** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

หุ่นยนต์ ตอน กฎของหุ่นยนต์

จะว่ากันไปแล้วเมื่อเราให้กำเนิดหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้ว เราก็ควรจะต้องตั้งเงื่อนไขการทำงาน ของหุ่นยนต์กันสักหน่อย นะครับ เพาะหากไม่กฎใดๆมาบังคับ เจ้าหุ่นยนต์ที่เราสร้างขึ้นมาอาจจะทำงานออกนอกลู่นอกทางก็เป็นได้แต่ว่า กฎของหุ่นยนต์ที่เรามักจะพบเห็นหรือได้ยินกันมานั้น มันอาจจะใช้ไม่ได้สำหรับหุ่นยนต์ในตอนนี้ เพราะว่ากฎดังกล่าว ถูกตั้งขึ้นมาโดย ไอแซค อสิมอส เพื่อใช้กับหุ่นยนต์ ในนิยายวิทยาศาสตร์ของเขาเองซึ่งกฎดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับหุ่นยนต์ในชีวิตจริงแต่อย่างใด เรามาดูกันดีกว่าครับว่า มีกฎอะไรกันบ้าง

กฎข้อที่ 1 (A robot may not harm a human being, or, through inaction, allow a human being to come to harm.)
หุ่นยนต์มิอาจกระทำการอันตรายต่อผู้ที่เป็นมนุษย์ หรือนิ่งเฉยปล่อยให้ผู้ที่เป็นมนุษย์ ตกอยู่ในอันตรายได้

จากกฎข้อที่ 1 ถ้าเป็นแบบนี้ได้ก็คงจะดีนะครับ เท่าผู้เขียนเคยลองอ่านบทความต่างๆเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ในกฎ ข้อนี้หุ่นยนต์จะต้องปกป้อง มนุษย์เพื่อที่จะใช้มนุษย์ดำรง เผ่าพันธุ์ของตัวเองเอาไว้ได้ครับ แต่ในโลกของภาพยนตร์แล้วส่วนมาก ก็จะมีทั้งหุ่นยนต์ทั้งที่ป้องกัน และหุ่นยนต์ที่จะทำลายมนุษย์อยู่เรื่อยๆไป
--------------------------------------------------

กฎข้อที่ 2 (A robot must obey the orders given to it by human beings, except where such orders would conflict with the First Law.)
หุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังคำสั่งที่ได้รับจากผู้ที่เป็นมนุษย์ เว้นแต่คำสั่งนั้นๆ ขัดแย้งกับกฎข้อแรก ในกฎข้อนี้แน่นอนเลยครับว่าหุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังคำสั่งของมนุษย์ แต่ในโลกของภาพยนต์ จะเห็นว่าหุ่นยนต์ ส่วนมากมักจะ คิดเอง ทำเอง ได้ เก่งจริงๆ
-------------------------------------------------

กฎข้อที่ 3 (A robot must protect its own existence, as long as such protection does not conflict with the First or Second Law.)
หุ่นยนต์ต้องปกป้องสถานะความมีตัวตนของตนไว้ ตราบเท่าที่การกระทำนั้นมิได้ขัดแย้ง ต่อกฎข้อแรกหรือกฎข้อที่สอง
-------------------------------------------------------- ในข้อนี้จะหมายถึง หุ่นยนต์จะสามารถป้องกันตัวเองได้ แต่ห้ามขัดแย้งกลับกฏข้อที่ 1 และ 2 แต่ในปัจจุบันได้มีกฎของหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ข้อ คือ กฎข้อที่ 0

กฎข้อที่ 0. หุ่นยนต์มิอาจกระทำการอันตรายต่อมนุษยชาติ หรือนิ่งเฉยปล่อยให้มนุษยชาติตกอยู่ในอันตรายได้

*** บทความตอนนี้ นำบทความที่เคยเขียนไว้ใน www.vcpbook.com มาเพิ่มเติมครับ และสามารถอ่านบทความทางด้านหุ่นยนต์ใน vcpbook ได้ที่ http://www.vcpbook.com/vcp_robot/robot.php หรือ Click บทความหุ่นยนต์


เขียนเมื่อ 5 ส.ค. 2554