** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2)

ในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงความถี่ของเสียงและความถี่ของสี คงจะพอมองภาพออกนะครับ ว่าความถี่นั้นมีส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเรามากที่เดียว ในตอนนี้จะได้กล่าวถึงความถี่แบบอื่นดูบ้างครับ

คลื่นวิทยุ

คลื่นวิทยุเป็นคลื่นที่มีความถี่สูงซึ่งจะอยู่ในช่วงความถี่ 10KHz จนถึง 30 GHz ( 30 จิกะเฮิร์ต หรือ 30 000 000 000 Hz) ซึ่งแน่นอนครับว่าความถี่ขนาดนี้คนเราไม่ได้ยินอะไรเลยครับ คลื่นวิทยุจะใช้ในการสื่อสารทางด้าน วิทยุ โทรทัศน์ หรือ การสื่อสารระหว่างประเทศ ครับ แต่คลื่นวิทยุจะมีการเรียกชื่อตามความถี่การใช้งานต่างๆกันดังนี้ครับ

ย่านความถี่ต่ำมาก (Very Low Frequency หรือ VLF)
จะอยู่ในช่วงย่านความถี่ 3 KHz – 30 KHz สังเกตวิทยุสื่อสารที่เขาใช้พูดกันแบบที่คุยได้ไม่ไกลมากนักจะใช้งานย่านความถี่นี้ หรือ พวกวิทยุบังคับของเล่นมักจะใช้ย่านความนี้เป็นหลัก (27 KHz – 40 KHz

ย่านความถี่ต่ำ ( Low Frequency หรือ LF)
จะอยู่ในช่วงย่านความถี่ 30 KHz – 300 KHz วิทยุสมัครเล่นจะใช้ย่านความถี่นี้เป็นหลัก


วิทยุสมัครเล่น


ย่านความถี่ปานกลาง ( Medium Frequency หรือ MF)
จะอยู่ในช่วงย่านความถี่ 300 KHz – 3000 KHz การส่งวิทยุคลื่น AM จะใช้ความถี่ย่านนี้ครับ


เครื่องรับวิทยุคลื่นสั้น


ย่านความถี่สูง ( High Frequency หรือ HF)
จะอยู่ในช่วงย่านความถี่ 3 MHz – 30 MHz จะใช้เป็นคลื่นสั้นในการสื่อสารระหว่างประเทศ

ย่านความถี่สูงมาก ( Very High Frequency หรือ VHF)
จะอยู่ในช่วงย่านความถี่ 30 MHz – 300 MHz จะใช้ในการส่งสัญญาณวิทยุ FM และ สัญญาณโทรทัศน์


ชุดคิทเครื่องรับ วิทยุFMปรับระดับเสียงได้ จาก I-Style


ย่านความถี่สูงมากยิ่ง หรือ ไมโครเวฟ ( Ultra High Frequency หรือ UHF)
จะอยู่ในช่วงย่านความถี่ 300 MHz – 3000 MHz จะใช้ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ และสัญญาณของไมโครเวฟ


การสื่อสารระบบไมโครเวฟ


ย่านความถี่สูงพิเศษ ( Super High Frequency หรือ SHF)
จะอยู่ในช่วงย่านความถี่ 3 GHz – 30 GHz

อินฟาเรด (Infraed)

แสงอินฟาเรดจะเป็นคลื่นความถี่ในช่วง 1 THz (1000 GHz) – 100 THz (100 000 GHz) แสงชนิดนี้คนเราจะมองไม่เห็น คุณสมบัติของแสงอินฟาเรดคือสามารถทะลุก้อนเมฑหมอกหนาได้ แสงอินฟาเรดมักนิยมนำมาใช้งาน เป็นรีโมทคอนโทรลในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ความถี่ต่อไปนี้จะไม่นิยมนำมาใช้ในด้านการสื่อสาร แต่จะมีประโยชน์ในการการแพทย์เป็นหลัก

รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet)

รังสีอัลตราไวโอเลตจะเป็นคลื่นความถี่ในช่วง 800 THz - 6 00 PHz (6 00 000 GHz) รังสีดังกล่าวได้จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ และรัวสีดังกล่าวสามารถฆ่าเชื่อแบคทีเรียบางชนิดได้อีกด้วย


รังสีอัลตราไวโอเลต จากดวงอาทิตย์


รังสีเอ็กซ์ (X-Rays) รังสีเอ็กซ์จะเป็นคลื่นความถี่ในช่วง 30 PHz – 6000 EHz ซึ่งมีอำนาจทะลุทะลวงสูง นิยมนำมาใช้ในวงการแพทย์และในด้านอุตสาหกรรม

รังสีแกนมมา (Gamma Rays)

รังสีแกมมา เป็นคลื่นความถี่ในช่วง 10 PHz – 1000 EHz ซึ่งจะคาบเกี่ยวกับรังสีเอกซ์ แต่รังสีแกมมาจะทะลุสิ่งกีดขวางได้ดีกว่ารังสีเอกซ์


เขียนเมื่อ 8 พ.ค. 2556