** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

AVR robotตอน_การติดตั้งโปรแกรม

AP 113 หุ่นยนต์ Built-in programmer for AVR
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมCD ที่แถมมาให้กับชุดหุ่นยนต์ AVR จะมีชุดโปรแกรม avr studio V4 มาให้แล้ว และสามารถทำการติดตั้งมาให้ตามขั้นตอนดังนี้

Folder / avr studio V4


ภายใน CD จะมี Folder / avr studio V4 ซึ่งภายใย Folder ดังกล่าวจะมีโปรแกรมอยู่ 3 ชุดคือ aStudio4b528 / AVRStudio4.13SP2 และ WinAVR-20070525-installจะมีชุดโปรแกรมอยู่ 3 ชุด


ในการติดตั้งโปรแกรมจะต้องทำการติดตั้งแบบเรียงดำดับดังนี้
1. ทำการติดตั้ง aStudio4b528 ก่อน
2. ทำการติดตั้ง AVRStudio4.13SP2
3. ทำการติดตั้ง WinAVR-20070525-install


ขั้นตอนการติดตั้ง aStudio4b5281. เลือกที่ aStudio4b528
2. โปรแกรมอยู่ระหว่างการติดตั้ง
]
3. เลือก Next
4. เลือกที่ I accept the terms of the license agreement และ เลือก Next
5.เลือก N ext ( หากต้องการเปลี่ยนอยู่เก็บของโปรแกรมก็สามารถ เลือกที่ Change ได้)
6. เลือก Next
7.เลือก Install เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม
8. โปรแกรมอยู่ระหว่างการติดตั้ง และรอจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์
9.เมื่อโปรแกรมทำการติดตั้งเสร็จแล้วให้เลือก Finish


จากนั้นให้ทำการติดตั้ง AVRStudio4.13SP2 ต่อเนืองไปเลยทำการติดตั้ง AVRStudio4.13SP2

1. เลือกที่ AVRStudio4.13SP2


2.เข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม
3. เลือก Next
4. เลือก Next
5. โปรแกรมกำลังติดตั้ง รอจนกว่าจะเสร็จ
6. เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งให้เลือก Finish


จากนั้นให้ทำการติดตั้ง WinAVR-20070525-install ต่อไปเลยครับทำการติดตั้ง WinAVR-20070525-install

1. เลือก WinAVR-20070525-install
2. เลือก OK
3.เลือก Next
4. เลือก I Agree


5. เลือก Next ( ถ้าต้องการเปลี่ยนที่ติดตั้งโปรแกรมก็สามารถทำได้)
6. เลือก Install เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม
7. โปรแกรมอยู่ระหว่างการติดตั้ง
8. เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งแล้วให้เลือก Finish


เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งทั้ง 3 โปรแกรมแล้วให้ตรวจสอบว่ามีโปรแกรม avr studio V4 พร้อมใช้งานหรือไม่ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการทดสอบหุ่นยนต์ ครับ ซึ่งจะอยู่ในคู่มือการเขียนโปรแกรมและทดสอบหุ่นยนต์ ครับ


เขียนเมื่อ 21 ธ.ค. 2554