บทความและโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการเรียนรู้
สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ มือใหม่ทั้งหลาย ซึ่งบทความดังกล่าจะมีการ update เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้
สมบูรณ์มากทีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ครับ

สำหรับผู้อ่านท่านใดต้องการให้ลงบทความเรื่องใดๆก็สามารถขอมาได้ครับทาง e-mail ถ้าผู้เขียนพอมี
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวอยู่บ้างจะเขียนให้อ่านกันครับ

สำหรับบทความนี้ เป็นความคิดเห็นโดยส่วนตัวครับซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสนอไป ครับ หากมีข้อมูล
ผิดพลาดในบทความใดๆ ขอให้แจ้งมาายังผู้เขียนได้ครับ จะได้ทำการแก้ไขเนื้อหาให้สมบุรณ์ที่สุดครับ


บทความล่าสุด 4 บทความ จากบ้านอิเล็กทรอนิกส์

บทความตอน :
: ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 2396
-------------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ เป็นแผ่นที่มีลายทองแดงใช้เป็นตัวนำไหห้าสำหรับ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 13187
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น
: สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (Stepper Motor) เป็นมอเตอร์อีกแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ความสามารถของสเต็ปเปอร์มอเตอร์......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 29 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 35782
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น
: เซอร์โวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่ทำงานโดยใช้สัญญาณพัลส์ โดยภายในเซอร์โวมอเตอร์จะประกอบไปด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดเกียร์แ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 28 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 24153
-------------------------------------พื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)
บทความตอน : แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1)
: มาทำความรู้จักกับแหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์กันหน่อยครับว่ามีกี่แบบกี่ชนิกและมีอะไรกันบ้าง เพราการเลือกใช้งานของแต่ละชนิดนั้นมีผลต่อการทำงานของ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 12615 |
------------------------------
บทความตอน : เครื่องมือที่จำเป็นในงานอิเล็กทรอนิกส์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 29697 |
------------------------------
บทความตอน : ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)
: ความถี่คืออะไร ความถี่เกี่ยวข้องกับชีวิติประจำวันของคนเราได้อย่างไร ความถี่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสื่อสารได้อย่างไร มาทำความรู้จักกันก่อนครับ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 2561 |
------------------------------
บทความตอน : ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2)
: ความถี่คืออะไร ความถี่เกี่ยวข้องกับชีวิติประจำวันของคนเราได้อย่างไร ความถี่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสื่อสารได้อย่างไร มาทำความรู้จักกันก่อนครับ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 4335 |
------------------------------
บทความตอน : อิเล็กทรอนิกส์ คือ........
: รู้จักกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กันก่อน
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 5576 |
------------------------------
บทความตอน : เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 9860 |
------------------------------อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)


ลำดับ - หัวข้อบทความอ่านแล้ว
108
2396  
107
แผ่นวงจรพิมพ์13187  
106
Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น 35782  
105
Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น 24153  
104
Arduino กับพื้นฐานการควบคุมความเร็วมอเตอร์เบื้องต้น 30765  
103
Arduino กับพื้นฐานการกลับทางหมุนมอเตอร์(DC motor) 36746  
102
Arduino กับพื้นฐานการขับมอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก (DC Motor) 23320  
101
สถาบันที่เปิดสอนด้านหุ่นยนต์ 3453  
100
เตรียมตัวสร้างหุ่นยนต์ ด้วยตัวเอง 3169  
99
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (2) 3129  
98
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (1) 4319  
97
หุ่นยนต์จากความฝัน สู่โลกความ เป็นจริง 2336  
96
ความหมายของหุ่นยนต์ 1946  
95
สร้างหุ่นยนต์ไม่ยากเลย 2870  
94
หล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ 2 แหล่งจ่ายจาก AC 17119  
93
แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1) 12615  
92
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2) 4335  
91
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)2561  
90
การใช้ชุดจ่ายไฟอย่างปลอดภัย 3255  
89
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น11467  
88
ไฟฟ้า และ ความหมายของปริมาณทางไฟฟ้า 14968  
87
อิเล็กทรอนิกส์ คือ........ 5576  
86
AVR robotตอน_รู้จักกับไมโครคอนโทรเลอร์ AVR20772  
85
AVR robotตอน_ขั้นตอนการ Load Program และ การทดสอบหุ่นยนต์6452  
84
AVR robotตอน_ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม9021  
83
AVR robotตอน_การติดตั้งโปรแกรม 4721  
82
AVR robotตอน_ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์9910  
81
หุ่นยนต์ ตอน ประโยชน์ของหุ่นยนต์ 8575  
80
หุ่นยนต์ ตอน กฎของหุ่นยนต์ 3202  
79
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์ 2 4042  
78
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์6435  
77
หุ่นยนต์ ตอน มาทำหุ่นยนต์บังคับมือกันเถอะ68177  
76
หุ่นยนต์ ตอน การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง14823  
75
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 3/ 311208  
74
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 2/ 38413  
73
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 1/ 37842  
72
PIC mikro C การรับค่าอินพุท8114  
71
PIC mikro C เขียนโปรแกรมไฟวิ่ง 13659  
70
PIC mikro C การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 25295  
69
PIC mikro C การทดลอง ไฟ LED9220  
68
PIC mikro C ตอน เลขฐาน 165658  
67
PIC mikro C ตอน เริ่มต้นใช้งาน 5512  
66
ภาษา C ตอน _ฟังก์ชั่นเบื่องต้น15044  
65
ภาษา C ตอน _การหารากที่219706  
64
ภาษา C ตอน _เลขยกกำลัง35101  
63
ภาษา C ตอน_โจทย์_การตัดคะแนน4645  
62
ภาษา C ตอน อาร์เรย์5496  
61
ภาษา C ตอน คำสั่งวนลูป21818  
60
ภาษา C ตอน คำสั่งเงื่อนไข10912  
59
ภาษา C ตอน ตัวดำเนินการ4722  
58
ภาษา C ตอน การรับข้อมูล 6944  
57
ภาษา C ตอน การแสดงผลข้อมูล3727  
56
ภาษา C ตอน รหัส ASCII26822  
55
ภาษา C ตอน ชนิดข้อมูลตัวอักษร5351  
54
ภาษา C ตอน ตัวแปรและชนิดข้อมูลตัวเลข10762  
53
ภาษา C ตอน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น4030  
52
ภาษา C ตอน แนะนำภาษา C เบื้องต้น4451  
51
AVR – Arduino ตอน การสื่อสารอนุกรม11422  
50
AVR-Arduino ตอน ชนิดตัวแปร9073  
49
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับการรับค่าจากสวิตช์19468  
48
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับไฟวิ่ง9778  
47
AVR – Arduino ตอน การใช้ help4158  
46
AVR – Arduino ตอน การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 15466  
45
AVR – Arduino ตอน เริ่มการทดลอง5219  
44
PIC ภาษา C ตอน รู้จักกับ mikro C 11933  
43
AVR – Arduino ตอน การใช้โปรแกรม Arduino7956  
42
AVR – Arduino ตอน เตรียมเครื่องมือให้พร้อม9170  
41
AVR - Arduino เรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์6510  
40
การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 131443  
39
การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 9232  
38
PIC ภาษา C ตอน การใช้งาน Help File3154  
37
การหาDatasheet ของอุปกรณ์14706  
36
PIC ภาษา C ตอน การสร้างโครงงานสำหรับมือใหม่8374  
35
PIC ภาษา C ตอน การขับเซอร์โวมอเตอร์12563  
34
PIC ภาษา C ตอน การออกจาก while ( ) loop โดยใช้ break 4517  
33
PIC ภาษา C ตอน การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์9612  
32
PIC ภาษา C ตอน การติดต่อพอร์ตอนุกรม13368  
31
PIC ภาษา C ตอน การขับมอเตอร์กระแสตรง10395  
30
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ทำไฟวิ่ง8896  
29
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (2)4837  
28
อุปกรณ์ ตอน รีเลย์27453  
27
อุปกรณ์ ตอน ดอทเมตริกซ์ (Dot Matrix)8282  
26
อุปกรณ์ ตอน ซีเนอร์ไดโอด14247  
25
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (1)5737  
24
PIC ภาษา C ตอน แสดงตัวเลข 7- Segment9770  
23
อุปกรณ์ ตอน 7 Segment (ตัวแสดงผล 7 ส่วน)6919  
22
อุปกรณ์ ตอน ไดโอด58153  
21
เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท9860  
20
เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท16266  
19
PIC ภาษา C ตอนทำ LED วิ่งไปมา6384  
18
PIC ภาษา C ตอนเขียนโปรแกรมแรกขับหลอด LED7872  
17
อุปกรณ์ ตอน อุปกรณ์แสดงผล LED9444  
16
ค่าความต้านทานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด7558  
15
ภาษา_C_เบื้องต้น6462  
14
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC14545  
13
รู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์9347  
12
ชนิดการใช้งาน PIC และ MC514876  
11
มอเตอร์ขนาดเล็กชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์5977  
10
เกตพื้นฐานและตารางค่าความจริง33723  
9
รู้จักกับไอซีดิจิตอล22756  

 
 
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์่
หุ่นยนต์เบื้องต้น
หุ่นยนต์ AVR Robot
ระบบ Digital
PIC ภาษา C
AVR - Arduino
AVR ภาษา C
C # อินเตอร์เฟส