ค้นหาสินค้า    ค้นหาไม่เจอ ติดต่อทาง FB หรือ LINE ครับ

D Sup

Pin Header และ ก้างปลา

Socket

USB

Wafer , Housing

Terminal Blocks
Terminal Block

Screw Terminal Block

ระยะ Pitch 3.5mm ** สั่งพิเศษ    
รุ่น DG 350 ** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
3.5mm 300V 7A
Screw Size: M2

DG350 2P
DG350 8P
       
รุ่น ED 350 ** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
3.5mm 300V 10A

ED 350 2P
ED 350 3P
       
       
ระยะ Pitch 3.81mm ** สั่งพิเศษ    
รุ่น DG 381 ** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
3.8 mm 300V 10A

DG381 2P
DG381 8P
       
       
ระยะ Pitch 5.0 mm (ทั่วไป)    
รุ่น DG 126
ระยะPitch แรงดัน กระแส
5.0 mm 300V 10A
Screw Size: M2.5
    ราคา
DG 126 2P 300V/10A 8 บาท
DG 126 3P 300V/10A 10 บาท


** รุ่นนิยมใช้ มีจำหน่ายที่ร้าน

       
รุ่น DG 128 ** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
5.0 mm 300V 10A
ใช่สายเบอร์ 24-12

DG 128 2P
DG 128 3P
       
รุ่น DG 300 ** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
5.0 mm 300V 10A
Single Interlocking Slot (Side)

DG 300 2P
DG 300 3P
DG 300 4P
       
รุ่น DG 301 ** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
5.0 mm 300V 15A
สายไฟเบอร์ 22-14AWG

DG 301 2P
DG 301 3P
       
รุ่น DG 330 ** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
5.0 mm 300V 15A

DG 330 4P
DG 330 8P
       
รุ่น DG 332 ** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
5.0 mm 300V 15A


DG 332 2P
DG 332 3P
     
     
     
รุ่น DE 500V ** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
5.0 mm 300V 16A
สายไฟเบอร์ 24-14AWG

DE 500V 2P
DE 500V 4P
DE 500V 6P
DE 500V 10P
     
  รุ่น DG 302 ** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
5.0 mm 300V 20A
สายไฟเบอร์ 20-12AWG

DG 30G 3P
     
รุ่น EK 500A ** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
5.0 mm 300V 20A

EK 500A 2P
EK 500A 3P
     
รุ่น EK 500V** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
5.0 mm 300V 20A

EK 500V 2P
EK 500V 3P
     
     
ระยะ Pitch 7.5 mm  
รุ่น DG 360 ** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
7.5 mm 300V 15A

DG 360 2P
DG 360 3P
     
     
ระยะ Pitch 7.62 mm  
รุ่น DG 130** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
7.62 mm 300V 12A
สายไฟเบอร์ 26-12AWG

DT 130 2P
     
     
ระยะ Pitch 10 mm  
รุ่น 166-2P** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
10 mm 300V 12A
สายไฟเบอร์ 18-12AWG

166-2P
     
     

Barrier Terminal Block ** สั่งพิเศษ

รุ่น DT-25 ** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
7.62 mm 300V 15A

Pins (ขา)
2 3 4 6 8 10        

รุ่น DT-29 ** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
6.35 mm 300V 15A

Pins (ขา)
2 3 4 5 8 9        
รุ่น DT-39 ** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
8.25 mm 300V 20A

Pins (ขา)
2 3 4 5 6 7        
     
รุ่น DT-49 ** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
9.50 mm 300V 25A

Pins (ขา)
2 3 4 5 6 8        
     
รุ่น DT-55-A ** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
10 mm 300V 25A

Pins (ขา)
2 3 4 5 6 8 10      
     
รุ่น DT-55-B** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
10 mm 300V 25A

Pins (ขา)
2 3 4 5 6 8 10 16    
     
รุ่น DT-69** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
11.11 mm 300V 30A

Pins (ขา)
2 3 4 6            
     
รุ่น DT-79** สั่งพิเศษ
ระยะPitch แรงดัน กระแส
12.7 mm 600V 45A

Pins (ขา)
2 4                
     
     
** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ