เว็บไซด์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ครับ อาจจมีปัญหาในการค้นหา หรือ link ต่างๆ

หาสินค้าไม่เจอ ฝากรูปตัวอย่าง หรือ ข้อมุลสินค้าทาง e-mail หรือ FaceBook หรือ ทาง LINE ได้ครับ
ตัวต้านทานปรับค่าได


เช็คราคาสินค้า ในหน้าเว็บเก่าฃั่วคราวครับ ค้นหาสินค้า ไม่เจอ
หรือ สินค้าที่ไม่ได้ลงในเว็บ สามารถ ส่งรูปตัวอย่าง ระบุ ชื่อ ชนิด
ทางร้านจะลองหาให้ครับ


VR แกนสั้น (แกน 15 MM) ชนิด A และ B


500E   1KB   2KB   5KB   10KB   20KB

50KB  100KB   250KB   500KB   1MB

VR แกนสั้น X2ชั้น 6ขา (แกน 15 MM) ค่า จะมีเหมือนกัน (สอบถามก่อน)
VR แกนยาว (แกน 30MM) ทั้ง 3 ขา และ )2 ชั้น 6 ขา ค่าจะมีเหมือนกัน (สอบถามก่อน)

VR 2 ชั้น MN มี 100K MN


 
 

ตัวต้านทานปรับค่าได้ แบบ เกือกม้า

100E   300E   330E   500E   1K

5K   10K   20K   50K   100K    500K
ตัวต้านทานปรับค่าได้ Timpot 1รอบ

10E ,  20E , 100E , 200E , 500E , 1K , 2K

, 5K , 10K , 20K , 50K , 100K , 200K

, 500K , 1M , 2M

ตัวต้านทานปรับค่าได้ Timpot 15 รอบ

10E , 20E , 50E , 100E , 200E , 500E , 1K

, 2K , 5K ,10K , 20K , 50K , 100K

, 200K , 500K , 1M , 2M

ตัวต้านทานปรับค่าได้ Timpot 25 รอบ

20E , 50E , 100E , 200E , 500E , 1K ,

2K , 5K , 10K , 20K , 25K , 50K , 100K

200K , 250K , 500K , 1M , 2M