** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

สถาบันที่เปิดสอนด้านหุ่นยนต์

ในบทความตอนนี้น้องๆคนไหนที่สนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านหุ่นยนต์มาดูกันครับ ว่ามีสถาบันไหนเปิดสอนบ้างครับ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ วิชาทางด้านหุ่นยนต์นั้นมีการเรียนการสอนมานานแล้วครับ แต่วิชาดังกล่าวจะเป็นเพียงวิชาเลือกเรียนครับ ในภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น ภาคไฟฟ้า ภาคอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ภาคเครื่องกล ก็จะมีเนื้อหาของการสอน ในวิชาหุ่นยนต์ด้วยเหมือนกัน ซึ่งน้องๆสามารถเลือก เรียนได้และสามารถทำโปรเจ็คที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ได้อีกด้วยครับ


สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนทางด้านหุ่นยนต์


2. สถาบันวิทยาการ หุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้ FIBO) สถบันนี้ตั้งอยู่ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี หรือ ที่เราเรียกเทคโนบางมดครับ คำว่า FIBO มาจาก Institute of FIeld roBOtics ครับ แต่น้องๆที่จะเรียนที่นี่ได้ต้องจบ ป.ตรี ก่อนครับ เพราะที่สถาบันนี้จะสอน ป.โท และ ป.เอก เท่านั้นครับ นับว่าเป็น สถาบันที่เปิดสอนทางด้านหุ่นยนต์โดยเฉพาะ และภายในเว็บไซด์ก็จะมีเนื้อหา และแหล่งความรู้ทางด้าน หุ่นยนต์มากมายครับ สวนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://fibo.kmutt.ac.th/


สถาบันวิทยาการ หุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้ FIBO)


3. ภาควิชา วิศวกรรม ระบบควบคุม และ แมคคาทรอนิกส์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เมื่อก่อนจะมีแต่สาขา วิศวกรรมระบบควบคุมอย่างเดียว แต่ตอนนี้สามารถเลือกเรียนได้ครับ แต่ที่สงสัยว่าระบบควบคุมเกี่ยวอะไรกับหุ่นยนต์ ต้องบอกว่า เกี่ยวกันมากๆเลยครับ เพราะหุ่นยนต์ที่ทำงาน ได้แม่นยำนั้นจะต้องใช้ระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากๆเลย รายละเอียดของภาควิชาดูได้ที่ http://www.kmitl.ac.th/control/index.html


พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง


4.ภาควิชา Mechatronics Engineering ม.มหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คำว่า Mechatronic จะมีความหมายคือ อิเล็กทรอนิกส์เชิงกล ครับ หรือ เป็นการเรียนรู้วิชาทางด้านไฟฟ้า + ด้านเครื่องกล + อิเล็กทรอนิกส์ + คอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกันครับ สนใจรายละเอียดสามรารถเข้าไปดูได้ที่ เว็บไซด์ของภาควิขาครับ ที่ http://www.mut.ac.th/pages/mechatronics_detail.html


ม.มหานคร


5. ภาควิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รายละเอียดของภาควิชาดูได้ที่ http://mechatronics.ptwit.ac.th/2011/?q=about_mechatronics


สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน


6. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.เอเชียอาคเนย์


ม.เอเชียอาคเนย์


7. สถาบันเทคโนโลยี แห่งเอเชีย (AIT) เปืดสอนในระดับ ป.โท และ ป.เอก เท่านั้น เรียนเป็นภาษาอังกฤษ


สถาบันเทคโนโลยี แห่งเอเชีย (AIT)


แต่ยังมีอีกมากครับที่เปิดสอน ที่แบ่งเป้นสาขา ภาควิชา แล้วจะเอามาลงเพิ่มให้อีกครับ

ในบทความตอนต่อไปจะมากล่าวถึงหุ่นยนต์กันต่อนะครับ


เขียนเมื่อ 21 พ.ค. 2556