** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)

ความถี่คืออะไร ความถี่เกี่ยวข้องกับชีวิติประจำวันของคนเราได้อย่างไร ความถี่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสื่อสารได้อย่างไร ผู้อ่านบางคนอาจจะสงสัยกับคำถามเหล่านี้ซึ่งในบทความตอนนี้ผมจะได้กล่าวถึงเรื่องของความถี่กันซักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะ เราจะนำความถี่ไปใช้งานในเรื่องต่างๆ หรือเข้าใจเนื้อหาต่างๆเมื่อพูดถึงเรื่องความถี่ก็จะสามารถเข้าใจได้ไม่ยากนัก

ความถี่ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า เฮิร์ต และใช้ ตัว Hz เป็นหน่วย ส่วนความหมายของความถี่นั้น อธิบายง่ายๆ คือ การทำงานแบบซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆ ยกตัวอย่างการทำงานแบบ ซ้ำไปซ้ำมา นะครับ เช่น การแข่งรถ ครับ คือว่ารถแข่งจะวิ่งรอบสนามไปเรื่อยๆ ( แต่กี่รอบไม่รู้) หรือ เดินเป็นวงกลมไปเรื่อยๆ โดยมีจุดเริ่มต้นและเดินวนกลับมายังจุดเริมต้นและเดินไปเรื่อยๆ หรือ อะไรก็ได้ครับที่ทำงานแบบซ้ำไปซ้ำมา แต่ การทำงานแบบนี้คงต้องมีความเร็วในการทำงาที่แน่นอนครับ เช่น ความเร็วในการเดินคงที่ ความเร็วของรถคงที่นั้นเอง


รูปการทำงานแบบซ้ำไปซ้ำมา


ในตอนนี้จะขอใช้การเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายนะครับเพราะจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้น เมื่อเกิดการเคลื่อนที่เป็นวงกลมแล้ว เราจะเรียกความถี่ ต่อเมื่อการเคลื่อนที่นั้นจะเทียบเวลา 1 วินาที ตัวอย่างเช่น เคลื่อนที่ได้ 1 รอบ ในเวลา 1 วินาที จะเรียกว่า มีความถี่ 1 เฮิร์ต ( 1Hz) เคลื่อนที่ได้ 10 รอบ ในเวลา 1 วินาที จะเรียกว่า มีความถี่ 10 เฮิร์ต ( 10Hz) เคลื่อนที่ได้ 100 รอบ ในเวลา 1 วินาที จะเรียกว่า มีความถี่ 100 เฮิร์ต ( 100Hz)


ความถี่ 1 Hz

ความถี่ 2 Hz

ความถี่ 5 Hz


ดังนั้นยิ่งเคลื่อนที่เร็วเท่าใด ความถี่ก็จะสูงตามด้วยเช่นกัน

ความถี่ในทางไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์

เรามักจะจำลองความถี่ในรูปของรูปคลื่นเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ แทนการใช้วงกลม จริงๆแล้วรูปคลื่นก็มาจากการเคลื่อนที่แบบวงกลมนั้นเอง ซึ่งเรามักจะพบรูปแบบนี้ตามหนังสือวิชาเรียนทั่วไป


รูปคลื่นจำลอง


ความถี่กับชีวิตประจำวัน

ผู้อ่านทราบหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วเราเจอกับความถี่ในชีวิตประจำวันมากมาย สิ่งรับรู้ ของมนุษย์ก็มาจากความถี่ทั้งสิ้นครับ ความถี่เริ่มจาก 0 Hz ไปจนถึงหลาย ล้าน Hz ซึ่งช่วงความถี่ดังกล่าวจะมีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ได้อย่างๆจะขอยกตัวอย่างความถี่ที่พบเห็นได้ในชีวิติประจำวันครับ

ความถี่เสียง

เสียงที่เราได้ยินนั้นล้วนมาจากความถี่ทั้งสิ้นครับ หูของคนเราโดยทั่วไปแล้วจะสามารถรับได้ยินเสียงในช่วงความถี่ 20Hz ไปจนถึง 20 KHz ( 20 กิโลเฮร์ต หรือ 20 000 Hz) หากช่วงความถี่ต่ำกว่านี้ หรือ สึงกว่านี้ หูของคนเราจะไม่ได้ยินครับ ( แต่ของสัตว์บางประเภท สามารถรับรู้ความถี่ที่สูงกว่านี้) ความถี่ต่ำๆ ก็ เช่น เสียงกลอง เสียงระเบิด ส่วนความถี่สูง ก็เช่นเสียงหวีดร้อง เสียแก้วแตก ( สังเกตครับถ้ายิ่งความถี่สูง จะรู้สึกแสบๆๆหู)


ลำโพงเป็นแหล่งกำเนิดเสียงชนิดหนึ่ง


ความถี่ของสี

ดวงตาของคนเรานั้นจะมองเห็นสีต่างๆได้โดยการที่แสงไปสะท้อนสีนั้นๆ และสีดังกล่าวจะส่งเป็นคลื่นความถี่มาที่ดวงตาของคนเราจากนั้นสมองจะแปลงความถี่นั้นเป็นสีต่างๆได้


ความถี่ของแสง


ช่วงความถี่ต่างๆที่คนเรารับรู้ได้
สีแดง ประมาณ 480 - 405 THz
สีส้ม ประมาณ 510-480 THz
สีเหลือง ประมาณ 530-510 THz
สีเขียว ประมาณ 600-530 THz
สีน้ำเงิน ประมาณ 620-600 THz
สีคราม ประมาณ 680-620 THz
สีม่วง ประมาณ 790-680 THz
*** THz คือ 1 000 000 000 000 Hz ***

จะเห็นว่าความถี่ต่างๆนั้นมีอยู่รอบตัวเรา แต่เรื่องของความถี่ยังไม่จบนะครับ ในตอนหน้าจะได้กล่าวถึง ความถี่ ที่ใช้ในด้านการสื่อสารกันบ้าง


เขียนเมื่อ 6 พ.ค. 2556