ค้นหาสินค้า    ค้นหาไม่เจอ ติดต่อทาง FB หรือ LINE ครับ


ล้อทั่วไป

 

ล้อสำหรับมอเตอร์
ทดรอบขนาดเล็ก
W1 >> ราคา 30 บาท
ล้อสำหรับมอเตอร์
ทดรอบขนาดเล็ก
W2 >>ราคา 30 บาท
ล้อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6.9 ซม
เส้นรอบวง 22 ซม
ล้ออิสระทั่วไป
3.5X3.7X3.8(สูง)
>> ราคา 40 บาท
       
ล้ออิสระเหล็ก ตัวใหญ่
รารา 160
ล้ออิสระเหล็ก ตัวใหญ่
รารา 100
    
กลุ่ม ล้อ Roller blade

ล้อ Roller blade เลือกได้ เป็นล้อเปล่า แบบใส่แบริ่ง และ ใส่บูทยึดแกนมอเตอร์
แบบล้อเปล่า แบบใส่แบรริ่ง
ทำเป็นล้ออิสระ
แบบใส่บุทยึดแกนมอเจอร์์ ตัวบูทยึดต้องใช้ 6 เหลี่ยมขัน

ล้อ Roller blade 3 นิ้ว ( 7.62 ซม) รุ่น J4038
(สีอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ล้อ 3 นิ้ว (7.62ซม) ขนาดแกน ราคา (คู่)
ล้อเปล่า   -
ใส่ตลับลูกปืน 8มม , 10มม 220.00
ใส่บูท 4 , 6 , 8 , 10มม 370.00

   

ล้อ Roller blade 4 นิ้ว ( 10.16 ซม) รุ่น J4039
(สีอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ล้อ 4 นิ้ว (10.16ซม) ขนาดแกน ราคา (คู่)
ล้อเปล่า   -
ใส่ตลับลูกปืน 8มม , 10มม 400.00
ใส่บูท 4 , 6 , 8 , 10มม 500.00
   
ล้อ Roller blade 4.5 นิ้ว ( 11.93 ซม) รุ่น J4040
(สีอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ล้อ 4.5 นิ้ว (11.93ซม) ขนาดแกน ราคา (คู่)
ล้อเปล่า   -
ใส่ตลับลูกปืน 8มม , 10มม 410.00
ใส่บูท 4 , 6 , 8 , 10มม 500.00
   
ล้อ Roller blade 4.7 นิ้ว ( 12 ซม) รุ่น J4037
(สีอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ล้อ 4.7 นิ้ว (12ซม) ขนาดแกน ราคา (คู่)
ล้อเปล่า   -
ใส่ตลับลูกปืน 8มม , 10มม 430.00
ใส่บูท 4 , 6 , 8 , 10มม 540.00
   
ล้อ Roller bladeเขียว J4045 ขนาด 12.5 cm
ล้อเขียว 5 นิ้ว ขนาดแกน ราคา (คู่)
ล้อเปล่า   -
ใส่ตลับลูกปืน 8มม , 10มม 480.00
ใส่บูท 4 , 6 , 8 , 10มม 730.00
   
ล้อ ตัดหญ้า 6 นิ้ว J4047 และ 8 นิ้ว J4046
ล้อเขียว 5 นิ้ว ขนาดแกน ราคา (คู่)
    6 นิ้ว 8 นิ้ว
ใส่บูท 8 , 10 , 12มม 820.00 920.00
   

 

** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ