** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

ความหมายของหุ่นยนต์

ในตอนที่แล้วผมได้กล่าวในตอนท้ายว่า ให้ลองไปหาข้อมูลความหมายของหุ่นยนต์กันครับ ซึ่งในตอนนี้จะมากล่าว ถึงความหมายของหุ่นยนต์ กันครับ หุ่นยนต์นั้นมีความหมายได้มากมายซึ่งแต่หละสถาบันอาจจะนิยามคำว่า หุ่นยนต์ คล้ายๆกันครับ มาลองดูกันครับว่าแต่หละแห่งได้ให้ความหมายของหุ่นยนต์อย่างไรกันบ้าง

ดิกชันนารี Oxford English Dictionary บอกไว้ว่า หุ่นยนต์ คือ เครื่องจักรที่สามารถทำงานได้ซับซ้อนและ เป็นลำดับอย่างอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรมพิเศษจากคอมพิวเตอร์ < เข้าไปที่ http://www.oxforddictionaries.com แล้วในช่องคนหา พิมพ์คำว่า " Robot " >

Merriam Webster Dictionary ได้ให้ความหมายของหุ่นยนต์ 4 ความหมายคือ 1) เครื่องจักรที่ทำงานคล้ายมนุษย์ 2) คนที่ทำงานดีมากแต่ไร้อารมณ์ 3) อุปกรณ์ที่ทำงานอย่างอัตโนมัติ 4) บางอย่างที่ทำงานด้วย การควบคุมอัตโนมัติ < http://www.merriam-webster.com/ >

สารานุกรมวิกีพีเดีย กล่าวไว้ว่า หุ่นยนต์ คือ เครื่องจักรกลชนิดหนึ่งมีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกันไป หุ่นยนต์ในแต่ละประเภทจะมีหน้าที่การทำงานในด้านต่างๆตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย์< เข้าไปที่ http://www.google.co.th พิมพ์คำว่า หุ่นยนต์ >
br> สถาบันหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแห่งอเมริกา กล่าวว่า หุ่นยนต์ คือ เครื่องจักรใช้งานแทนมนุษย์ที่ออกแบบให้สามารถตั้ง ลำดับการทำงาน , การใช้งานได้หลายน่าที่ , ใช้เคลื่อนย้ายวัสดุ , ส่วนประกอบ ตลอดจนการเคลื่อนที่ได้ หลากหลายตามที่ตั้งลำดับการทำงาน เพื่อใช้งานหลายประเภท


หุ่นยนต์ถูกที่สร้างขึ้นมาในปัจจุบัน


จากนิยามต่างๆพอที่จะสรุปได้ว่า หุ่นยนต์ คือ " เครื่องจักรกลที่ทำงานแทนมนุษย์ อาจจะเป็นงานที่สลับซับซ้อนหรืองานที่มีลักษณะซ้ำไปซ้ำมา โดยมีโปรแกรมหรือมีมนุษย์คอยควบคุมการทำงาน "

ตอนนี้เราก็รู้ความหมายของหุ่นยนต์กันแล้วนะครับ ลองมาดูกันซิว่าในรอบๆตัวเรานั้นมีเครื่องจักรกล หรือ เครื่องใช้อะไรบ้างที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นหุ่นยนต์ < เครื่องซักผ้า , รถยนต์ , ลิฟท์ ... มากมาย >

ประวัติความเป็นมาของหุ่นยนต์

ในสมัยก่อนหุ่นยนต์อาจจะมีหุ่นยนต์เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ตอนนั้นยังไม่มีคำว่าหุ่นยนต์ ( ลองนึกถึงดังหันวิดน้ำ ดูครับ เป็นเครื่องจักรพลังงานลม ( หรือ พลังงานน้ำก็ได้) ซึ่งมีน่าที่วิดน้ำเข้าท้องนา ซึ่งทำงานแทนมนุษย์ได้ ) จนในปี ค.ศ. 1920 ได้มีละครเวที ชื่อ Possum's Universal Robots โดย คาเรล คาเปก ซึ่ง เป็นละคร กล่าวถึงการใช้แรงงานของเครื่องจักรกล หรือ robot นั้นเอง ซึ่ง คำว่า Robot มาจากคำว่า Robota ในภาษา เซกโกสโลวะเกีย แปลว่า ทาส หรือ คนรับใช้ จากนั้น คำว่า Robot หรือ หุ่นยนต์ ได้ถูกนำมาใช้ กันจนถึงปัจจุบัน ในบทความตอนต่อไปจะมากล่าวถึงหุ่นยนต์กันต่อนะครับ


เขียนเมื่อ 14 พ.ค. 2556