** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (1)

ในบทความตอนที่แล้วได้กล่าวถึงประโยชน์ของหุ่นยนต์กันบ้างแล้ว ในบทความตอนนี้จะมากล่าวถึง ส่วนประกอบของ หุ่นยนต์กันซักหน่อยครับ โดยทั่วไปแล้วหุ่นยนต์ที่เราพบเห็นโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในโรงงาน หรือ ในห้องปฏิบัติงาน หรือในงานวิจัยต่างๆนั้น หากเราแบ่งหุ่นยนต์ตามลักษณะการใช้งานนั้น เราจะแบ่งหุ่นยนต์ได้ 2 แบบ คือ

1. หุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวอยู่กับที่ หรือ Fixed Robot หุ่นยนต์ประเภทนี้ จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ ส่วนมากแล้วจะเป็นหุ่นยนต์จำพวกแขนกล ( เพราะส่วนฐานจะถูกยึดอยู่กับที่ เคลื่อนไหวไม่ได้) หุ่นยนต์พวกนี้ ส่วนมากจะมีขนาดใหญ่และใช้พลังงานจากภายนอกเป็นหลัก


หุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวอยู่กับที่ หรือ Fixed Robot


2. หุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวได้ หรือ Mobile Robot หุ่นยนต์ประเภทนี้จะสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้ อาจจะเคลื่อนที่ โดยล้อ หรืออาจจะใช้ขาในการเคลื่อนที่ ซึ่งหุ่นยนต์ดังกล่าวมักจะเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก


หุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวได้ หรือ Mobile Robot

ส่วนประกอบของหุ่นยนต์


ส่วนประกอบของหุ่นยนต์

ส่วนประกอบของหุ่นยนต์นั้นหากเทียบกับร่ายการมนุษย์แล้วจะมีส่วนประกอบและทำหน้าที่คล้ายๆกันดังนี้

1. โครงร่าง เปรียบเสมือนร่างกายมนุษย์
โดยที่โครงร่างของหุ่นยนต์นั้นอาจจะทำด้วยส่วนประกอบหลายๆอย่าง ที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่ใช้งานของหุ่นยนต์นั้นๆด้วยโดยทั่วไป โครงสร้างของหุ่นยนต์ ที่มักพบเห็นบ่อยๆคือ

- ทำจากไม้ ซึ่งอาจจะเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก หรือ หุ่นยนต์รุ่นก่อน ซึ่งการทำโครงร่างด้วยไม้นั้น จะทำให้หุ่นยนต์ มีลักษณะเบา ( หรืออาจจะลอยน้ำได้ด้วยครับ) แต่ในปัจจุบันจะไม่ค่อยเท่าไร เท่าที่เคยเห็นจะเป็นหุ่นยนต์ ที่ใช้ในการแข่งขันสำหรับรุ่นเล็ก เช่น หุ่นยนต์วิ่งเร็ว หุ่นยนต์บังคับมือเป็นต้น

- ทำจากเหล็ก จะทำให้หุ่นยนต์มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน โดยมากจะเป็นหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ ที่ต้องการ ความแข็งแรง แต่โครงสร้างของหุ่นยนต์จะหนักไปด้วย

- ทำจากพลาสติก ซึ่งเป็นที่นิยมนำมาทำเป็นโครงร่างของหุ่นยนต์ เนื่องจากมีมีน้ำหนักเบาแล้ว จะมีความแข็งแรง พอสมควร และสามารถปรับแต่งให้รูปร่างแบบต่างๆได้

- ทำจากวัสดุอื่นๆ เช่น โลหะผสม อลูมิเนียม หรือ แบบผสมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบและจะนำไปใช้งาน ด้านอะไร


หุ่นยนต์ที่ทำมาจากวัสดุต่างๆ


2. ตัวเคลื่อนที่ เปรียบเสมือน แขน และขา
โดยที่ตัวเคลื่อนของหุ่นยนต์จะใช้ล้อ หรือใช้ขาเป็นหลักซึ่งจะต้องมีตัวขับเคลื่อน ร่วมด้วยเสมอ


ตัวเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์


3.ตัวขับเคลื่อน เปรียบเสมือน กล้ามเนื้อ
ในตัวขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ ซึ่งจะเป็นตัวส่งกำลังไปให้ตัวเคลื่อนที่ เช่น เพลาส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อ หรือ มอเตอร์ที่มีเกียร์ภายในจะใช้การทดรอบของเกียร์ภายใน เป็นตัวขับเคลื่อน หรือจะใช้ระบบโซ่ ระบบสายพานเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นต้น ทั้งนี้ในการเลือกตัวขับเคลื่อน จะต้องดูความเหมาะสมกับตัวเคลื่อนที่ด้วยเช่นเดียวกัน


ตัวขับเคลื่อนของหุ่นยนต์


ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ยังมีอีกครับ เช่น ชุดควบคุม ชุดตรวจจับ แหล่งจ่ายำพลังงาน ซึ่งจะได้กล่าวถึงใน บทความตอนต่อไปครับ


เขียนเมื่อ 17 พ.ค. 2556