** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

หุ่นยนต์ ตอน ประโยชน์ของหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ที่เราออกแบบและสร้างขึ้นมานั้น ก่อนที่เราจะสร้างขึ้นมาก็ต้องคำถึงถึงประโยชน์ในการใช้งานด้วยครับ ในบทความนี้มาดูกันครับว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์ทำอะไรได้บ้าง

หุ่นยนต์ที่ใช้ในด้านการทหาร
ด้านการทหาร คงไม่ต้องพูดอะไรมากครับสำหรับการที่จะนำหุ่นยนต์มาใช้ในงานการทหาร หรือการรักษา ความสงบเรียบร้อย ในปัจจุบันนี้หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาในงานด้านการทหารนั้นมีมากมายและสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในด้านการช่วยเหลือ ด้านการตรวจจับวัตถุระเบิดตัวอย่างหุ่นยนต์ที่ใช้ในด้านการทหาร


หุ่นยนต์ที่ใช้ในด้านการบันเทิง
ด้านการบันเทิง มีหุ่นยนต์จากหลายบริษัทที่พัฒนาหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่สำหรับให้ความบันเทิงแก่ผู้คนทั่วไป หุ่นยนต์ดังกล่าวอาจจะเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ซึ่งอาจนะควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล หรือ มีการเขียน โปรแกรมเข้าไปเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงาน หรือ แสงดท่าทาองได้อย่างที่ต้องการ นอกจากนี้หุ่นยนต์ จำพวกนี้ราคาจะไม่แพงจนเกินไปซึ่งสามารถซื้อมาเล่นได้ และเราจะได้เห็นหุ่นยนต์แบบนี้มากขึ้นใน อนาคตครับตัวอย่างหุ่นยนต์ที่ใช้ในด้านการบันเทิง


หุ่นยนต์ที่ใช้ในด้านอาวกาศ
ด้านอาวกาศ แน่นอนทีเดียวครับว่าการไปในดวงจันทร์ หรือ ดาวอังคารหรือ ดาวที่ไกลกว่านั้น เราจะส่งหุ่นยนต์ ไปด้วยหรือ อาจจะใช้หุ่นยนต์เพียงอย่างเดียว โดยหุ่นยนต์พวกนี้จะมีความฉลาดมาก และจะต้องทำภาระกิจ ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และส่วนมากหุ่นยนต์ประเภทนี้จะทำงานด้วยตัวของมันเอง เพราะเราไม่สามารถ ควบคุมหุ่นยนต์จากโลกได้ เพราะระยะทางการสื่อสารไกลมากครับตัวอย่างหุ่นยนต์ที่ใช้ในด้านอาวกาศ


หุ่นยนต์ที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรม
ด้านอุตสาหกรรม ในโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้เป็นจำนวนมากเพราะ หุ่นยนต์พวกนี้สามารถทำงานได้เร็ว และทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั้นเอง และโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศ ญี่ปุ่นบางโรงงานมีพนักงานเป็นหุ่นยนต์อย่างเดียวตัวอย่างหุ่นยนต์ที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรม


หุ่นยนต์ที่ใช้ในด้านบริการ
ด้านบริการ เป็นหุ่นยนต์ที่รู้สึกว่าจะเป็นมิตรกับมนุษย์มากที่สุด เพราะหุ่นยนต์พวกนี้จะเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออก แบบมาให้ใช้งานด้านการบริการในรูปแบบต่างๆ เช่น หุ่นยนต์พนักงานต้อนรับ หุ่นยนต์เสริฟอาหาร หรือ หุ่นยนต์แนะนำเส้นทางเป็นต้น และ เราจะได้เห็นหุ่นยนต์พวกนี้มากขึ้นในอนาคตครับตัวอย่างหุ่นยนต์ที่ใช้ในด้านบริการ


งานวิจัยด้านหุ่นยนต์
ด้านงานวิจัย การวิจัยเรื่องหุ่นยนต์เป็นงานวิจัยที่ต้องใช้องค์ประกอบความรู้ด้าน อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และระบบทางกลมาผสมกัน เราจะเห็นงานวิจัยทางด้านหุ่นยนต์เกิดขึ้นมากมาย และได้เห็นความก้าวหน้า ในงานวิจัยนั้นๆ เช่น ทำให้หุ่นยนต์มีความสามารถมากขึ้น หรือ ทำให้หุ่นยนต์ฉลาดมากขึ้น ในอนาคต อีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราจะได้เห็นหุ่นยนต์แตะฟุตบอลแข่งกันมนุษย์ หรือ เราอาจะแยกไม่ออกว่า คนที่เดินอยู่ไปมานั้น อาจจะเป็นหุ่นยนต์ก็เป็นไปได้ครับตัวอย่างงานวิจัยด้านหุ่นยนต์


ประโยชน์ของหุ่นยนต์นั้นยังมีอีกมากมายครับ ยังไงก็ลองดูนะครับว่า เราจะใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์ ได้จากอะไรบ้าง

*** บทความตอนนี้ นำบทความที่เคยเขียนไว้ใน www.vcpbook.com มาเพิ่มเติมครับ และสามารถอ่านบทความทางด้านหุ่นยนต์ใน vcpbook ได้ที่ http://www.vcpbook.com/vcp_robot/robot.php หรือ Click บทความหุ่นยนต์


เขียนเมื่อ 6 ส.ค. 2554