ค้นหาสินค้า    ค้นหาไม่เจอ ติดต่อทาง FB หรือ LINE ครับ

D Sup

Pin Header และ ก้างปลา

Socket

USB

Wafer , Housing

Terminal Blocks


Socket

รายละเอียด

IC Socket Dip ทั่วไป
ISSXX PIN กว้าง ราคา
ซ็อกเก็ต 6P 6 7.62mm 7.00
ซ็อกเก็ต 8P 8 7.62mm 3.60
ซ็อกเก็ต 14P 14 7.62mm 4.00
ซ็อกเก็ต 16P 16 7.62mm 5.00
ซ็อกเก็ต 18P 18 7.62mm 4.75
ซ็อกเก็ต 20P 20 7.62mm 7.50
ซ็อกเก็ต 24P 21 7.62mm 8.00
ซ็อกเก็ต 28P 28 7.62mm 9.00
ซ็อกเก็ต 32P 32 15.24mm 9.00
ซ็อกเก็ต 40P 40 15.24mm 15.00


รายละเอียด

IC Socket W/W
DIP หน้ากว้าง ขาสูง ระยะขา ราคา
ซ็อแก็ต 6PW 7.26mm 3.20mm 2.54mm สอบถาม
ซ็อแก็ต 8PW 7.26mm 3.20mm 2.54mm สั่งพิเศษ
ซ็อแก็ต 14PW 7.26mm 3.20mm 2.54mm สั่งพิเศษ
ซ็อแก็ต 16 PW 7.26mm 3.20mm 2.54mm สั่งพิเศษ
ซ็อแก็ต 18 PW 7.26mm 3.20mm 2.54mm สั่งพิเศษ
ซ็อแก็ต 20 PW 7.26mm 3.20mm 2.54mm สั่งพิเศษ
         
ซ็อแก็ต 24 PW 7.26mm 3.20mm 2.54mm สั่งพิเศษ
ซ็อแก็ต 24 PW-15 15.24mm 3.20mm 2.54mm สั่งพิเศษ
         
ซ็อแก็ต 28 PW 7.26mm 3.20mm 2.54mm สั่งพิเศษ
ซ็อแก็ต 28 PW-15 15.24mm 3.20mm 2.54mm สั่งพิเศษ
       
ซ็อแก็ต 32 PW 15.24mm 3.15mm 2.54mm สั่งพิเศษ
ซ็อแก็ต 40 PW 15.24mm 3.25mm 2.54mm สั่งพิเศษ
ซ็อแก็ต 42 PW 15.24mm 3.25mm 2.54mm สั่งพิเศษ

รายละเอียด

IC Socket W/Wขายาว

DIP หน้ากว้าง ขาสูง ระยะขา ราคา
ซ็อแก็ต 14PWL 7.26mm 12.95mm 2.54mm สั่งพิเศษ
ซ็อแก็ต 16 PWL 7.26mm 12.95mm 2.54mm สั่งพิเศษ
ซ็อแก็ต 18 PWL 7.26mm 12.95mm 2.54mm สั่งพิเศษ


รายละเอียด

PLCC Sockets แบบ ทั่วไปและ แบบ Surface Mount
DIP   ขาpin ราคา
ซ็อกเก็ต LCC 28P PLCC SOCKE 28 สั่งพิเศษ
ซ็อกเก็ต LCC 44P PLCC SOCKE 44 สั่งพิเศษ
ซ็อกเก็ต LCC 52P PLCC SOCKE 52 สั่งพิเศษ
ซ็อกเก็ตLCC68P PLCC SOCKE 68 สั่งพิเศษ
      สั่งพิเศษ
ซ็อกเก็ต LCC-SM 28P SURFACE MOUN 32 สั่งพิเศษ
ซ็อกเก็ต LCC-SM 44P SURFACE MOUN 44 สั่งพิเศษ** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ