บทความและโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการเรียนรู้
สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ มือใหม่ทั้งหลาย ซึ่งบทความดังกล่าจะมีการ update เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้
สมบูรณ์มากทีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ครับ

สำหรับผู้อ่านท่านใดต้องการให้ลงบทความเรื่องใดๆก็สามารถขอมาได้ครับทาง e-mail ถ้าผู้เขียนพอมี
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวอยู่บ้างจะเขียนให้อ่านกันครับ

สำหรับบทความนี้ เป็นความคิดเห็นโดยส่วนตัวครับซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสนอไป ครับ หากมีข้อมูล
ผิดพลาดในบทความใดๆ ขอให้แจ้งมาายังผู้เขียนได้ครับ จะได้ทำการแก้ไขเนื้อหาให้สมบุรณ์ที่สุดครับ


บทความล่าสุด 4 บทความ จากบ้านอิเล็กทรอนิกส์

บทความตอน :
: ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 1825
-------------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ เป็นแผ่นที่มีลายทองแดงใช้เป็นตัวนำไหห้าสำหรับ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 9004
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น
: สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (Stepper Motor) เป็นมอเตอร์อีกแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ความสามารถของสเต็ปเปอร์มอเตอร์......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 29 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 25105
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น
: เซอร์โวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่ทำงานโดยใช้สัญญาณพัลส์ โดยภายในเซอร์โวมอเตอร์จะประกอบไปด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดเกียร์แ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 28 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 19605
-------------------------------------พื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)
บทความตอน : เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 13127 |
------------------------------
บทความตอน : อิเล็กทรอนิกส์ คือ........
: รู้จักกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กันก่อน
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 3685 |
------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ เป็นแผ่นที่มีลายทองแดงใช้เป็นตัวนำไหห้าสำหรับการเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 9004 |
------------------------------
บทความตอน : การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 8167 |
------------------------------
บทความตอน : เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 8972 |
------------------------------
บทความตอน : เครื่องมือที่จำเป็นในงานอิเล็กทรอนิกส์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 21866 |
------------------------------อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)


ลำดับ - หัวข้อบทความอ่านแล้ว
108
1825  
107
แผ่นวงจรพิมพ์9004  
106
Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น 25105  
105
Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น 19605  
104
Arduino กับพื้นฐานการควบคุมความเร็วมอเตอร์เบื้องต้น 20088  
103
Arduino กับพื้นฐานการกลับทางหมุนมอเตอร์(DC motor) 24582  
102
Arduino กับพื้นฐานการขับมอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก (DC Motor) 18844  
101
สถาบันที่เปิดสอนด้านหุ่นยนต์ 2748  
100
เตรียมตัวสร้างหุ่นยนต์ ด้วยตัวเอง 2601  
99
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (2) 2474  
98
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (1) 3094  
97
หุ่นยนต์จากความฝัน สู่โลกความ เป็นจริง 1746  
96
ความหมายของหุ่นยนต์ 1551  
95
สร้างหุ่นยนต์ไม่ยากเลย 2287  
94
หล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ 2 แหล่งจ่ายจาก AC 12827  
93
แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1) 7764  
92
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2) 3389  
91
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)1996  
90
การใช้ชุดจ่ายไฟอย่างปลอดภัย 2684  
89
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น8950  
88
ไฟฟ้า และ ความหมายของปริมาณทางไฟฟ้า 9916  
87
อิเล็กทรอนิกส์ คือ........ 3685  
86
AVR robotตอน_รู้จักกับไมโครคอนโทรเลอร์ AVR16874  
85
AVR robotตอน_ขั้นตอนการ Load Program และ การทดสอบหุ่นยนต์5906  
84
AVR robotตอน_ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม8344  
83
AVR robotตอน_การติดตั้งโปรแกรม 4266  
82
AVR robotตอน_ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์8206  
81
หุ่นยนต์ ตอน ประโยชน์ของหุ่นยนต์ 6733  
80
หุ่นยนต์ ตอน กฎของหุ่นยนต์ 2827  
79
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์ 2 3547  
78
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์5383  
77
หุ่นยนต์ ตอน มาทำหุ่นยนต์บังคับมือกันเถอะ54964  
76
หุ่นยนต์ ตอน การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง13166  
75
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 3/ 39917  
74
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 2/ 37325  
73
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 1/ 37129  
72
PIC mikro C การรับค่าอินพุท7447  
71
PIC mikro C เขียนโปรแกรมไฟวิ่ง 12858  
70
PIC mikro C การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 18860  
69
PIC mikro C การทดลอง ไฟ LED8457  
68
PIC mikro C ตอน เลขฐาน 164606  
67
PIC mikro C ตอน เริ่มต้นใช้งาน 4940  
66
ภาษา C ตอน _ฟังก์ชั่นเบื่องต้น10457  
65
ภาษา C ตอน _การหารากที่213522  
64
ภาษา C ตอน _เลขยกกำลัง28885  
63
ภาษา C ตอน_โจทย์_การตัดคะแนน4177  
62
ภาษา C ตอน อาร์เรย์4959  
61
ภาษา C ตอน คำสั่งวนลูป16076  
60
ภาษา C ตอน คำสั่งเงื่อนไข9967  
59
ภาษา C ตอน ตัวดำเนินการ4013  
58
ภาษา C ตอน การรับข้อมูล 6056  
57
ภาษา C ตอน การแสดงผลข้อมูล3328  
56
ภาษา C ตอน รหัส ASCII18854  
55
ภาษา C ตอน ชนิดข้อมูลตัวอักษร4783  
54
ภาษา C ตอน ตัวแปรและชนิดข้อมูลตัวเลข7361  
53
ภาษา C ตอน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น3500  
52
ภาษา C ตอน แนะนำภาษา C เบื้องต้น3881  
51
AVR – Arduino ตอน การสื่อสารอนุกรม9297  
50
AVR-Arduino ตอน ชนิดตัวแปร7272  
49
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับการรับค่าจากสวิตช์15038  
48
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับไฟวิ่ง8846  
47
AVR – Arduino ตอน การใช้ help3678  
46
AVR – Arduino ตอน การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 14235  
45
AVR – Arduino ตอน เริ่มการทดลอง4716  
44
PIC ภาษา C ตอน รู้จักกับ mikro C 11348  
43
AVR – Arduino ตอน การใช้โปรแกรม Arduino7418  
42
AVR – Arduino ตอน เตรียมเครื่องมือให้พร้อม8618  
41
AVR - Arduino เรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์6068  
40
การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 122636  
39
การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 8167  
38
PIC ภาษา C ตอน การใช้งาน Help File2666  
37
การหาDatasheet ของอุปกรณ์11407  
36
PIC ภาษา C ตอน การสร้างโครงงานสำหรับมือใหม่7608  
35
PIC ภาษา C ตอน การขับเซอร์โวมอเตอร์11647  
34
PIC ภาษา C ตอน การออกจาก while ( ) loop โดยใช้ break 4006  
33
PIC ภาษา C ตอน การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์8659  
32
PIC ภาษา C ตอน การติดต่อพอร์ตอนุกรม12507  
31
PIC ภาษา C ตอน การขับมอเตอร์กระแสตรง8711  
30
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ทำไฟวิ่ง8049  
29
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (2)4377  
28
อุปกรณ์ ตอน รีเลย์21633  
27
อุปกรณ์ ตอน ดอทเมตริกซ์ (Dot Matrix)6880  
26
อุปกรณ์ ตอน ซีเนอร์ไดโอด11431  
25
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (1)5171  
24
PIC ภาษา C ตอน แสดงตัวเลข 7- Segment8547  
23
อุปกรณ์ ตอน 7 Segment (ตัวแสดงผล 7 ส่วน)6373  
22
อุปกรณ์ ตอน ไดโอด38646  
21
เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท8972  
20
เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท13127  
19
PIC ภาษา C ตอนทำ LED วิ่งไปมา5955  
18
PIC ภาษา C ตอนเขียนโปรแกรมแรกขับหลอด LED7287  
17
อุปกรณ์ ตอน อุปกรณ์แสดงผล LED7858  
16
ค่าความต้านทานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด6362  
15
ภาษา_C_เบื้องต้น5852  
14
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC11573  
13
รู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์8279  
12
ชนิดการใช้งาน PIC และ MC514395  
11
มอเตอร์ขนาดเล็กชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์5404  
10
เกตพื้นฐานและตารางค่าความจริง23510  
9
รู้จักกับไอซีดิจิตอล15957  

 
 
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์่
หุ่นยนต์เบื้องต้น
หุ่นยนต์ AVR Robot
ระบบ Digital
PIC ภาษา C
AVR - Arduino
AVR ภาษา C
C # อินเตอร์เฟส