ค้นหาสินค้า    ค้นหาไม่เจอ ติดต่อทาง FB หรือ LINE ครับ

ไดโอด และ ซีเนอร์ไดโอด


ไดโอด ทั้วไป
    ราคา     ราคา
1N4148 150mA 75V 0.75 1N5402 3A 200V 5
1N4001 1A 50V 1 1N5404 3A 400V 5.5
1N4002 1A 100V 1 1N5406 3A 600V 4.5
1N4004 1A 400V 1 1N5407 3A 800V 5
1N4007 1A 1000V 1.25      


ไดโอดแบบบริท

ไดโอดแบบบริท เรียงลำดับตาม A
  1A ราคา
DBL104G 400V 10
DBL106G  800V 10

 

  1.5A ราคา
W04-M  400V 8.75
W10-M    1000V 8.75


 

  2A ราคา
 KBP205 600V 12
 KBP206 800V 12
 
  2A ราคา
 2W10G 100V 12
 


     

  4A ราคา
KBL404G 400 23
 KBL407G 1000 25
  8A ราคา
KBPC806 600V 22
  10A ราคา
KBU1010  1000V 38
  25A ราคา
KBPC2506 600V 40
KBPC2508 800V 40

 

  25A ราคา
RBV2506D 600V 68
  35A ราคา
GBPC3508  800V 85

 

   

Fast Recovery
Schottky Diode

Fast Recovery
Schottky Diode

Fast Recovery
Schottky Diod

สินค้ากลุ่มนี้ สั่งพิเศษ


ซีเนอร์ไดโอด

Zener Diodes 1/2W

  ราคา
Zener Diodes 1/2W 2


1N5221       2.4V  Zener Diodes 1/2W
1N5223       2.7V  Zener Diodes 1/2W
1N5225       3V     Zener Diodes 1/2W
1N5226       3.3V  Zener Diodes 1/2W
1N5227       3.6V  Zener Diodes 1/2W
1N5228       3.9V  Zener Diodes 1/2W
1N5229       4.3V  Zener Diodes 1/2W
1N5230       4.7V  Zener Diodes 1/2W
1N5231       5.1V  Zener Diodes 1/2W
1N5232       5.6V  Zener Diodes 1/2W
1N5233       6V     Zener Diodes 1/2W
1N5234       6.2V  Zener Diodes 1/2W
1N5235       6.8V  Zener Diodes 1/2W
1N5236       7.5V  Zener Diodes 1/2W
1N5237       8.2V  Zener Diodes 1/2W

 

1N5239       9.1V  Zener Diodes 1/2W
1N5240       10V   Zener Diodes 1/2W
1N5241       11V   Zener Diodes 1/2W
1N5242       12V   Zener Diodes 1/2W
1N524N      14V   Zener Diodes 1/2W
1N5245       15V   Zener Diodes 1/2W
1N5246       16V   Zener Diodes 1/2W
1N5248       18V   Zener Diodes 1/2W
1N5250       20V   Zener Diodes 1/2W
TC1N525    24V   Zener Diodes 1/2W
1N5253       25V   Zener Diodes 1/2W
1N5254       27V   Zener Diodes 1/2W
1N5256       30V   Zener Diodes 1/2W
1N5263       56V   Zener Diodes 1/2WZener Diodes 1W ** สั่งพิเศษ
  ราคา
Zener Diodes 1W 7


1N4728       3.3V  Zener Diodes 1W
1N4729       3.6V  Zener Diodes 1W
1N4730       3.9V  Zener Diodes 1W
1N4732       4.7V  Zener Diodes 1W
1N4733       5.1V  Zener Diodes 1W
1N4734       5.6V  Zener Diodes 1W
1N4735       6.2V  Zener Diodes 1W
1N4736       6.8V  Zener Diodes 1W
1N4737       7.5V  Zener Diodes 1W
1N4738       8.2V  Zener Diodes 1W
1N4739       9.1V  Zener Diodes 1W
1N4740       10V   Zener Diodes 1W
1N4741       11V   Zener Diodes 1W
1N4742       12V   Zener Diodes 1W

1N4743       13V   Zener Diodes 1W
1N4744       15V   Zener Diodes 1W
1N4745       16V   Zener Diodes 1W
1N4746       18V   Zener Diodes 1W
1N4748       22V   Zener Diodes 1W
1N4749       24V   Zener Diodes 1W
1N4750       27V   Zener Diodes 1W
1N4751       30V   Zener Diodes 1W
1N4752       33V   Zener Diodes 1W
1N4753       36V   Zener Diodes 1W
1N4754       39V   Zener Diodes 1W
1N4756       47V   Zener Diodes 1W
1N4758       56V   Zener Diodes 1W
Zener Diodes 1.3 W ** สั่งพิเศษ

1N4728A-TAP      3.3V  ZENER DIODE 1.3W
1N4734A-TAP      5.6V  ZENER DIODE 1.3W
1N4735A-TAP      6.2V  ZENER DIODE 1.3W
1N4739A-TAP      9.1V  ZENER DIODE 1.3W
1N4742A-TAP      12V   ZENER DIODE 1.3W
1N4744A-TAP      15V   ZENER DIODE 1.3W
1N4746A-TAP      18V   ZENER DIODE 1.3W
1N4749A-TAP      24V   ZENER DIODE 1.3WZener Diodes 5W
** สั่งพิเศษ

1N5349BRLG       12V   ZENER DIODE 5W
1N5388BG 200V ZENER DIODE 5W
1N5388BRLG       200V ZENER DIODE 5W


** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ