บทความและโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการเรียนรู้
สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ มือใหม่ทั้งหลาย ซึ่งบทความดังกล่าจะมีการ update เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้
สมบูรณ์มากทีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ครับ

สำหรับผู้อ่านท่านใดต้องการให้ลงบทความเรื่องใดๆก็สามารถขอมาได้ครับทาง e-mail ถ้าผู้เขียนพอมี
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวอยู่บ้างจะเขียนให้อ่านกันครับ

สำหรับบทความนี้ เป็นความคิดเห็นโดยส่วนตัวครับซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสนอไป ครับ หากมีข้อมูล
ผิดพลาดในบทความใดๆ ขอให้แจ้งมาายังผู้เขียนได้ครับ จะได้ทำการแก้ไขเนื้อหาให้สมบุรณ์ที่สุดครับ


บทความล่าสุด 4 บทความ จากบ้านอิเล็กทรอนิกส์

บทความตอน :
: ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 1954
-------------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ เป็นแผ่นที่มีลายทองแดงใช้เป็นตัวนำไหห้าสำหรับ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 10038
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น
: สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (Stepper Motor) เป็นมอเตอร์อีกแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ความสามารถของสเต็ปเปอร์มอเตอร์......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 29 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 27285
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น
: เซอร์โวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่ทำงานโดยใช้สัญญาณพัลส์ โดยภายในเซอร์โวมอเตอร์จะประกอบไปด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดเกียร์แ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 28 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 20522
-------------------------------------พื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)
บทความตอน : เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 13993 |
------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ เป็นแผ่นที่มีลายทองแดงใช้เป็นตัวนำไหห้าสำหรับการเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 10038 |
------------------------------
บทความตอน : การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 1
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 24900 |
------------------------------
บทความตอน : อิเล็กทรอนิกส์ คือ........
: รู้จักกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กันก่อน
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 4063 |
------------------------------
บทความตอน : วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
: มาทำความรู้จักกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานกันหน่อยครับว่ามีสว่นประกอบอะไร และมีวิการเขียนอย่างไรบ้าง เพื่อเป้นพื้นฐานในการอ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 9744 |
------------------------------
บทความตอน : การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 8482 |
------------------------------อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)


ลำดับ - หัวข้อบทความอ่านแล้ว
108
1954  
107
แผ่นวงจรพิมพ์10038  
106
Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น 27285  
105
Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น 20522  
104
Arduino กับพื้นฐานการควบคุมความเร็วมอเตอร์เบื้องต้น 22009  
103
Arduino กับพื้นฐานการกลับทางหมุนมอเตอร์(DC motor) 26483  
102
Arduino กับพื้นฐานการขับมอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก (DC Motor) 19830  
101
สถาบันที่เปิดสอนด้านหุ่นยนต์ 2896  
100
เตรียมตัวสร้างหุ่นยนต์ ด้วยตัวเอง 2733  
99
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (2) 2630  
98
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (1) 3347  
97
หุ่นยนต์จากความฝัน สู่โลกความ เป็นจริง 1840  
96
ความหมายของหุ่นยนต์ 1625  
95
สร้างหุ่นยนต์ไม่ยากเลย 2417  
94
หล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ 2 แหล่งจ่ายจาก AC 13725  
93
แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1) 8636  
92
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2) 3605  
91
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)2100  
90
การใช้ชุดจ่ายไฟอย่างปลอดภัย 2816  
89
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น9744  
88
ไฟฟ้า และ ความหมายของปริมาณทางไฟฟ้า 10963  
87
อิเล็กทรอนิกส์ คือ........ 4063  
86
AVR robotตอน_รู้จักกับไมโครคอนโทรเลอร์ AVR17556  
85
AVR robotตอน_ขั้นตอนการ Load Program และ การทดสอบหุ่นยนต์6050  
84
AVR robotตอน_ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม8536  
83
AVR robotตอน_การติดตั้งโปรแกรม 4376  
82
AVR robotตอน_ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์8545  
81
หุ่นยนต์ ตอน ประโยชน์ของหุ่นยนต์ 7049  
80
หุ่นยนต์ ตอน กฎของหุ่นยนต์ 2901  
79
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์ 2 3654  
78
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์5598  
77
หุ่นยนต์ ตอน มาทำหุ่นยนต์บังคับมือกันเถอะ57517  
76
หุ่นยนต์ ตอน การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง13524  
75
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 3/ 310127  
74
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 2/ 37489  
73
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 1/ 37296  
72
PIC mikro C การรับค่าอินพุท7617  
71
PIC mikro C เขียนโปรแกรมไฟวิ่ง 13065  
70
PIC mikro C การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 19998  
69
PIC mikro C การทดลอง ไฟ LED8635  
68
PIC mikro C ตอน เลขฐาน 164777  
67
PIC mikro C ตอน เริ่มต้นใช้งาน 5109  
66
ภาษา C ตอน _ฟังก์ชั่นเบื่องต้น11343  
65
ภาษา C ตอน _การหารากที่214958  
64
ภาษา C ตอน _เลขยกกำลัง30219  
63
ภาษา C ตอน_โจทย์_การตัดคะแนน4278  
62
ภาษา C ตอน อาร์เรย์5077  
61
ภาษา C ตอน คำสั่งวนลูป17338  
60
ภาษา C ตอน คำสั่งเงื่อนไข10236  
59
ภาษา C ตอน ตัวดำเนินการ4177  
58
ภาษา C ตอน การรับข้อมูล 6220  
57
ภาษา C ตอน การแสดงผลข้อมูล3413  
56
ภาษา C ตอน รหัส ASCII20435  
55
ภาษา C ตอน ชนิดข้อมูลตัวอักษร4929  
54
ภาษา C ตอน ตัวแปรและชนิดข้อมูลตัวเลข7884  
53
ภาษา C ตอน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น3610  
52
ภาษา C ตอน แนะนำภาษา C เบื้องต้น3997  
51
AVR – Arduino ตอน การสื่อสารอนุกรม9755  
50
AVR-Arduino ตอน ชนิดตัวแปร7594  
49
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับการรับค่าจากสวิตช์16293  
48
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับไฟวิ่ง9005  
47
AVR – Arduino ตอน การใช้ help3785  
46
AVR – Arduino ตอน การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 14600  
45
AVR – Arduino ตอน เริ่มการทดลอง4816  
44
PIC ภาษา C ตอน รู้จักกับ mikro C 11482  
43
AVR – Arduino ตอน การใช้โปรแกรม Arduino7520  
42
AVR – Arduino ตอน เตรียมเครื่องมือให้พร้อม8735  
41
AVR - Arduino เรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์6176  
40
การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 124900  
39
การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 8482  
38
PIC ภาษา C ตอน การใช้งาน Help File2741  
37
การหาDatasheet ของอุปกรณ์12181  
36
PIC ภาษา C ตอน การสร้างโครงงานสำหรับมือใหม่7764  
35
PIC ภาษา C ตอน การขับเซอร์โวมอเตอร์11845  
34
PIC ภาษา C ตอน การออกจาก while ( ) loop โดยใช้ break 4115  
33
PIC ภาษา C ตอน การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์8830  
32
PIC ภาษา C ตอน การติดต่อพอร์ตอนุกรม12690  
31
PIC ภาษา C ตอน การขับมอเตอร์กระแสตรง9000  
30
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ทำไฟวิ่ง8194  
29
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (2)4471  
28
อุปกรณ์ ตอน รีเลย์22620  
27
อุปกรณ์ ตอน ดอทเมตริกซ์ (Dot Matrix)7220  
26
อุปกรณ์ ตอน ซีเนอร์ไดโอด11988  
25
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (1)5291  
24
PIC ภาษา C ตอน แสดงตัวเลข 7- Segment8772  
23
อุปกรณ์ ตอน 7 Segment (ตัวแสดงผล 7 ส่วน)6480  
22
อุปกรณ์ ตอน ไดโอด41801  
21
เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท9162  
20
เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท13993  
19
PIC ภาษา C ตอนทำ LED วิ่งไปมา6041  
18
PIC ภาษา C ตอนเขียนโปรแกรมแรกขับหลอด LED7412  
17
อุปกรณ์ ตอน อุปกรณ์แสดงผล LED8192  
16
ค่าความต้านทานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด6585  
15
ภาษา_C_เบื้องต้น5997  
14
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC12118  
13
รู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์8476  
12
ชนิดการใช้งาน PIC และ MC514518  
11
มอเตอร์ขนาดเล็กชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์5561  
10
เกตพื้นฐานและตารางค่าความจริง24684  
9
รู้จักกับไอซีดิจิตอล17151  

 
 
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์่
หุ่นยนต์เบื้องต้น
หุ่นยนต์ AVR Robot
ระบบ Digital
PIC ภาษา C
AVR - Arduino
AVR ภาษา C
C # อินเตอร์เฟส