** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

ค่าความต้านทานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

ค่าความต้านทานขนาด 1/4W ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป
//Eจะแทนค่า โอห์ม KE จะแทนค่ากิโลโอห์ม และ ME แทนเมกกะโอห์ม

0E
0.5E
1E
2.2E
10E
15E
20E
22E
24E
33E
47E
50E
68E
82E
100E
120E
150E
180E
220E
240E
270E
280E
300E
330E
390E
460E
470E
500E
510E
560E
620E
680E
820E
910E
1K
1.2K
1.5K
1.8K
2K
2.2K
2.4K
2.7K
3K
3.3K
3.9K
4.7K
5K
5.1K
5.6K
6.2K
6.8K
8.2K
10K
12K
15K
18K
20K
22K
24K
27K
30K
33K
34K
39K
40K
47K
50K
56K
68K
82K
100K
120K
150K
180K
200K
220K
270K
300K
330K
470K
500K
560K
680K
750K
820K
910K
1M
1.2M
1.5M
1.8M
2.2M
2.7M
3.3M
4.7M
6.8M
10M
15M


// ร้านที่จำหน่ายอาจจะมีค่ามากกว่านี้ ต้องสอบถามทางร้านที่จำหน่ายอีกทีครับ


เขียนเมื่อ 2 มี.ค. 2554