ค้นหาสินค้า    ค้นหาไม่เจอ ติดต่อทาง FB หรือ LINE ครับ

มอเตอร์

มอเตอร์เกียร์ 3V แกนเดี่ยว
มอเตอร์ตัวแอลหรือตัวงอ (ตัว L ) เพลา 5mm
ความเร็วรอบ ราคา
50 rpm 70.00
150 rpm 70.00
มอเตอร์เกียร์ 3V แกนเดี่ยว
มอเตอร์ตัว ตรง (ตัว I ) เพลา 5mm
ความเร็วรอบ ราคา
50 rpm 70.00
150 rpm 70.00
 
   
มอเตอร์ 3V ขนาดเล็ก
>> ราคา 20 บาท
   
   
   

3V

มอเตอร์ทดรอบเหล็กและอุปกรณ์เสริมสำหรับทำหุ่นยนต์
มอเตอร์เกียร์ 12VDC รุ่น ZGA17 (2007)


มอเตอร์เกียร์ 12VDC รุ่น ZGA17 (2007)
แรงดัน แกน ความเร็วรอบ ราคา ทั่้วไป อุปกรณ์เสร้ม
12V DC 3มม 5, 10, 20, 50, 100
,200, 400, 800 rpm
280.00 รับน้ำหนักได้ประมาณ 1 kg ฉากยึด
ราคา 65.00
** มีรุ่น 3V และ 6V DC บางตวามเร็วรอบ


มอเตอร์เกียร์ 12VDC รุ่น ZGA25 (2005)


มอเตอร์เกียร์ 12VDC รุ่น ZGA25 (2005)
แรงดัน แกน ความเร็วรอบ ราคา ทั่้วไป อุปกรณ์เสร้ม
12V DC 4มม 5, 10 , 20 , 30 , 50 , 100
150 , 200, 300 400,500 rpm
300.00 รับน้ำหนักได้ประมาณ 2-3kg ฉากยึด
ราคา80.00

** มีรุ่น 6V 9V และ 24V บางความเร็ว

มอเตอร์เกียร์ 12VDC รุ่น ZGA25P (2006) // ขนาดเดียวกันกับ 2005 แต่ สั้นกว่า


มอเตอร์เกียร์ 12VDC รุ่น ZGA25P (2006) ***ขนาดเดียวกันกับรุ่น 2005 แต่สั้นกว่า
แรงดัน แกน ความเร็วรอบ ราคา ทั่้วไป อุปกรณ์เสร้ม
12V DC 4มม 5, 10 , 20 , 30 , 50 , 100
150 , 200, 300 400,500 rpm
300.00 รับน้ำหนักได้ประมาณ 2-3kg ฉากยึด
ราคา80.00


มอเตอร์เกียร์ 12VDC รุ่น ZGA37 (2013)


มอเตอร์เกียร์ 12VDC รุ่น ZGA37 (2013)
แรงดัน แกน ความเร็วรอบ ราคา ทั่้วไป อุปกรณ์เสร้ม
12V DC 6มม 2, 5, 10 , 15 ,20 , 30 , 50 , 80,
100 , 150 , 200, 300 420,500
600 , 1000 rpm
370.00 รับน้ำหนักได้
ประมาณ 5-7kg
ฉากยึด
ราคา80.00
** มีรุ่น 24V บางความเร็ว


มอเตอร์เกียร์ 12VDC และ 24VDC รุ่น ZGA37F (2033)


แรงดัน แกน ความเร็วรอบ ราคา ทั่้วไป อุปกรณ์เสร้ม
12V DC 6มม 5, 10 , , 30 ,60, 100
150 , 200, 300 450, 600 rpm
635.00 รับน้ำหนักได้
ประมาณ 5-15kg
ฉากยึด
ราคา 100.00
24V DC 6มม 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150
, 200, 300, 350, 450, 600, 1000 rpm
635.00 ขึ้นอยู่กับความเร็ว
รอบน้อย รับได้มาก
 มอเตอร์เกียร์ 12VDC และ 24VDC รุ่น ZGA60F (2002)

มอเตอร์เกียร์ 12VDC และ 24VDC รุ่น ZGA60F (2002)
แรงดัน แกน ความเร็วรอบ ราคา ทั่้วไป อุปกรณ์เสร้ม
12V DC 8 มม 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200
300, 400, 500, 800, 1000, 1200 rpm
770.00 รับน้ำหนักได้
ประมาณ 20-40 kg
ฉากยึด
ราคา 210.00
24V DC 8 มม 2, 5, 10, 30, 50, 100, 150,
200, 300, 400, 500, 1000 rpm 
770.00 ขึ้นอยู่กับความเร็ว
รอบน้อย รับได้มาก
 


มอเตอร์วอร์มเกียร์ (เฟืองในพลาสติก) 12VDC แกนข้าง รุ่น ZWL-FP180 (2012)

มอเตอร์วอร์มเกียร์ (เฟืองในพลาสติก) 12VDC แกนข้าง รุ่น ZWL-FP180 (2012)
แรงดัน แกน ความเร็วรอบ ราคา ทั่้วไป อุปกรณ์เสร้ม
12V DC 6 มม 1, 5, 10, 24, 50, 66, 120
, 150, 200, 260, 400 rpm
590.00 รับน้ำหนักได้
ประมาณ 5-8 kg
ฉากยึด
ราคา 100


มอเตอร์วอร์มเกียร (เฟืองในพลาสติก) 12VDC แกนข้าง รุ่น ZWL-31ZY (2017)


มอเตอร์เกียร์ (เฟืองในพลาสติก) 12VDC แกนข้าง รุ่น ZWL-31ZY (2017) // ล็อกตัวเองเมื่อไม่จ่ายไฟ

แรงดัน แกน ความเร็วรอบ ราคา ทั่้วไป อุปกรณ์เสร้ม
12V DC 8 มม , 10, 14, 30, 60, 100
, 160, 280, 400 rpm.
890.00 รับน้ำหนักได้
ประมาณ 5-15 kg
ฉากยึด
ราคา 100
24V DC 8 มม 5, 10, 30, 60, 100
, 160, 280, 400 rpm.
890.00 ขึ้นอยู่กับความเร็ว
Lock เมื่อไม่จ่ายไฟ
 

 
 
 
 

** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ