** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

PIC ภาษา C ตอน การใช้งาน Help File

ในบทความตอนนี้จะได้กล่าวถึงการใช้งาน Help ของตัวคอมไพล์เลอร์ CCS ซึ่ง Help นั้นถือได้ว่าเป้นคลังข้อมูล หรือ เป็น e-book ที่ใช้ในการอ้างอิงหรือหาการใช้งานของการเขียนโปรแกรมให้ถูกวิธี ซึ่งนับว่า Help มีประโยชน์มากๆสำหรับนักเขียนโปรแกรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ และ มือเก่า ซึ่งผมจะยกตัวอย่างการหาข้อมูล ใน Help เช่นคำสั่ง Delay_ms(1000); ซึ่งคำสั่งนี้จะใช้ในการหน่วงเวลาของการใช้งานคำสั่งก่อนหน้ามัน แต่ถ้าถามว่า ตัวเลขที่อยู่ภายใน Delay_ms(xxx); นั้นมีค่ามากสุดเท่าใด หรือ ทำไมการเขียนคำสั่ง set_tris_b(0x0001111); ทำไมต้องกำหนดให้ Input เป็น 1 และ output เป็น 0 ด้วย ซึ่งจากตัวอย่างดังกล่าว เราสามารถหาข้อมูลได้จากใน Help ครับ

ในตอนนี้จะแนะนำการใช้งาน Help กันครับ\r\nในขั้นตอนแรกต้องเข้าไปที่หน้าของ Help ก่อนซึ่งสามารถเข้าไปได้ดังนี้ครับ


รูปแสดงการเข้าใช้งาน Help File


คลิก รูปเครื่องหมาย ? ซึ่งอยู่มุมบนด้านขวามือ ( คลิกค้างไว้) แล้วจะปรากฏเมนูต่างๆให้เลือกมากมาย


รูปการเลือกใช้งาน Contents


ให้เลือกที่ Contents ( หรือจะเลือก Index หรือ Keyword ก็ได้)


รูปหน้าตาในส่วน Help File


เราก็จะเขาไปอยู่ ในส่วนของ Help File แล้วครับ แต่ในส่วนหัวของ Help File จะเมนูให้เลือก คือ Contents Index Search คราวนี้จะมาดูแต่ละส่วนกันครับว่าจะใช้งานอย่างไร

Contents เปรียบเสมือนเป็น e-book ซึ่งจะรวบรวมการใช้งานตำสั่งต่างๆ ซึ่งจะต้องเข้าไปเลือกดูภายใน ในตัวอย่างจะเปิดไปดูในส่วนของ Operators ซึ่งจะแสดงคำอธิบาย การใช้เครื่องหมาย Operators ต่างๆ ครับ


รูปการเลือกใช้งาน Contents


Index จะแสดงในส่วนคำสั่งการใช้งาทั้งหมดของ CCS ซึ่งในส่วนนี้เรามารถเข้าไปดูความหมาย หรือ คำอธิบายการใช้งานรวมทั้งมีตัวอย่าง code ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจมากขึ้น


รูปแสดงการใช้งานในส่วนของ Index


Search จะเป็นส่วนที่เราใช้ในการค้นหาคำต่างๆ ซึ่งสะดวกและรวมเร็ว


รูปแสดงการใช้งานในส่วนของ Search


ตัวอย่างการใช้ Help File ในส่วนของ Search ค้นหา Delay_ms(xxx);เรามาดูกันว่า ตัวอลขที่อยู่ภายในนั้นจะมีค่าเท่าไร


รูปแสดงการค้นหา คำว่า delay_ms


delay_ms (time)\r\nParameters: time - a variable 0-65535(int16) or a constant 0-65535\r\nจะเห็นว่าค่าตัวเลขที่ได้คือ สูงสุดไม่เกิน 65535 นั้นเองครับ

Set_tris_b(xxxx);มาดูว่าทำไมต้องกำหนดแบบนี้


รูปผลการค้นหาของ Set_trei_b

ผลที่ได้จากการค้นหา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า port ของ PIC สามารถมีได้ถึง K ครับn

\r\n
รูปแสดงคำอธิบาย

Each bit in the value represents one pin. A 1 indicates the pin is input and a 0 indicates it is output.
ต่อไปถ้าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถใช้ Help File ช่วยก่อนนะครับ แล้วค่อยไปหาข้อมุลในเว็บไซด์อีกทีครับ


เขียนเมื่อ 19 พ.ค. 2554