บทความและโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการเรียนรู้
สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ มือใหม่ทั้งหลาย ซึ่งบทความดังกล่าจะมีการ update เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้
สมบูรณ์มากทีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ครับ

สำหรับผู้อ่านท่านใดต้องการให้ลงบทความเรื่องใดๆก็สามารถขอมาได้ครับทาง e-mail ถ้าผู้เขียนพอมี
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวอยู่บ้างจะเขียนให้อ่านกันครับ

สำหรับบทความนี้ เป็นความคิดเห็นโดยส่วนตัวครับซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสนอไป ครับ หากมีข้อมูล
ผิดพลาดในบทความใดๆ ขอให้แจ้งมาายังผู้เขียนได้ครับ จะได้ทำการแก้ไขเนื้อหาให้สมบุรณ์ที่สุดครับ


บทความล่าสุด 4 บทความ จากบ้านอิเล็กทรอนิกส์

บทความตอน :
: ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 2424
-------------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียก......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 13474
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น
: สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (Stepper Motor) เป็นมอเตอร์อีกแบบ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 29 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 35995
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น
: เซอร์โวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่ทำงานโดยใช้......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 28 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 24379
-------------------------------------พื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)
บทความตอน : เริ่มต้นศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 6163 |
------------------------------
บทความตอน : ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2)
: ความถี่คืออะไร ความถี่เกี่ยวข้องกับชีวิติประจำวันข
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 4397 |
------------------------------
บทความตอน : วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
: มาทำความรู้จักกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานกันหน่อย
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 11558 |
------------------------------
บทความตอน : เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 16356 |
------------------------------
บทความตอน : ไฟฟ้า และ ความหมายของปริมาณทางไฟฟ้า
: มาทำความรู้จักกับไฟฟ้ากันหน่อยครับ ว่าไฟฟ้ามีกี่แบ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 15113 |
------------------------------
บทความตอน : การใช้ชุดจ่ายไฟอย่างปลอดภัย
: ความปลดดภัยในการใช้ชุดจ่ายไฟแม้จะใช้เพียงถ่านไฟฉาย
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 3300 |
------------------------------อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)


ลำดับ - หัวข้อบทความอ่านแล้ว
108
2424  
107
แผ่นวงจรพิมพ์13474  
106
Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น 35995  
105
Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น 24379  
104
Arduino กับพื้นฐานการควบคุมความเร็วมอเตอร์เบื้องต้น 31047  
103
Arduino กับพื้นฐานการกลับทางหมุนมอเตอร์(DC motor) 37564  
102
Arduino กับพื้นฐานการขับมอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก (DC Motor) 23473  
101
สถาบันที่เปิดสอนด้านหุ่นยนต์ 3539  
100
เตรียมตัวสร้างหุ่นยนต์ ด้วยตัวเอง 3204  
99
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (2) 3169  
98
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (1) 4394  
97
หุ่นยนต์จากความฝัน สู่โลกความ เป็นจริง 2366  
96
ความหมายของหุ่นยนต์ 1989  
95
สร้างหุ่นยนต์ไม่ยากเลย 2916  
94
หล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ 2 แหล่งจ่ายจาก AC 17261  
93
แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1) 12972  
92
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2) 4397  
91
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)2612  
90
การใช้ชุดจ่ายไฟอย่างปลอดภัย 3300  
89
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น11558  
88
ไฟฟ้า และ ความหมายของปริมาณทางไฟฟ้า 15113  
87
อิเล็กทรอนิกส์ คือ........ 5629  
86
AVR robotตอน_รู้จักกับไมโครคอนโทรเลอร์ AVR21033  
85
AVR robotตอน_ขั้นตอนการ Load Program และ การทดสอบหุ่นยนต์6492  
84
AVR robotตอน_ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม9090  
83
AVR robotตอน_การติดตั้งโปรแกรม 4757  
82
AVR robotตอน_ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์9966  
81
หุ่นยนต์ ตอน ประโยชน์ของหุ่นยนต์ 8629  
80
หุ่นยนต์ ตอน กฎของหุ่นยนต์ 3237  
79
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์ 2 4085  
78
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์6664  
77
หุ่นยนต์ ตอน มาทำหุ่นยนต์บังคับมือกันเถอะ68792  
76
หุ่นยนต์ ตอน การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง14916  
75
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 3/ 311266  
74
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 2/ 38498  
73
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 1/ 37896  
72
PIC mikro C การรับค่าอินพุท8154  
71
PIC mikro C เขียนโปรแกรมไฟวิ่ง 13711  
70
PIC mikro C การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 25923  
69
PIC mikro C การทดลอง ไฟ LED9283  
68
PIC mikro C ตอน เลขฐาน 165742  
67
PIC mikro C ตอน เริ่มต้นใช้งาน 5549  
66
ภาษา C ตอน _ฟังก์ชั่นเบื่องต้น15254  
65
ภาษา C ตอน _การหารากที่219827  
64
ภาษา C ตอน _เลขยกกำลัง35408  
63
ภาษา C ตอน_โจทย์_การตัดคะแนน4685  
62
ภาษา C ตอน อาร์เรย์5543  
61
ภาษา C ตอน คำสั่งวนลูป22053  
60
ภาษา C ตอน คำสั่งเงื่อนไข10965  
59
ภาษา C ตอน ตัวดำเนินการ4776  
58
ภาษา C ตอน การรับข้อมูล 6996  
57
ภาษา C ตอน การแสดงผลข้อมูล3771  
56
ภาษา C ตอน รหัส ASCII27139  
55
ภาษา C ตอน ชนิดข้อมูลตัวอักษร5397  
54
ภาษา C ตอน ตัวแปรและชนิดข้อมูลตัวเลข10884  
53
ภาษา C ตอน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น4080  
52
ภาษา C ตอน แนะนำภาษา C เบื้องต้น4495  
51
AVR – Arduino ตอน การสื่อสารอนุกรม11588  
50
AVR-Arduino ตอน ชนิดตัวแปร9221  
49
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับการรับค่าจากสวิตช์19679  
48
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับไฟวิ่ง9866  
47
AVR – Arduino ตอน การใช้ help4195  
46
AVR – Arduino ตอน การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 15564  
45
AVR – Arduino ตอน เริ่มการทดลอง5254  
44
PIC ภาษา C ตอน รู้จักกับ mikro C 11981  
43
AVR – Arduino ตอน การใช้โปรแกรม Arduino7999  
42
AVR – Arduino ตอน เตรียมเครื่องมือให้พร้อม9221  
41
AVR - Arduino เรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์6569  
40
การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 131875  
39
การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 9321  
38
PIC ภาษา C ตอน การใช้งาน Help File3216  
37
การหาDatasheet ของอุปกรณ์14886  
36
PIC ภาษา C ตอน การสร้างโครงงานสำหรับมือใหม่8435  
35
PIC ภาษา C ตอน การขับเซอร์โวมอเตอร์12633  
34
PIC ภาษา C ตอน การออกจาก while ( ) loop โดยใช้ break 4560  
33
PIC ภาษา C ตอน การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์9680  
32
PIC ภาษา C ตอน การติดต่อพอร์ตอนุกรม13425  
31
PIC ภาษา C ตอน การขับมอเตอร์กระแสตรง10490  
30
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ทำไฟวิ่ง8951  
29
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (2)4871  
28
อุปกรณ์ ตอน รีเลย์27911  
27
อุปกรณ์ ตอน ดอทเมตริกซ์ (Dot Matrix)8387  
26
อุปกรณ์ ตอน ซีเนอร์ไดโอด14340  
25
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (1)5783  
24
PIC ภาษา C ตอน แสดงตัวเลข 7- Segment9846  
23
อุปกรณ์ ตอน 7 Segment (ตัวแสดงผล 7 ส่วน)6967  
22
อุปกรณ์ ตอน ไดโอด59286  
21
เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท9921  
20
เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท16356  
19
PIC ภาษา C ตอนทำ LED วิ่งไปมา6428  
18
PIC ภาษา C ตอนเขียนโปรแกรมแรกขับหลอด LED7934  
17
อุปกรณ์ ตอน อุปกรณ์แสดงผล LED9552  
16
ค่าความต้านทานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด7674  
15
ภาษา_C_เบื้องต้น6515  
14
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC14695  
13
รู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์9435  
12
ชนิดการใช้งาน PIC และ MC514910  
11
มอเตอร์ขนาดเล็กชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์6017  
10
เกตพื้นฐานและตารางค่าความจริง34311  
9
รู้จักกับไอซีดิจิตอล23042  

 
 
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์่
หุ่นยนต์เบื้องต้น
หุ่นยนต์ AVR Robot
ระบบ Digital
PIC ภาษา C
AVR - Arduino
AVR ภาษา C
C # อินเตอร์เฟส