บทความและโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการเรียนรู้
สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ มือใหม่ทั้งหลาย ซึ่งบทความดังกล่าจะมีการ update เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้
สมบูรณ์มากทีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ครับ

สำหรับผู้อ่านท่านใดต้องการให้ลงบทความเรื่องใดๆก็สามารถขอมาได้ครับทาง e-mail ถ้าผู้เขียนพอมี
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวอยู่บ้างจะเขียนให้อ่านกันครับ

สำหรับบทความนี้ เป็นความคิดเห็นโดยส่วนตัวครับซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสนอไป ครับ หากมีข้อมูล
ผิดพลาดในบทความใดๆ ขอให้แจ้งมาายังผู้เขียนได้ครับ จะได้ทำการแก้ไขเนื้อหาให้สมบุรณ์ที่สุดครับ


บทความล่าสุด 4 บทความ จากบ้านอิเล็กทรอนิกส์

บทความตอน :
: ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 2466
-------------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียก......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 13964
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น
: สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (Stepper Motor) เป็นมอเตอร์อีกแบบ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 29 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 36263
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น
: เซอร์โวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่ทำงานโดยใช้......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 28 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 24559
-------------------------------------พื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)
บทความตอน : การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 9541 |
------------------------------
บทความตอน : เครื่องมือที่จำเป็นในงานอิเล็กทรอนิกส์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 30128 |
------------------------------
บทความตอน : ไฟฟ้า และ ความหมายของปริมาณทางไฟฟ้า
: มาทำความรู้จักกับไฟฟ้ากันหน่อยครับ ว่าไฟฟ้ามีกี่แบ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 15257 |
------------------------------
บทความตอน : เริ่มต้นศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 6239 |
------------------------------
บทความตอน : เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 16428 |
------------------------------
บทความตอน : หล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ 2 แหล่งจ่ายจาก AC
: มาทำความรู้จักกับแหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 17455 |
------------------------------อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)


ลำดับ - หัวข้อบทความอ่านแล้ว
108
2466  
107
แผ่นวงจรพิมพ์13964  
106
Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น 36263  
105
Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น 24559  
104
Arduino กับพื้นฐานการควบคุมความเร็วมอเตอร์เบื้องต้น 31214  
103
Arduino กับพื้นฐานการกลับทางหมุนมอเตอร์(DC motor) 38544  
102
Arduino กับพื้นฐานการขับมอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก (DC Motor) 23597  
101
สถาบันที่เปิดสอนด้านหุ่นยนต์ 3593  
100
เตรียมตัวสร้างหุ่นยนต์ ด้วยตัวเอง 3245  
99
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (2) 3221  
98
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (1) 4454  
97
หุ่นยนต์จากความฝัน สู่โลกความ เป็นจริง 2411  
96
ความหมายของหุ่นยนต์ 2027  
95
สร้างหุ่นยนต์ไม่ยากเลย 2969  
94
หล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ 2 แหล่งจ่ายจาก AC 17455  
93
แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1) 13295  
92
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2) 4485  
91
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)2660  
90
การใช้ชุดจ่ายไฟอย่างปลอดภัย 3341  
89
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น11666  
88
ไฟฟ้า และ ความหมายของปริมาณทางไฟฟ้า 15257  
87
อิเล็กทรอนิกส์ คือ........ 5680  
86
AVR robotตอน_รู้จักกับไมโครคอนโทรเลอร์ AVR21378  
85
AVR robotตอน_ขั้นตอนการ Load Program และ การทดสอบหุ่นยนต์6531  
84
AVR robotตอน_ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม9160  
83
AVR robotตอน_การติดตั้งโปรแกรม 4788  
82
AVR robotตอน_ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์10005  
81
หุ่นยนต์ ตอน ประโยชน์ของหุ่นยนต์ 8673  
80
หุ่นยนต์ ตอน กฎของหุ่นยนต์ 3277  
79
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์ 2 4144  
78
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์6962  
77
หุ่นยนต์ ตอน มาทำหุ่นยนต์บังคับมือกันเถอะ69749  
76
หุ่นยนต์ ตอน การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง14972  
75
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 3/ 311309  
74
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 2/ 38567  
73
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 1/ 37952  
72
PIC mikro C การรับค่าอินพุท8214  
71
PIC mikro C เขียนโปรแกรมไฟวิ่ง 13790  
70
PIC mikro C การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 26714  
69
PIC mikro C การทดลอง ไฟ LED9358  
68
PIC mikro C ตอน เลขฐาน 165814  
67
PIC mikro C ตอน เริ่มต้นใช้งาน 5589  
66
ภาษา C ตอน _ฟังก์ชั่นเบื่องต้น15463  
65
ภาษา C ตอน _การหารากที่219983  
64
ภาษา C ตอน _เลขยกกำลัง35660  
63
ภาษา C ตอน_โจทย์_การตัดคะแนน4714  
62
ภาษา C ตอน อาร์เรย์5584  
61
ภาษา C ตอน คำสั่งวนลูป22243  
60
ภาษา C ตอน คำสั่งเงื่อนไข11019  
59
ภาษา C ตอน ตัวดำเนินการ4815  
58
ภาษา C ตอน การรับข้อมูล 7057  
57
ภาษา C ตอน การแสดงผลข้อมูล3809  
56
ภาษา C ตอน รหัส ASCII28144  
55
ภาษา C ตอน ชนิดข้อมูลตัวอักษร5437  
54
ภาษา C ตอน ตัวแปรและชนิดข้อมูลตัวเลข10966  
53
ภาษา C ตอน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น4134  
52
ภาษา C ตอน แนะนำภาษา C เบื้องต้น4550  
51
AVR – Arduino ตอน การสื่อสารอนุกรม11766  
50
AVR-Arduino ตอน ชนิดตัวแปร9421  
49
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับการรับค่าจากสวิตช์19840  
48
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับไฟวิ่ง9942  
47
AVR – Arduino ตอน การใช้ help4228  
46
AVR – Arduino ตอน การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 15659  
45
AVR – Arduino ตอน เริ่มการทดลอง5290  
44
PIC ภาษา C ตอน รู้จักกับ mikro C 12040  
43
AVR – Arduino ตอน การใช้โปรแกรม Arduino8043  
42
AVR – Arduino ตอน เตรียมเครื่องมือให้พร้อม9270  
41
AVR - Arduino เรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์6614  
40
การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 132282  
39
การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 9541  
38
PIC ภาษา C ตอน การใช้งาน Help File3260  
37
การหาDatasheet ของอุปกรณ์15086  
36
PIC ภาษา C ตอน การสร้างโครงงานสำหรับมือใหม่8502  
35
PIC ภาษา C ตอน การขับเซอร์โวมอเตอร์12711  
34
PIC ภาษา C ตอน การออกจาก while ( ) loop โดยใช้ break 4607  
33
PIC ภาษา C ตอน การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์9762  
32
PIC ภาษา C ตอน การติดต่อพอร์ตอนุกรม13496  
31
PIC ภาษา C ตอน การขับมอเตอร์กระแสตรง10610  
30
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ทำไฟวิ่ง9035  
29
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (2)4923  
28
อุปกรณ์ ตอน รีเลย์28438  
27
อุปกรณ์ ตอน ดอทเมตริกซ์ (Dot Matrix)8463  
26
อุปกรณ์ ตอน ซีเนอร์ไดโอด14435  
25
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (1)5830  
24
PIC ภาษา C ตอน แสดงตัวเลข 7- Segment9925  
23
อุปกรณ์ ตอน 7 Segment (ตัวแสดงผล 7 ส่วน)7015  
22
อุปกรณ์ ตอน ไดโอด60304  
21
เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท9971  
20
เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท16428  
19
PIC ภาษา C ตอนทำ LED วิ่งไปมา6503  
18
PIC ภาษา C ตอนเขียนโปรแกรมแรกขับหลอด LED7996  
17
อุปกรณ์ ตอน อุปกรณ์แสดงผล LED9731  
16
ค่าความต้านทานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด7764  
15
ภาษา_C_เบื้องต้น6579  
14
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC14862  
13
รู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์9497  
12
ชนิดการใช้งาน PIC และ MC514938  
11
มอเตอร์ขนาดเล็กชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์6061  
10
เกตพื้นฐานและตารางค่าความจริง34766  
9
รู้จักกับไอซีดิจิตอล23491  

 
 
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์่
หุ่นยนต์เบื้องต้น
หุ่นยนต์ AVR Robot
ระบบ Digital
PIC ภาษา C
AVR - Arduino
AVR ภาษา C
C # อินเตอร์เฟส