ขอต้อนรับสู่โลกของหุ่นยนต์ (ROBOT ZONE)

ในส่วนของโลกของหุ่นยนต์นี้ จะมุ่งไปที่เรื่องราวของหุ่นยนต์เท่าที่จะหาข้อมูลมาได้ครับ เช่น การเรียนรู้การออกแบบการสร้างหุ่นยนต์
แบบง่าย ไปจนถึงหุ่นยนต์ที่ต้องใช้โปรแกรมในการควบคุม อุปกรณ์สำหรับในการสร้างหุ่นยนต์ วงจรการควบคุมสำหรับหุ่นยนต์แบบ
ต่างๆ รวมไปถึงบทความ โครงงานต่างๆที่จะนำมาลงไว้ในส่วนของหุ่นยนต์แห่งนี้ครับ

ที่มาที่ไปของหุ่นยนต์ ในสมัยก่อนหุ่นยนต์เป็นเพียงการจิตนาการของมนุษย์ ว่าในวันข้างหน้าจะต้องมีเครื่องจักรที่สามารถมาใช้งาน
แทนมนุษย์ได้ และในช่วง ประมาณ ค.ศ.1942 ไอเซก อะซิมอฟ ได้เขียนนิยายเรื่องสั้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ซึ่งโด่งดังมาก จากนั้น

หุ่นยนต์ หรือ Robot จะไม่ได้อยู่ในจิตนาการอีกต่อไป แต่จริงๆแล้วเครื่องจักรหรือเครื่องกลที่สามารถทำงานแทนมนุษย์นั้นมีมานาน
แล้ว เช่น นาฬิกาน้ำ สร้างขึ้นเมื่อ 250 ปีก่อนคริสตร์กาล หุ่นยนต์ได้มีการพัฒนาการรูปต่างๆกันโดยมนุษย์ มีการนำเทคโนโลยีมา
ใส่ไว้ในตัวหุ่นยนต์ ทำให้หุ่นยนต์มีความสามารถในการทำงานมากขึ้น รวมทั้งมีการตัดสินใจได้ด้วยตัวเองซึ่งจะใช้เทคโนโลยีที่เรียก
ว่า AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์

ปัจจุบันหุ่นยนต์ได้นำมาใช้งานมากมาย ตามโรงงานต่างๆจะใช้หุ่นยนต์ในการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ บางมหาวิทยาลัยได้มีการ
วิจัยพัฒนารูปแบบของหุ่นยนต์ให้มีความสามารถมากขึ้น บางบริษัทก็หันมาพัฒนาหุ่นยนต์ให้เป็นที่รู้จักกันมากมาย ทั้งเอาไว้เพื่อ
ความบันเทิง หรือเอาใช้ใช้ประโยชน์ ประเทศที่มีการใช้หุ่นยนต์หรือมรการพัฒนาหุ่นยนต์คงหนีไม่พ้น ญี่ปุ่น และอเมริกา ในอนาคต
เราคงจะได้เห็นการใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์กันมากขึ้น หรือ อาจจะมาเป็นเพื่อนของมนุษย์เลยก็ว่าได้

เริ่มเรียนรู้หุ่นยนต์จากที่นี่ น้องๆที่สนใจการออกแบบ การสร้างหุ่นยนต์คงจะต้องติดตามข่าวสารในเว็บนี้ด้วยนะครับเพราะว่า
ทางทีมงานจะพยายามหาแหล่งความรู้ของหุ่นยนต์ การสร้างหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ รวมกันการเขียนโปรแกรมสำหรับ
สั่งงานให้หุ่นยนต์ทำงานในรูปแบบต่างๆ โดยจะเริ่มตั้งแต่ระดับที่ง่าย สำหรับน้องๆที่สนใจ คงจะต้องพยายามอ่านบทความต่างๆ
ที่ทางทีมงานเขียนไว้นะครับ เพราะการที่เราจะเรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ คงจะต้องใช้ความรู้หลายอย่าง เช่น ความรู้ทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ครับ

ความหมายของหุ่นยนต์ และ กฎของหุ่นยนต์ คำว่าหุ่นยนต์จะหมายถึง เครื่องจักรที่ทำงานแทนมนุษย์โดยมีคำสั่งที่มนุษย์ป้อนให้

กฎของหุ่นยนต์
1. หุ่นยนต์ต้องไม่ทำร้ายมนุษย์ และหุ่นยต์ต้องช่วยเหลือมนุษย์
2. หุ่นยนต์ต้องเชื้อฟังคำสั่งของมนุษย์ แต่ต้องไม่ขัดแย้งกับข้อ 1
3. หุ่นยนต์สามารถป้องกันตัวเองได้แต่ต้องไม่ขัดแย้งกับข้อที่ 1 และ 2

-------------------------------
ข่าวสารทางด้านหุ่นยนต์

-------------------------------------
ภาษาท้องถิ่น Light - Based สำหรับระบบหุ่นยนต์
ฮาจิเมะ ปฏิวัติร้านอาหารญี่ปุ่น ใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะเสิร์ฟแทนคน ครั้งแรกในไทย
แมงมุมที่นาโน : โมเลกุลที่ประพฤติ Like Robots
วิศวกรเครื่องกลมี Robot Bug - แรงบันดาลใจใหม่ที่ Senses ทางกับเสาอากาศแบบยืดหยุ่น
เปิดตัว “นะโม” หุ่นยนต์ตัวล่าสุดของฟีโบ้และมจธ.
World Heart First Operation Remote ดำเนินการในสหราชอาณาจักรใช้แขนหุ่นยนต์
หุ่นยนต์ในประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ Sick Live อิสระอีกต่อไป
โครงการ “ดินสอ” หุ่นยนต์อัจฉริยะ
นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Robots โปรแกรมการเล่นฟุตบอล, สื่อสารกับผึ้ง
3D sensor ใหม่จะช่วยให้หุ่นยนต์ให้สังเกตสภาพแวดล้อมในลักษณะเป็นธรรมชาติและมนุษย์เช่น

-------------------------------------
สร้างหุ่นยต์แบบง่ายๆ
-------------------------------------
เขียน โปรแกรมหุ่นยนต์ง่ายๆ
-------------------------------------

ชมรมด้านหุ่นยนต์
-------------------------------------
ชมรมหุ่นยนต์ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
ชมรมMECHATRONIC CLUB ม.ขอนแก่น
ชมรมโรบอทคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

-------------------------------------
งานวิจัยหุ่นยนต์ของไทย
-------------------------------------
ภาควิชา Mechatronics Engineering ม.มหานคร
Mechatronics สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
สถาบันวิทยาการ หุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้ FIBO)
Human Robotics Laboratory( จุฬา)
ภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ภาควิชา วิศวกรรม ระบบควบคุม พระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

-------------------------------------
การแข่งขันหุ่นยนต์ - ไทย
-------------------------------------
บทความหุ่นยนต์ อ.ชิต

-------------------------------------
สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ : วิทยาการด้านการเคลื่อนที่ในหุ่นยนต์นังแจ๋ว
สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ : ปัญญาของมนุษย์กำลังถูกท้าทาย ?
สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ : หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ : อาคารอัจฉริยะ
สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ : หุ่นยนต์: หนึ่งในห้าเทคโนโลยีของอนาคต

-------------------------------------

-------------------------------
Lab หุ่นยนต์ทั่วโลก
-------------------------------
Hirose Fukushima Lab สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว
sms Lab สถาบันเทคโนโลยีสวิส ซูริค
BioRobotics Laboratory ของ Harvard
Burdick Group vision.caltech (CALTECH)
Humanoid Robotics Group ( MIT )
JSK Robotics laboratory ม.โตเกียว

-------------------------------
การแข่งขันหุ่นยนต์ ต่างประเทศ
-------------------------------
เว็บอย่างเป็นทางการการแข่งขันหุ่นยนต์ 2010
การแข่งขันRobocupระดับโลก

-------------------------------
หุ่นยนต์ระดับโลก
-------------------------------

-------------------------------
เว็บไซด์ หุ่นยนยต์ (ต่างประเทศ)
-------------------------------
robotics.coroware.com บริษัทจำหน่ายหุ่นยนต์
smart-machines.blogspot.com : เว็บ blog ความรู้ทางด้านหุ่นยนต์
aldebaran-robotics.com : ผู้สร้างหุ่นยนต์ Nao
การทดสอบความแข็งแรงของหุ่นยนต์
การออกแบบหุ่นยนต์รูปร่างสวยงาม
robots dreams ข้อมูลด้านหุ่นยนต์
เว็บไซต์ขายอุปกรณ์ทำหุ่นยนต์
งานวิจัยด้านหุ่นยนต์ของ Toyota

-------------------------------
คลิป VDO หุ่นยนต์
-------------------------------
หุ่นยนต์สุนัข
หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด
หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์
หุ่นยนต์ตรวจที่เกิดเหตุ - Nara 1
หุ่นยนต์วิ่งเลียนแบบมนุษย์
หุ่นยนต์แปลงร่าง
อาซิโม วิ่งเร็วขึ้น
หุ่นยนต์เดิน-วิ่ง 4 ขา (big Dog)
หุ่นยนต์เต้นรำของ sony
หุ่นยนต์ปลา

-------------------------------

สอนสร้างหุ่นยนต์ (ต่างประเทศ)

ชุดคิทหุ่นยนต์ เดินตามเส้น หุ่นยตต์เดินตามแสง และหุ่นยนต์เดินหลบหลีก
มีทั้งแบบชุดคอท (ประกอบเอง) ชุดสำเร็จ และวงจร
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
           
มอเตอร์ทดรอบขนาดเล็ก 48 :1 , 87 :1 , 120 : 1 , 288 :1 และแบบ 2 แกน รายละเอียดเพิ่มเติม
   
           

ล้ดสำหรับมอเตอร์ และ ล้อหลังแบบหมุนได้รอบทิศทาง รายละเอียดเพิ่มเติม

           
มอเตอร์ทดรอบแกนเหล็ก 12VDC และ 24VDC รายละเอียดเพิ่มเติม
   
           
           
เพื่อง โซ่ และข้อต่อแบบต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
     
           
อุปกรณ์อื่นๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
     
           


หลักสูตรทางด้านหุ่นยนต์ ++++++++++

การโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น

หลักสูตรนี่จะเน้นไปที่การเขียนโปแกรมสำหรับหุ่นยนต์ชั้นต้น โดยจะใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC หรือ AVR
และใช้ ภาษา C หรือ C Arduio สามารถเลือกไมโครคอนโทรเลอร์ได้
หลักสูตรนี่จะแบ่งเป็น 3 ระดับคือ
การโปแกรมหุ่นยนต์ 1 จะเป็นการการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และ การเขียนหุ่นยนต์เบื้องต้น ใช้ตัวตรวจจับ
จำนวนน้อย หุ่นยนต์ที่มาเขียนได้ เช่น หุ่นยนต์วิ่งตามเส้น หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง เป็นต้น

การโปแกรมหุ่นยนต์ 2 จะเป็นการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนกว่าระดับที่ 1 และมีการใช้ตัวตรวจจับ
มากขึ้น เช่น เซอร์เซอร์วัดระยะทาง การเขียนโปรแกรมควบคุม สเต็ปมอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์ เมื่อจบหลัก
สูตรนี้สามารถเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์แข่งขันเบื้องต้นได้

การโปแกรมหุ่นยนต์ 3 จะเป็นการเขียนโปแกรมหุ่นยนต์สำหรับการแข่งขันในระดับมัฐยมศึกษา โดย
จะเน็นการจำลองสนามแข่งต่างๆ การเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน เพื่อให้หุ่นยนต์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


การโปรแกรมหุ่นยนต์พิเศษ จะเป็นการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ที่ใช้ในการสร้างโครงงานต่างๆ


หลักสูตรสำหรับสำหรับเด็กประถม ( ป5 -ป6 )
หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก ระดับประถมศึกษา จะประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นทางด้าน ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์
และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ซึ่งเป็นหลักสุตรที่เน้นการปฎิบัติ โดยจะมีเนื้อหาการสอนตามลำดับดังนี้

1. เรียนรู้หุ่นยนต์เบื้องต้น ซึ่งจะเป็นเนื้อหาความรู้ทางด้านหุ่นยนต์เบื้องต้น ชม VDO หุ่นยนต์ ต่างๆ

2. พื้นฐาน การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ จะเป็นภาคปฎิบัติ การต่อวงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ซึ่งจะเป็น
พื้นฐาน ของการควบคุมมอเตอร์ในการบังคับหุ่นยนต์ ต่อไป

3. การประดิษฐ์ หุ่นยนต์บังคับมือ พื้นฐาน ( หรือดัดแปลงเป็นหุ่นยนต์วัสดุเหลือใช้) จะเป็นการฝึกการประกอบ
การสร้างหุ่นยนต์แบบบังคับด้วยมือ โดยใช้สายบังคับ โดยจะสอนกาสรบัดกรี การต่อวงจร การทดสอบหุ่นยนต์
และการใช้วัสดุเหลือใช้ในการตกแต่งหุ่นยนต์

4. วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานและการต่อวงจรเบื้องต้น จะเป็นการต่อวงจรพื้นฐานในแผ่นทดลองวงจร
ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้การใช้งาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่จะใช้ในการสร้างวงจรขนาดเล็กได้

5. การต่อวงจรสำหรับวงจรหุ่นยนต์อัตโนมัติ และหลักการทำงานเบื้องต้น จะเป็นการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งต่อจากหัวข้อที่ 4 แต่จะเป็นการ ต่อวงจรสำหรับหุ่นยนต์เป็นหลัก ซึ่งจะมีการประกอบโครงหุ่นยนต์ ขึ้นใหม่สำหรับ
ในการสร้างโครงงาน เช่น หุ่นยนต์ เดินตามเส้น หุ่นยนต์เดินตามแสง หุ่นยนต์เดินตามเสียง เป็นต้น

6. วงจรอัตโนมัติ จากหนังสือ 35 in 1 Robot จะเป็นการต่อวงจรตามหนังสือ 35 in 1 Robot โดยจะสอน
ต่อวงจรที่ง่ายสำหรับผู้เรียน

7. ทดลองการบังคับหุ่นยนต์เดิน 2 ขา จากคอมพิวเตอร์ เป็นการทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์เดิน 2 ขา
โดยจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งสามารถควบคุมให้หุ่นยนต์เดินไปมา หรือ ประยุกต์ไปใช้งานด้านอื่นๆได้

8. การเขียนโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์ อัตโนมัติ จะเป็นการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน
ของหุ่นยนต์ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เช่น Logo หรือ ภาษา เบสิก เป็นต้น

 

บทความ / สาระน่ารู้ด้านหุ่นยนต์ + + + + +ชมรมด้านหุ่นยนต์จากสถาบันการศึกษา
EIC - Engineering Innovator Club
ชมรมนักประดิษฐ์ หุ่นยนต์ จากจุฬา,
ชมรมRobot ชมรมหุ่นยนต์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชมรมโรบอทคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชมรมหุ่นยนต์พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ชมรมMECHATRONIC CLUB ชมรมแมคคาคอนิกส์ ทางด้านหุ่นยนต์ จากม.ขอนแก่น

หน่วยงานวิจัยหุ่นยนต์ไทย
สถาบันวิทยาการ หุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้ FIBO)  
สมาคมวิชาการ หุ่นยนต์ไทย   
Robotics and Automations Laboratory จุฬา
Human Robotics Laboratory จุฬา  

ภาควิชา Mechatronics Engineering ม.มหานคร
ภาควิชา วิศวกรรม ระบบควบคุม พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.เอเชียอาคเนย์  

ห้องLAB งานวิจัยหุ่นยนต์ทั่วโลก
Humanoid Robotics Group ห้องวิจัยหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ ( MIT )
Hirose Fukushima Lab สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว
JSK ม.โตเกียว
Burdick Group vision.caltech (CALTECH)
sms Lab สถาบันเทคโนโลยีสวิส ซูริค

เว็บไซต์ด้านหุ่นยนต์
ชุมชนคนรักหุ่นยนต์ TDA Robot
บทความทางด้านหุ่นยนต์ของ อ.. ชิต เหล่าวัฒนา
การแข่งขันRobocupระดับโลก

หนังสือทางด้านหุ่นยนต์ (รายละเอียดของหนังสือ Click ที่รูปได้เลยครับ)
 
คัมภีร์ หุ่นยนต์ (ROBOT) + CD
วิศวกรรมหุ่นยนต์ : Robotics Engineering
เรียนรู้การสร้าง
หุ่นยนต์ Step by Step
ถอดชีวิตนักประดิษ
ฐ์หุ่นยนต์
การสร้างหุ่นยนต์ สำหรับการแข่งขัน
เปิดโลกหุ่นยนต์สำหรับ
นักประดิษฐ์รุ่นใหม่
เริ่ม กข...สร้างหุ่นยนต์
หุ่นยนต์และ
อาวุธล้างโลก
ประดิษฐ์หุ่นยนต์
LEGO
MINDSTORMS
พร้อมรบ รับมือหุ่นยนต
์ปฏิวัติ
หุ่นยนต์แห่งศตวรรษที่ 21
เส้นทางสู่นักประ
ดิษฐ์หุ่นยนต์
คู่มือก้าวแรกสู่การ
แข่งขัน หุ่นยนต์
พื้นฐานหุ่นยนต์
และเครื่องจักรก
ลอัตโนมัติ


คุณเข้ามาเยี่ยมชมห้องหุ่นยนต์ ลำดับที่ 115790
บ้านอิเล็กทรอนิกส์
02-4380299 , 089-8942654    semishop@yahoo.com