** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

PIC ภาษา C ตอน การสร้างโครงงานสำหรับมือใหม่

การสร้างโครงงานสำหรับมือใหม่
โครงงานทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นมีมากมายให้เลือกได้ทำกัน มากมาย แต่สำหรับผู้ที่หัดเขียนใหม่ๆนั้นจะมีปัญหาว่าจะเขียนอย่างไร เริ่มต้นอย่างไร เขียนยากหรือไม่ ใช้เวลาในการศึกษานานเท่าไหน ดู code ในหนังสือไม่เข้าใจ ต่อวงจรตามแล้วไม่ทำงาน สารพัดปัญหาที่ผมเคยเจอใน คอร์ดการสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ในบทความนี้จะได้หยิบยกปัญหาต่างๆที่ได้เจอกับตัวเองและกับผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆได้ สำหรับการสร้างโครงงานนั้นจะเป็นการนำเอาความรู้การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานที่ทำได้ โดยผมจะแบ่งหัวข้อและปัญหาที่เกิดขึ้น

ผู้เรียนไม่มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

จุดนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของผู้เรียนการเขียนโปรแกรม ไม่สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนนำไปประยุกต์การสร้าวงโครงงานได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากการเขียนโปรแกรมทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับ ฮาร์ดแวร์เป็นหลักด้วย หากทางด้านฮาร์ดแวร์ ไม่แข็งแล้ว การประยุกต์ก็จะลำบาก แนวทางการแก้ไขสามารถทำได้โดยพยายามศึกษาความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมครับ

ดู code จากหนังสือ หรือ จากเว็บไซด์

การที่เรานำ code ได้จากหนังสือที่มีจำหน่ายหรือตามเว็บไซด์นั้น เมื่อทำตามแล้ว ไม่ได้ตามที่ต้องการ หรือ ไม่เข้าใจในหลักการเขียน ตรงจุดนี้ต้องบอกว่า ผู้เขียนหนังสือที่มีวางขายนั้น จะมีแนวทางหรือรูปแบบในการเขียนเฉพาะตัว บางเล่มอาจจะเขียนละเอียด เขียนยาว บางเล่มเขียนแบบย่อ บางเล่มมีการใช้คำสั่งที่เราไม่เคยใช้ ไม่เข้าใจ ซึ่งตรงจุดนี้เองทำให้เรานำ code ต่างๆนำไปประยุกต์ หรือ ต่อยอดลำบาก แนวทางการแก้ปัญหา พยายามหา code ที่ง่าย แล้ว ค่อยปรับปรุงแก้ไข code จนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง หัดเขียนบ่อยๆ ดู help ช่วย ก็สามารถพอที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ครับ

ตัวอย่างแนวทางการสร้างโครงงานการควบคุมการทำงานของสเต็ปเปอร์มอเตอร์

1. ต้องรู้หลักการทำงานของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ ว่าการทำงาของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ร์นั้นมีหลักการทำงานอย่างไร มีกี่แบบ กี่ชนิด การที่จะทำให้สเต็ปเปอร์มอเตอร์หมุนซ้าย ขวา ทำอย่างไร ป้อนไฟเข้าขาใด และเลือกดูว่าจะใช้รูปแบบใดที่เหมาะสมกับการทำโครงงานของเรามากที่สุด


สเต็ปเปอร์มอเตอร์


2 . การขับสเต็ปมอเตอร์ ว่าจะเลือกใช้วงจรใดในการขับ จะใช้ IC หรือ จะใช้ทรานซิสเตอร์ หรือ แบบอื่นตามความเหมาะสมกับโครงงานที่ออกแบบไว้ ( ตัวไมโครคอนโทรลเอร์เองนั้นไม่มีกำลังในการขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์ได้โดยตรงดังนั้นจึงต้องขับผ่านตัวขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์)


เลือกตัวขับโดยใช้ ULN2003


3. กำหนดในส่วนของสวิตช์ที่ใช้ในการควบคุมว่าต้องการแบบใด เช่น สวิตช์ที่ 1 สั่งให้มอเตอร์หมุนซ้าย สวิตช์ที่ 2 สั่งให้มอเตอร์หมุนขา สวิตช์ที่ 3 สั่งให้หยุด VR สามารถปรับความเร็วได้ หรือจะเลือกใช้รูปแบบอื่นๆได้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบโครงงานนั้นๆ

4. การเลือกใช้ตัวไมโครคอนโทรเลอร์ ซึ่งมีอยู่หลายตระกูลให้เลือกใช้งาน และในแต่ละตระกูลก็มีเบอร์ให้เลือกใช้งานอีกมากมาย ดังนั้นก็ความจะเลือกตัวไมโครคอนโทลเลอร์ที่เราถนัดได้ หรือ ต้องการจะเรียนรู้ตระกูลอื่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ( จะกล่าวถึงการเลือกไมโครคอนโทลเลอร์ตระกูล PIC เพื่อการใช้งานในการทำโครงงาน ในตอนต่อไป)

5. การเขียนโปรแกรม เมื่อ ทำการกำหนดส่วนต่างๆในการทำโครงงานและเข้าใจหลักการทำงานของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ แล้ว การเขียนโปรแกรมก็เขียนไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น จะใช้ Port ใด รับค่าจากสวิตช์ จะใช้ Port ใดสั่งค่าออกเพื่อไปเพื่อไปขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์ จะใช้รูปแบบการเขียนโปรแกรมใดในการปรับความเร็ว


วงจรสำหรับสร้างโครงงาน

ดังที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าในการสร้างโครงงานนั้นจะต้องอาศัยความรู้หลายอย่างนำมาผสมกันจนเกิดเป็นโครงงานตามที่ต้องการ


เขียนเมื่อ 29 เม.ย 2554