** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอุปกรณ์พวกสารกึ่งตัวนำทั้งหลาย เช่น IC ต่างๆ ทรานซิสเตอร์ ไดโอด และ อื่นๆ บางครั้งจะมีรูปร่างเหมือนกันมากมาย และแต่ละรูปร่างนั้นจะมีชื่อเรียกกันต่างกันออกไป เรามาดูกันครับว่า รูปร่างที่เรามักพบเห็นบ่อยๆในงานอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีชื่อเรียกอะไรกันบ้าง

ที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงบางส่วนครับ ซึ่งรูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีมากกว่านี้ไว้โอกาสหน้าจะหาข้อมูลมาให้กันอีกครับ


เขียนเมื่อ 20 พ.ค. 2554