ค้นหาสินค้า    ค้นหาไม่เจอ ติดต่อทาง FB หรือ LINE ครับ
ตัวต้านทานแบบค่าคงที่
  ราคา ตัวต้านทาน
  ราคา / ตัว 100 ตัว สต็อก
R 1/4W 5% 0.75 0.70 มี
R 1/2W 5% 1.00 75 มี
R 1W 5% 3.5 85- มี บางค่า
R 2W 5% 6 - สั่งพิเศษ
R 5W กระเบื้อง - - สั่งพิเศษ
R 10W 5% กระเบื้อง - - สั่งพิเศษ
R 1% ชายยก 100 ตัว - - สั่งพิเศษ
       
** ที่ยังไม่ลงราคา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งตัวต้านทาน 1/4W 5%

ตัวต้านทาน 1/2W 5%

0E (โอห์ม)
0.5E
1E
2.2E
10E
15E
20E
22E
27E
33E
47E
50E
68E
82E
100E
120E
150E
180E
220E
240E
270E
300E
330E
390E
460E
470E
500E
560E
620E
680E

820E
910E
1K
1.2K
1.5K
1.8K
 2K
2.2K
2.4K
2.7K

3K
3.3K
3.9K
4.7K
5K
5.1K
6.8K
8.2K
10K
12K

15K
18K
20K
22K
24K
27K
 30K
33K
39K
47K

 50k
56K
68K
75K
82K
100K
120K
150K
180K
200K
 220K
270K
300K
330K
470K
500K
560K
680K
750K
820K
910K
1M
1.2M
1.5M
2.2M
 4.7M
6.8M
10M
15M

 
R 1 W 5% R 2 W 5% R 5 W 5% R 10 W

มี สต็อกบางค่า
นอกนัั้นสั่ีงนิเศษ

ไม่มี สต็อก
ต้องสั่งพิเศษ

ไม่มี สต็อก
ต้องสั่งพิเศษ

ไม่มี สต็อก
ต้องสั่งพิเศษ

 

 

 

 

R 1/4 W 1%

R 1/2W 1%

R 1W 1%

R 2W 1%

ไม่มี สต็อก
ต้องสั่งพิเศษ
ยก 100 ตัว

ไม่มี สต็อก
ต้องสั่งพิเศษ

ไม่มี สต็อก
ต้องสั่งพิเศษ

ไม่มี สต็อก
ต้องสั่งพิเศษ


..ต้องกาาค่าไหน ให้ระบุค่าที่ต้องการ แล้วจะเช็คใหเอีกครั้งครับ ( ไม่มี สต็อกเก็บไว้) ..
 

R - network commom 125mW ** มีสต็อกบางค่า

5ขา 6ขา 8ขา 9ขา
5ขา ราคา 6ขา ราคา 8ขา ราคา 9ขา ราคา
1K 6 10k 7 33E 7 330E 8
4.7K 7     10k 7 390E 8
10k 7     1M 7 1k 8
            2.2k 9
            4.7l 9
            10l 8
            100k 8

R - network แบบแยก 8P 330E  390E     2.2K     3.3K   4.7K   10K  47K
   
   
   

** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ