บทความและโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการเรียนรู้
สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ มือใหม่ทั้งหลาย ซึ่งบทความดังกล่าจะมีการ update เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้
สมบูรณ์มากทีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ครับ

สำหรับผู้อ่านท่านใดต้องการให้ลงบทความเรื่องใดๆก็สามารถขอมาได้ครับทาง e-mail ถ้าผู้เขียนพอมี
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวอยู่บ้างจะเขียนให้อ่านกันครับ

สำหรับบทความนี้ เป็นความคิดเห็นโดยส่วนตัวครับซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสนอไป ครับ หากมีข้อมูล
ผิดพลาดในบทความใดๆ ขอให้แจ้งมาายังผู้เขียนได้ครับ จะได้ทำการแก้ไขเนื้อหาให้สมบุรณ์ที่สุดครับ


บทความล่าสุด 4 บทความ จากบ้านอิเล็กทรอนิกส์

บทความตอน :
: ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 1892
-------------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ เป็นแผ่นที่มีลายทองแดงใช้เป็นตัวนำไหห้าสำหรับ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 9457
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น
: สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (Stepper Motor) เป็นมอเตอร์อีกแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ความสามารถของสเต็ปเปอร์มอเตอร์......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 29 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 26135
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น
: เซอร์โวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่ทำงานโดยใช้สัญญาณพัลส์ โดยภายในเซอร์โวมอเตอร์จะประกอบไปด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดเกียร์แ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 28 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 20036
-------------------------------------พื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)
บทความตอน : แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1)
: มาทำความรู้จักกับแหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์กันหน่อยครับว่ามีกี่แบบกี่ชนิกและมีอะไรกันบ้าง เพราการเลือกใช้งานของแต่ละชนิดนั้นมีผลต่อการทำงานของ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 8132 |
------------------------------
บทความตอน : การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 1
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 23859 |
------------------------------
บทความตอน : เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 9062 |
------------------------------
บทความตอน : อิเล็กทรอนิกส์ คือ........
: รู้จักกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กันก่อน
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 3864 |
------------------------------
บทความตอน : วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
: มาทำความรู้จักกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานกันหน่อยครับว่ามีสว่นประกอบอะไร และมีวิการเขียนอย่างไรบ้าง เพื่อเป้นพื้นฐานในการอ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 9296 |
------------------------------
บทความตอน : ไฟฟ้า และ ความหมายของปริมาณทางไฟฟ้า
: มาทำความรู้จักกับไฟฟ้ากันหน่อยครับ ว่าไฟฟ้ามีกี่แบบ กี่ชนิด และแต่ละชนิดใช้งานต่างกันอย่างไรน เพราะในงานอิเล็กทรอนิกส์นั้นเราจะต้องใช้งานไฟฟ้าได้ทุกรู
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 10442 |
------------------------------อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)


ลำดับ - หัวข้อบทความอ่านแล้ว
108
1892  
107
แผ่นวงจรพิมพ์9457  
106
Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น 26135  
105
Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น 20036  
104
Arduino กับพื้นฐานการควบคุมความเร็วมอเตอร์เบื้องต้น 21012  
103
Arduino กับพื้นฐานการกลับทางหมุนมอเตอร์(DC motor) 25471  
102
Arduino กับพื้นฐานการขับมอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก (DC Motor) 19286  
101
สถาบันที่เปิดสอนด้านหุ่นยนต์ 2823  
100
เตรียมตัวสร้างหุ่นยนต์ ด้วยตัวเอง 2660  
99
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (2) 2546  
98
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (1) 3230  
97
หุ่นยนต์จากความฝัน สู่โลกความ เป็นจริง 1789  
96
ความหมายของหุ่นยนต์ 1586  
95
สร้างหุ่นยนต์ไม่ยากเลย 2351  
94
หล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ 2 แหล่งจ่ายจาก AC 13350  
93
แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1) 8132  
92
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2) 3521  
91
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)2054  
90
การใช้ชุดจ่ายไฟอย่างปลอดภัย 2753  
89
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น9296  
88
ไฟฟ้า และ ความหมายของปริมาณทางไฟฟ้า 10442  
87
อิเล็กทรอนิกส์ คือ........ 3864  
86
AVR robotตอน_รู้จักกับไมโครคอนโทรเลอร์ AVR17134  
85
AVR robotตอน_ขั้นตอนการ Load Program และ การทดสอบหุ่นยนต์5979  
84
AVR robotตอน_ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม8450  
83
AVR robotตอน_การติดตั้งโปรแกรม 4334  
82
AVR robotตอน_ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์8328  
81
หุ่นยนต์ ตอน ประโยชน์ของหุ่นยนต์ 6881  
80
หุ่นยนต์ ตอน กฎของหุ่นยนต์ 2871  
79
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์ 2 3611  
78
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์5483  
77
หุ่นยนต์ ตอน มาทำหุ่นยนต์บังคับมือกันเถอะ56211  
76
หุ่นยนต์ ตอน การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง13316  
75
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 3/ 310015  
74
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 2/ 37403  
73
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 1/ 37210  
72
PIC mikro C การรับค่าอินพุท7535  
71
PIC mikro C เขียนโปรแกรมไฟวิ่ง 12969  
70
PIC mikro C การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 19406  
69
PIC mikro C การทดลอง ไฟ LED8556  
68
PIC mikro C ตอน เลขฐาน 164692  
67
PIC mikro C ตอน เริ่มต้นใช้งาน 5015  
66
ภาษา C ตอน _ฟังก์ชั่นเบื่องต้น10837  
65
ภาษา C ตอน _การหารากที่213998  
64
ภาษา C ตอน _เลขยกกำลัง29390  
63
ภาษา C ตอน_โจทย์_การตัดคะแนน4227  
62
ภาษา C ตอน อาร์เรย์5012  
61
ภาษา C ตอน คำสั่งวนลูป16601  
60
ภาษา C ตอน คำสั่งเงื่อนไข10111  
59
ภาษา C ตอน ตัวดำเนินการ4104  
58
ภาษา C ตอน การรับข้อมูล 6138  
57
ภาษา C ตอน การแสดงผลข้อมูล3369  
56
ภาษา C ตอน รหัส ASCII19603  
55
ภาษา C ตอน ชนิดข้อมูลตัวอักษร4859  
54
ภาษา C ตอน ตัวแปรและชนิดข้อมูลตัวเลข7655  
53
ภาษา C ตอน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น3555  
52
ภาษา C ตอน แนะนำภาษา C เบื้องต้น3933  
51
AVR – Arduino ตอน การสื่อสารอนุกรม9535  
50
AVR-Arduino ตอน ชนิดตัวแปร7439  
49
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับการรับค่าจากสวิตช์15676  
48
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับไฟวิ่ง8920  
47
AVR – Arduino ตอน การใช้ help3734  
46
AVR – Arduino ตอน การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 14415  
45
AVR – Arduino ตอน เริ่มการทดลอง4765  
44
PIC ภาษา C ตอน รู้จักกับ mikro C 11422  
43
AVR – Arduino ตอน การใช้โปรแกรม Arduino7463  
42
AVR – Arduino ตอน เตรียมเครื่องมือให้พร้อม8676  
41
AVR - Arduino เรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์6121  
40
การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 123859  
39
การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 8338  
38
PIC ภาษา C ตอน การใช้งาน Help File2706  
37
การหาDatasheet ของอุปกรณ์11784  
36
PIC ภาษา C ตอน การสร้างโครงงานสำหรับมือใหม่7697  
35
PIC ภาษา C ตอน การขับเซอร์โวมอเตอร์11757  
34
PIC ภาษา C ตอน การออกจาก while ( ) loop โดยใช้ break 4062  
33
PIC ภาษา C ตอน การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์8740  
32
PIC ภาษา C ตอน การติดต่อพอร์ตอนุกรม12605  
31
PIC ภาษา C ตอน การขับมอเตอร์กระแสตรง8854  
30
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ทำไฟวิ่ง8131  
29
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (2)4429  
28
อุปกรณ์ ตอน รีเลย์22119  
27
อุปกรณ์ ตอน ดอทเมตริกซ์ (Dot Matrix)7060  
26
อุปกรณ์ ตอน ซีเนอร์ไดโอด11700  
25
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (1)5241  
24
PIC ภาษา C ตอน แสดงตัวเลข 7- Segment8657  
23
อุปกรณ์ ตอน 7 Segment (ตัวแสดงผล 7 ส่วน)6430  
22
อุปกรณ์ ตอน ไดโอด40251  
21
เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท9062  
20
เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท13501  
19
PIC ภาษา C ตอนทำ LED วิ่งไปมา6001  
18
PIC ภาษา C ตอนเขียนโปรแกรมแรกขับหลอด LED7355  
17
อุปกรณ์ ตอน อุปกรณ์แสดงผล LED8018  
16
ค่าความต้านทานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด6474  
15
ภาษา_C_เบื้องต้น5933  
14
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC11799  
13
รู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์8371  
12
ชนิดการใช้งาน PIC และ MC514454  
11
มอเตอร์ขนาดเล็กชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์5483  
10
เกตพื้นฐานและตารางค่าความจริง24024  
9
รู้จักกับไอซีดิจิตอล16452  

 
 
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์่
หุ่นยนต์เบื้องต้น
หุ่นยนต์ AVR Robot
ระบบ Digital
PIC ภาษา C
AVR - Arduino
AVR ภาษา C
C # อินเตอร์เฟส