอน : ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2)
: ความถี่คืออะไร ความถี่เกี่ยวข้องกับชีวิติประจำวันของคนเราได้อย่างไร ความถี่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสื่อสารได้อย่างไร มาทำความรู้จักกันก่อนครับ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 3703 |
------------------------------
บทความตอน : วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
: มาทำความรู้จักกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานกันหน่อยครับว่ามีสว่นประกอบอะไร และมีวิการเขียนอย่างไรบ้าง เพื่อเป้นพื้นฐานในการอ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 10129 |
------------------------------
บทความตอน : เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 9257 |
------------------------------
บทความตอน : เครื่องมือที่จำเป็นในงานอิเล็กทรอนิกส์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 24836 |
------------------------------อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)


ลำดับ - หัวข้อบทความอ่านแล้ว
108
2020  
107
แผ่นวงจรพิมพ์10574  
106
Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น 28922  
105
Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น 21159  
104
Arduino กับพื้นฐานการควบคุมความเร็วมอเตอร์เบื้องต้น 23455  
103
Arduino กับพื้นฐานการกลับทางหมุนมอเตอร์(DC motor) 27955  
102
Arduino กับพื้นฐานการขับมอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก (DC Motor) 20499  
101
สถาบันที่เปิดสอนด้านหุ่นยนต์ 2985  
100
เตรียมตัวสร้างหุ่นยนต์ ด้วยตัวเอง 2805  
99
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (2) 2698  
98
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (1) 3484  
97
หุ่นยนต์จากความฝัน สู่โลกความ เป็นจริง 1906  
96
ความหมายของหุ่นยนต์ 1674  
95
สร้างหุ่นยนต์ไม่ยากเลย 2498  
94
หล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ 2 แหล่งจ่ายจาก AC 14285  
93
แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1) 9377  
92
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2) 3703  
91
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)2187  
90
การใช้ชุดจ่ายไฟอย่างปลอดภัย 2895  
89
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น10129  
88
ไฟฟ้า และ ความหมายของปริมาณทางไฟฟ้า 11550  
87
อิเล็กทรอนิกส์ คือ........ 4292  
86
AVR robotตอน_รู้จักกับไมโครคอนโทรเลอร์ AVR18049  
85
AVR robotตอน_ขั้นตอนการ Load Program และ การทดสอบหุ่นยนต์6117  
84
AVR robotตอน_ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม8637  
83
AVR robotตอน_การติดตั้งโปรแกรม 4431  
82
AVR robotตอน_ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์8893  
81
หุ่นยนต์ ตอน ประโยชน์ของหุ่นยนต์ 7208  
80
หุ่นยนต์ ตอน กฎของหุ่นยนต์ 2935  
79
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์ 2 3712  
78
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์5710  
77
หุ่นยนต์ ตอน มาทำหุ่นยนต์บังคับมือกันเถอะ58911  
76
หุ่นยนต์ ตอน การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง13776  
75
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 3/ 310263  
74
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 2/ 37577  
73
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 1/ 37373  
72
PIC mikro C การรับค่าอินพุท7718  
71
PIC mikro C เขียนโปรแกรมไฟวิ่ง 13178  
70
PIC mikro C การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 20743  
69
PIC mikro C การทดลอง ไฟ LED8734  
68
PIC mikro C ตอน เลขฐาน 164907  
67
PIC mikro C ตอน เริ่มต้นใช้งาน 5176  
66
ภาษา C ตอน _ฟังก์ชั่นเบื่องต้น12073  
65
ภาษา C ตอน _การหารากที่215642  
64
ภาษา C ตอน _เลขยกกำลัง30955  
63
ภาษา C ตอน_โจทย์_การตัดคะแนน4327  
62
ภาษา C ตอน อาร์เรย์5140  
61
ภาษา C ตอน คำสั่งวนลูป18120  
60
ภาษา C ตอน คำสั่งเงื่อนไข10374  
59
ภาษา C ตอน ตัวดำเนินการ4254  
58
ภาษา C ตอน การรับข้อมูล 6322  
57
ภาษา C ตอน การแสดงผลข้อมูล3469  
56
ภาษา C ตอน รหัส ASCII21655  
55
ภาษา C ตอน ชนิดข้อมูลตัวอักษร5013  
54
ภาษา C ตอน ตัวแปรและชนิดข้อมูลตัวเลข8186  
53
ภาษา C ตอน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น3677  
52
ภาษา C ตอน แนะนำภาษา C เบื้องต้น4063  
51
AVR – Arduino ตอน การสื่อสารอนุกรม10041  
50
AVR-Arduino ตอน ชนิดตัวแปร7819  
49
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับการรับค่าจากสวิตช์17024  
48
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับไฟวิ่ง9137  
47
AVR – Arduino ตอน การใช้ help3855  
46
AVR – Arduino ตอน การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 14820  
45
AVR – Arduino ตอน เริ่มการทดลอง4879  
44
PIC ภาษา C ตอน รู้จักกับ mikro C 11557  
43
AVR – Arduino ตอน การใช้โปรแกรม Arduino7589  
42
AVR – Arduino ตอน เตรียมเครื่องมือให้พร้อม8801  
41
AVR - Arduino เรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์6240  
40
การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 126238  
39
การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 8592  
38
PIC ภาษา C ตอน การใช้งาน Help File2805  
37
การหาDatasheet ของอุปกรณ์12617  
36
PIC ภาษา C ตอน การสร้างโครงงานสำหรับมือใหม่7853  
35
PIC ภาษา C ตอน การขับเซอร์โวมอเตอร์11959  
34
PIC ภาษา C ตอน การออกจาก while ( ) loop โดยใช้ break 4176  
33
PIC ภาษา C ตอน การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์8948  
32
PIC ภาษา C ตอน การติดต่อพอร์ตอนุกรม12798  
31
PIC ภาษา C ตอน การขับมอเตอร์กระแสตรง9254  
30
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ทำไฟวิ่ง8351  
29
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (2)4536  
28
อุปกรณ์ ตอน รีเลย์23529  
27
อุปกรณ์ ตอน ดอทเมตริกซ์ (Dot Matrix)7398  
26
อุปกรณ์ ตอน ซีเนอร์ไดโอด12326  
25
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (1)5362  
24
PIC ภาษา C ตอน แสดงตัวเลข 7- Segment8911  
23
อุปกรณ์ ตอน 7 Segment (ตัวแสดงผล 7 ส่วน)6539  
22
อุปกรณ์ ตอน ไดโอด43869  
21
เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท9257  
20
เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท14352  
19
PIC ภาษา C ตอนทำ LED วิ่งไปมา6102  
18
PIC ภาษา C ตอนเขียนโปรแกรมแรกขับหลอด LED7487  
17
อุปกรณ์ ตอน อุปกรณ์แสดงผล LED8351  
16
ค่าความต้านทานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด6707  
15
ภาษา_C_เบื้องต้น6052  
14
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC12499  
13
รู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์8617  
12
ชนิดการใช้งาน PIC และ MC514583  
11
มอเตอร์ขนาดเล็กชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์5640  
10
เกตพื้นฐานและตารางค่าความจริง25608  
9
รู้จักกับไอซีดิจิตอล18132  

 
 
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์่
หุ่นยนต์เบื้องต้น
หุ่นยนต์ AVR Robot
ระบบ Digital
PIC ภาษา C
AVR - Arduino
AVR ภาษา C
C # อินเตอร์เฟส