ค้นหาสินค้า    ค้นหาไม่เจอ ติดต่อทาง FB หรือ LINE ครับ

ตัวต้านทานปรับค่าได้

VR แกนสั้น (แกน 15 MM) ชนิด A และ B
แบบ ชั้นเดียว และ แบบ 2 ชั้ร
  ราคา (บาท) สต็อก
แบบ B ชั้นเดี่้ยว 15 มี บางค่า
แบบ A ชั้นเดี่้ยว 20 มี บางค่า
     
แบบ B 2 ชั้น 25 สั่งพิเศษ
แบบ A 2 ชั้น - สั่งพิเศษ

500E   1KB   2KB   5KB   10KB   20KB

50KB  100KB   250KB   500KB   1MB
VR แกนยาว (แกน 30 MM) *** สั่งพิเศษ

ตัวต้านทานปรับค่าได้ แบบ เกือกม้า

ราคา 3.5 บาท มีสต็อก

100E   300E   330E   500E   1K

5K   10K   20K   50K   100K    500K
ตัวต้านทานปรับค่าได้ Timpot

  ราคา  
Timport 1 รอบ - สั่งพิเศษ
Timport 15 รอบ - สั่งพิเศษ
Timport 25 รอบ - สั่งพิเศษ

10E ,  20E , 100E , 200E , 500E , 1K , 2K , 5K , 10K , 20K , 50K , 100K , 200K

, 500K , 1M , 2M
 

 


 

** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ