** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

มอเตอร์ขนาดเล็กชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์

ทำความรู้จักกับมอเตอร์ขนาดเล็กชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์แบบต่างๆ
มอเตอร์นั้นเป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งตัวมันเองจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลโดยการหมุน ซึ่งในชีวิตประจำวันนั้นเราสามารถพบเห็นมอเตอร์ได้โดยทั่วไปในอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เช่น พัดลม เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น เครื่องเล่น CD DVD เป็นต้น ซึ่งมอเตอร์นั้นได้แบ่งได้หลายชนิด
แต่ในตอนนี้จะมาทำความรู้จักกับมอเตอร์ขนาดเล็กซึ่งจะใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ ซึ่งมอเตอร์แต่ละชนิดจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป

มอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์ชนิดนี้เป็นมอเตอร์ที่นำมาใช้ประกอบของเล่นมากที่สุด เพราะตัวมันเองมาขนาดเล็ก ใช้กำลังไฟฟ้าน้อย ความเร็วรอบหมุนสูง ราคาถูกเรามักจะพบมอเตอร์แบบนี้ในรถบังคับ เรือบังคับ และในการออกแบบระบบควบคุมทำได้ไม่ยากนัก
มอเตอร์แบบทดรอบ มอเตอร์ชนิดนี้จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หรือ กระแสสลับก็ได้ การที่มอเตอร์นำมาทดรอบก็เพราะต้องการให้ตัวมันหมุนช้าลง และมีกำลังในการรับภาระ(น้ำหนัก) ได้มากขึ้น ซึ่งมอเตอร์ชนิดนี้จะมีราคาสูงกว่าแบบไม่ทดรอบ ซึ่งนิยมนำมาใช้ในงานทำหุ่นยนต์มาก เพราะควบคุมได้ง่าย และให้กำลังสูง
สเต็ปมอเตอร์ มอเตอร์แบบนี้จะอาศัยการป้อนสัญญาณความถี่เข้าไปจึงสามารถหมุนได้ ซึ่งมอเตอร์แบบนี้การหมุนของมันจะหมุนเป็นแบบสเต็ป หรือเป็นแบบองศา เช่น หมุนทีละ 1.2 องศา 1.8 องศา เป็นต้น vการควบคุมมอเตอร์ชนิดนี้ต้องอาศัยวงจรอิเล็กทรอนิกส์เข้าควบคุมหรือทำให้มันหมุน ซึ่งเราสามารถควบคุมความเร็วในการหมุนได้โดยควบคุมความถี่ที่ป้อนให้มอเตอร์ชนิดนี้ เรามักนิยมนำมอเตอร์ชนิดนี้เป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต์เสมอ เพราะราคาไม่สูงมากนัก
เซอร์โวมอเตอร์ มอเตอร์ชนิดนี้จะมีราคาแพงแต่มีประสิทธิ์ภาพสูง การควบคุมจะอาศัยความกว้างของ ของสัญญาณไปควบคุมซึ่งเราจะสามารถควบคุมองศาในการหมุนที่แม่นยำได้ ปัจจุบัน หุ่นยนต์ขนาดเล็กมักจะใช้มอเตอร์ชนิดนี้เป็นส่วนประกอบ ของหุ่นยนต์แต่ราคาของตัวหุ่นยนต์ เองก็มีราคาแพงตามไปด้วย รายละเอียดและการควบคุมจะกล่าวถึงในบทความตอนต่อๆไปครับ


เขียนเมื่อ 2 มี.ค. 2554