ค้นหาสินค้า    ค้นหาไม่เจอ ติดต่อทาง FB หรือ LINE ครับ

D Sup

Pin Header และ ก้างปลา

Socket

USB

Wafer , Housing

Terminal BlocksD-Sub Connector

       

DB-9 ตัวผู้


DB-9 ตัวผู้ ทั้วไป
(หน้าน้ำเงิน / ดำ)

ตัวผู้-ลงPCB
 
DB-9 ตัวเมีย

DB-9 ตัวเมีย ทั้วไป
(หน้าน้ำเงิน / ดำ)
DB-9 ตัวเมีย ลง PCB
ผาครอบ DB9
DB-15 2แถว
DB-15 2แถว ตัวผู้

DB-15 2แถว ตัวเมีย
 
DB-15 3แถว


DB-15 3แถว ตัวผู้
DB-15 3แถว ตัวเมีย
ผาครอบ DB15
DB-25 ตัวผู้


DB-25 ตัวผู้


DB-25 ตัวผู้ขาPCB
 
DB-25 ตัวเมีย

DB-25 ตัวเมีย DB-25 ตัวเมียขาPCB
ผาครอบ DB25 ทั่วไป
       

DB แบบ ขาเข็ม และ DB 37 DB 44 ติดต่อสอบถามครับ** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ