เว็บไซด์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ครับ อาจจมีปัญหาในการค้นหา หรือ link ต่างๆ

หาสินค้าไม่เจอ ฝากรูปตัวอย่าง หรือ ข้อมุลสินค้าทาง e-mail หรือ FaceBook หรือ ทาง LINE ได้ครับ
ตัวต้านทานแบบค่าคงที่

เช็คราคาสินค้า ในหน้าเว็บเก่าฃั่วคราวครับ ค้นหาสินค้า ไม่เจอ
หรือ สินค้าที่ไม่ได้ลงในเว็บ สามารถ ส่งรูปตัวอย่าง ระบุ ชื่อ ชนิด
ทางร้านจะลองหาให้ครับ


ตัวต้านทานที่มีจำหน่าย

R 1/4W 5%              
R 1/2W 5%              
R 1W 5%                
--------------------
* R 2W 5%*           
* R กระเบื้อง  3W      * R 3W ทั่วไป   มีบางค่า*
* R กระเบื้อง 5W
* R กระเบื้อง 10W      

* R ดังกล่าว ไม่มี stock ถ้าต้องการ จะหาให้ แต่ถ้าหาไม่ได้ จะให้ค่าใกล้เคียง

* R 1/4W 1% (ขาย ยก100)
* R 1/2W 1% (ขาย ยก100)
* R 1 W 1% (ขาย ยก100) มีบางค่า
* R 2W 1% (ขาย ยก100)  มีบางค่า

ค่ามาตราฐานสำหรับ R 1/4W 1/2W 5% ( w อื่นไค่าจะน้อยกว่านี้)
0E (โอห์ม)
0.5E
1E
2.2E
10E
15E
20E
22E
27E
33E
47E
50E
68E
82E
100E
120E
150E
180E
220E
240E
270E
300E
330E
390E
460E
470E
500E
560E
620E
680E
820E
910E
1K
1.2K
1.5K
1.8K
 2K
2.2K
2.4K
2.7K
3K
3.3K
3.9K
4.7K
5K
5.1K
6.8K
8.2K

10K
12K
15K
18K
20K
22K
24K
27K
 30K
33K
39K
47K
 50k
56K
68K
75K
82K

100K
120K
150K
180K
200K
 220K
270K
300K
330K
470K
500K
560K
680K
750K
820K
910K

1M
1.2M
1.5M
2.2M
 4.7M
6.8M
10M
15M
22M
33M

R-network 5P แบบ commom 10K 4.7K 10K
R-network  5P แบบ commom 2.2K   1M
R-network  6 แบบ commom 10K
R-network  8 แบบ commom 33E    10K
R-network  9 แบบ commom 330E   390E   1K   4.7K    10K   100K
R-network  10 แบบ commom 2.2K
   
R - network แบบแยก 8P 330E  390E     2.2K     3.3K   4.7K   10K  47K