บทความและโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการเรียนรู้
สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ มือใหม่ทั้งหลาย ซึ่งบทความดังกล่าจะมีการ update เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้
สมบูรณ์มากทีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ครับ

สำหรับผู้อ่านท่านใดต้องการให้ลงบทความเรื่องใดๆก็สามารถขอมาได้ครับทาง e-mail ถ้าผู้เขียนพอมี
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวอยู่บ้างจะเขียนให้อ่านกันครับ

สำหรับบทความนี้ เป็นความคิดเห็นโดยส่วนตัวครับซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสนอไป ครับ หากมีข้อมูล
ผิดพลาดในบทความใดๆ ขอให้แจ้งมาายังผู้เขียนได้ครับ จะได้ทำการแก้ไขเนื้อหาให้สมบุรณ์ที่สุดครับ


บทความล่าสุด 4 บทความ จากบ้านอิเล็กทรอนิกส์

บทความตอน :
: ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 2369
-------------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ เป็นแผ่นที่มีลายทองแดงใช้เป็นตัวนำไหห้าสำหรับ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 12661
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น
: สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (Stepper Motor) เป็นมอเตอร์อีกแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ความสามารถของสเต็ปเปอร์มอเตอร์......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 29 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 34522
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น
: เซอร์โวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่ทำงานโดยใช้สัญญาณพัลส์ โดยภายในเซอร์โวมอเตอร์จะประกอบไปด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดเกียร์แ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 28 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 23690
-------------------------------------พื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)
บทความตอน : เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 15882 |
------------------------------
บทความตอน : ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)
: ความถี่คืออะไร ความถี่เกี่ยวข้องกับชีวิติประจำวันของคนเราได้อย่างไร ความถี่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสื่อสารได้อย่างไร มาทำความรู้จักกันก่อนครับ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 2495 |
------------------------------
บทความตอน : ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2)
: ความถี่คืออะไร ความถี่เกี่ยวข้องกับชีวิติประจำวันของคนเราได้อย่างไร ความถี่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสื่อสารได้อย่างไร มาทำความรู้จักกันก่อนครับ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 4214 |
------------------------------
บทความตอน : เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 9796 |
------------------------------
บทความตอน : แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1)
: มาทำความรู้จักกับแหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์กันหน่อยครับว่ามีกี่แบบกี่ชนิกและมีอะไรกันบ้าง เพราการเลือกใช้งานของแต่ละชนิดนั้นมีผลต่อการทำงานของ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 11954 |
------------------------------
บทความตอน : วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
: มาทำความรู้จักกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานกันหน่อยครับว่ามีสว่นประกอบอะไร และมีวิการเขียนอย่างไรบ้าง เพื่อเป้นพื้นฐานในการอ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 11238 |
------------------------------อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)


ลำดับ - หัวข้อบทความอ่านแล้ว
108
2369  
107
แผ่นวงจรพิมพ์12661  
106
Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น 34522  
105
Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น 23690  
104
Arduino กับพื้นฐานการควบคุมความเร็วมอเตอร์เบื้องต้น 29638  
103
Arduino กับพื้นฐานการกลับทางหมุนมอเตอร์(DC motor) 34972  
102
Arduino กับพื้นฐานการขับมอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก (DC Motor) 22770  
101
สถาบันที่เปิดสอนด้านหุ่นยนต์ 3357  
100
เตรียมตัวสร้างหุ่นยนต์ ด้วยตัวเอง 3124  
99
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (2) 3075  
98
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (1) 4171  
97
หุ่นยนต์จากความฝัน สู่โลกความ เป็นจริง 2267  
96
ความหมายของหุ่นยนต์ 1903  
95
สร้างหุ่นยนต์ไม่ยากเลย 2820  
94
หล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ 2 แหล่งจ่ายจาก AC 16826  
93
แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1) 11954  
92
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2) 4214  
91
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)2495  
90
การใช้ชุดจ่ายไฟอย่างปลอดภัย 3208  
89
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น11238  
88
ไฟฟ้า และ ความหมายของปริมาณทางไฟฟ้า 14392  
87
อิเล็กทรอนิกส์ คือ........ 5291  
86
AVR robotตอน_รู้จักกับไมโครคอนโทรเลอร์ AVR20353  
85
AVR robotตอน_ขั้นตอนการ Load Program และ การทดสอบหุ่นยนต์6403  
84
AVR robotตอน_ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม8960  
83
AVR robotตอน_การติดตั้งโปรแกรม 4684  
82
AVR robotตอน_ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์9821  
81
หุ่นยนต์ ตอน ประโยชน์ของหุ่นยนต์ 8458  
80
หุ่นยนต์ ตอน กฎของหุ่นยนต์ 3157  
79
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์ 2 3998  
78
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์6292  
77
หุ่นยนต์ ตอน มาทำหุ่นยนต์บังคับมือกันเถอะ66794  
76
หุ่นยนต์ ตอน การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง14654  
75
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 3/ 311087  
74
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 2/ 38259  
73
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 1/ 37767  
72
PIC mikro C การรับค่าอินพุท8054  
71
PIC mikro C เขียนโปรแกรมไฟวิ่ง 13587  
70
PIC mikro C การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 24259  
69
PIC mikro C การทดลอง ไฟ LED9155  
68
PIC mikro C ตอน เลขฐาน 165519  
67
PIC mikro C ตอน เริ่มต้นใช้งาน 5452  
66
ภาษา C ตอน _ฟังก์ชั่นเบื่องต้น14543  
65
ภาษา C ตอน _การหารากที่219000  
64
ภาษา C ตอน _เลขยกกำลัง34287  
63
ภาษา C ตอน_โจทย์_การตัดคะแนน4590  
62
ภาษา C ตอน อาร์เรย์5452  
61
ภาษา C ตอน คำสั่งวนลูป20973  
60
ภาษา C ตอน คำสั่งเงื่อนไข10844  
59
ภาษา C ตอน ตัวดำเนินการ4645  
58
ภาษา C ตอน การรับข้อมูล 6848  
57
ภาษา C ตอน การแสดงผลข้อมูล3688  
56
ภาษา C ตอน รหัส ASCII25971  
55
ภาษา C ตอน ชนิดข้อมูลตัวอักษร5296  
54
ภาษา C ตอน ตัวแปรและชนิดข้อมูลตัวเลข10085  
53
ภาษา C ตอน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น3955  
52
ภาษา C ตอน แนะนำภาษา C เบื้องต้น4380  
51
AVR – Arduino ตอน การสื่อสารอนุกรม11185  
50
AVR-Arduino ตอน ชนิดตัวแปร8791  
49
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับการรับค่าจากสวิตช์19108  
48
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับไฟวิ่ง9630  
47
AVR – Arduino ตอน การใช้ help4110  
46
AVR – Arduino ตอน การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 15344  
45
AVR – Arduino ตอน เริ่มการทดลอง5171  
44
PIC ภาษา C ตอน รู้จักกับ mikro C 11878  
43
AVR – Arduino ตอน การใช้โปรแกรม Arduino7871  
42
AVR – Arduino ตอน เตรียมเครื่องมือให้พร้อม9105  
41
AVR - Arduino เรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์6465  
40
การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 130445  
39
การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 9113  
38
PIC ภาษา C ตอน การใช้งาน Help File3084  
37
การหาDatasheet ของอุปกรณ์14379  
36
PIC ภาษา C ตอน การสร้างโครงงานสำหรับมือใหม่8297  
35
PIC ภาษา C ตอน การขับเซอร์โวมอเตอร์12447  
34
PIC ภาษา C ตอน การออกจาก while ( ) loop โดยใช้ break 4453  
33
PIC ภาษา C ตอน การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์9500  
32
PIC ภาษา C ตอน การติดต่อพอร์ตอนุกรม13256  
31
PIC ภาษา C ตอน การขับมอเตอร์กระแสตรง10206  
30
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ทำไฟวิ่ง8794  
29
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (2)4798  
28
อุปกรณ์ ตอน รีเลย์26874  
27
อุปกรณ์ ตอน ดอทเมตริกซ์ (Dot Matrix)8106  
26
อุปกรณ์ ตอน ซีเนอร์ไดโอด13899  
25
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (1)5666  
24
PIC ภาษา C ตอน แสดงตัวเลข 7- Segment9632  
23
อุปกรณ์ ตอน 7 Segment (ตัวแสดงผล 7 ส่วน)6856  
22
อุปกรณ์ ตอน ไดโอด54817  
21
เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท9796  
20
เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท15882  
19
PIC ภาษา C ตอนทำ LED วิ่งไปมา6331  
18
PIC ภาษา C ตอนเขียนโปรแกรมแรกขับหลอด LED7821  
17
อุปกรณ์ ตอน อุปกรณ์แสดงผล LED9177  
16
ค่าความต้านทานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด7408  
15
ภาษา_C_เบื้องต้น6379  
14
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC14237  
13
รู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์9209  
12
ชนิดการใช้งาน PIC และ MC514838  
11
มอเตอร์ขนาดเล็กชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์5927  
10
เกตพื้นฐานและตารางค่าความจริง32550  
9
รู้จักกับไอซีดิจิตอล21859  

 
 
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์่
หุ่นยนต์เบื้องต้น
หุ่นยนต์ AVR Robot
ระบบ Digital
PIC ภาษา C
AVR - Arduino
AVR ภาษา C
C # อินเตอร์เฟส