ค้นหาสินค้า    ค้นหาไม่เจอ ติดต่อทาง FB หรือ LINE ครับ

D Sup

Pin Header และ ก้างปลา

Socket

USB

Wafer , Housing

Terminal BlocksPin Header & Female PCB Connectors และ แบบก้างปลา

       
BOX Header BOX Header ขางอ IDC Socket IDC Socket
     
BOX Header และ IDC Socket ระยะ Pitch 2.54mm

ขางอ มี 8 , 10 , 14 , 16 ,20 , 26 , 34 , 40
pin SCP06GS ราคา (บาท) SC06TA ราคา (บาท)
6 SCP-06 ตัวผู้ 8.00 SC-ID-06 ตัวเมีย 15.00
8 SCP-08 ตัวผู้ 9.00 SC-ID-08 ตัวเมีย 16.00
10 SCP-10 ตัวผู้ 8.00 SC-ID-10 ตัวเมีย 10.00
14 SCP-14 ตัวผู้ 9.00 SC-ID-14 ตัวเมีย 13.00
16 SCP-16 ตัวผู้ 9.00 SC-ID-16 ตัวเมีย 13.00
20 SCP-20 ตัวผู้ 12.00 SC-ID-20 ตัวเมีย 14.00
26 SCP-26 ตัวผู้ 12.00 SC-ID-26 ตัวเมีย 15.00
30 SCP-30 ตัวผู้ SC-ID-30 ตัวเมีย
34 SCP-34 ตัวผู้ SC-ID-34 ตัวเมีย
40 SCP-40 ตัวผู้ SC-ID-40 ตัวเมีย
50 SCP-50 ตัวผู้ SC-ID-50 ตัวเมีย
60 SC-ID-64 ตัวเมียFemale Header Female Header Female Header แบบคู่ Female Header แปบบคู่

Female Header แบบ เดี่ยว และ แบบ คู่ ระยะ Pitch 2.54mmpin FHSSxx ราคา(บาท) pin FHDSXX ราคา (บาท)
2 FHSS-02P ตัวเมีย 5.00 4 FHDS-04P (2x2) ตัวเมีย 12.00
3 FHSS-03P ตัวเมีย 9.00 6 FHDS-06P (3x2)  ตัวเมีย 12.00
4 FHSS-04P ตัวเมีย 12.00 8 FHDS-08P (4x2)  ตัวเมีย 14.00
5 FHSS-05P ตัวเมีย 13.00 10 FHDS-10P (5x2)  ตัวเมีย 16.00
6 FHSS-06P ตัวเมีย 11.00 14 FHDS-14P (7x2)  ตัวเมีย 18.00
7 FHSS-07P ตัวเมีย 11.00 16 FHDS-16P (8x2)  ตัวเมีย 21.00
8 FHSS-08P ตัวเมีย 13.00 20 FHDS-20P (10x2)  ตัวเมีย 18.00
9 FHSS-09P ตัวเมีย 14.00 24 FHDS-24P (12x2)  ตัวเมีย 25.00
10 FHSS-10P ตัวเมีย 16.00 26 FHDS-26P (13x2)  ตัวเมีย 22.00
12 FHSS-12P ตัวเมีย 18.00 28 FHDS-28P (14x2)  ตัวเมีย 26.00
13 FHSS-13P ตัวเมีย 19.00 30 FHDS-30P (15x2)  ตัวเมีย 23.00
14 FHSS-14P ตัวเมีย 18.00 32 FHDS-32P (16x2)  ตัวเมีย 25.00
16 FHSS-16P ตัวเมีย 20.00 40 FHDS-40P (20x2)  ตัวเมีย 32.00
20 FHSS-20P ตัวเมีย 20.00 46 FHDS-46P (23x2)  ตัวเมีย 33.00
24 FHSS-24P ตัวเมีย 25.00 50 FHDS-50P (25x2)  ตัวเมีย 37.00
25 FHSS-25P ตัวเมีย 27.00 54 FHDS-54P (27x2)  ตัวเมีย 38.00
40 FHSS-40P ตัวเมีย 32.00Pin Header

ระยะPitch 2.54mท

ระยะPitch 2.54mท

ระยะPitch 2.54mท

ระยะPitch 2.54mท

 

Pin Header แบบ เดี่ยว ระย Pitch 2.54mm ความสูง ขาล่าง 3 mm ขาบน 6 mm ** 2-40P สามารถหักแบ่งได้
      pin ระยะขา ราคา (บาท)
ก้างปลาPHT 2.54 ขาตรง 2P PHSS02G10 ขาตรง 2 2.54 0.75
ก้างปลาPHT 2.54 ขาตรง 40P PHSS40G10 ขาตรง 40 2.54 15.00
ก้างปลาPHT 2.54 ขา งอ 40P PH-1X40RG2(6.0/3.1/3.8) ขางอ 40 2.54 15.00
           
ก้างปลาPHT 2.54 ขาตรง 80P(40X2) PHDS80G11/RH ขาตรง 80(40X2) 2.54 19.00
ก้างปลาPHT 2.54 ขางอ 80P(40X2) PHD-80RG ขางอ 80(40X2) 2.54 24.00ขางอ 40P ระยะPitch 2.54mm

รุ่น
PHSR40G10 *** รุ่นนี้
       
ขาตรง 80P(40)2) ระยะPitch 2.54mm

รุ่น PHSD-80(2x40)

** มี 4P 16P ด้วย
       
ขางอ 80P(40)2) ระยะPitch 2.54mm
A = 6มม Bฺ = 3.2 มม

รุ่น PHSD-RH-80(2x40)
       
jumper ระยะPitch 2.54mm


รุ่นตัวสั้น
รุ่นตัวยาว สุ่ง 13.5มม
jumper254MM
ราคา 0.95 บาท
jumper254MM-ยาว
ราคา 2.5 บาท
   
       
       ** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ