ค้นหาสินค้า    ค้นหาไม่เจอ ติดต่อทาง FB หรือ LINE ครับ
ทรานซิสเตอร์ เฟส มอสเฟส IGBTs
 

กลุ่ม TR - มอสเฟส ที่มี จำหน่าย ถ้าต้องการเบอร์อื ่นๆ ให้ระบุมาครับ จะลองหสให้
ราคา และ ตัวถัง ให้ใช้ ค้นหาสินค้า ได้เลยครับ ระบุเบอร์ที่ช่องค้นหาสินค้า

BC327-16
BC327-25TA
BC327-40
BC337-25
BC337-40
BC517
BC546B
BC547B
BC548B
BC556B
BC557B
BC558B
BD139
BD140
C9012
C9013
C9014 / KTC9014
2N2222A-CDIL
2N4401
2N4403TA
2N5401
2N5550
2N5551
2SA1015
2SC1815
2SC458
2SC945 / KSC945
PN2222AL (2N2222 )
PN2907
TIP29C
TIP31C
TIP41C
TIP42C
H1061 / 2SC1061
 
 
** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ