ค้นหาสินค้า    ค้นหาไม่เจอ ติดต่อทาง FB หรือ LINE ครับ

D Sup

Pin Header และ ก้างปลา

Socket

USB

Wafer , Housing

Terminal Blocks

Wafer, Housing & Crimp Terminal

รุ่น 254MM
ระบะ Pitch 2.54mm
     
รุ่น 254MM
ระบะ Pitch 2.54mm
** ขางอ สอบถาม****ราคา ใช้ค้นหาสินค้า

PIN ระยะขา 600XX ราคา  ราคา
2 2.54mm 254M_ST02 ตัวผู้ 2P  -  254B_010 ตัวเมีย 2P -
3 2.54mm 254M_ST02 ตัวผู้ 3P -  254B_010 ตัวเมีย 3P -
4 2.54mm 254M_ST02 ตัวผู้ 4P -  254B_010 ตัวเมีย 4P -
5 2.54mm 254M_ST02 ตัวผู้ 5P -  254B_010 ตัวเมีย 5P -
6 2.54mm 254M_ST02 ตัวผู้ 6P -  254B_010 ตัวเมีย 6P -
7 2.54mm 254M_ST02 ตัวผู้ 7P -  254B_010 ตัวเมีย 7P -
8 2.54mm 254M_ST02 ตัวผู้ 8P -  254B_010 ตัวเมีย 8P -
9 2.54mm 254M_ST02 ตัวผู้ 9P -  254B_010 ตัวเมีย 9P -
10 2.54mm 254M_ST02 ตัวผู้ 10P -  254B_010 ตัวเมีย 10P -
12 2.54mm 254M_ST02 ตัวผู้ 12P -  254B_010 ตัวเมีย 12P -
14  254B_010 ตัวเมีย 14P -
ใส้รุ่น 254 (1 ใส้) -
       

รุ่นด้านล่าง ให้ติดต่อสอบถามโดยตรง ไม่มี สต็อก สั่งพิ้เเศษ

       
รุ่น 200MM
ระบะ Pitch 2.00mm
     รุ่น 250MM
ระบะ Pitch 2.50mm
     

     
รุ่น 254MM-1108
ระบะ Pitch 2.54mm
   
 
รุ่น 254MM-1108
ระบะ Pitch 2.54mm
รุ่น  Pins
254MM-11081 1
254MM-11082 2
254MM-11083 3
254MM-11084 4
ใส้รุ่น 1108T  
       
รุ่น 396MM-1121
ระบะ Pitch 3.96mm
     
 รุ่น 396MM-400/500
ระบะ Pitch 3.96mm
     

       
รุ่น 420MM
ระบะ Pitch 4.206mm
     

       

** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ