เว็บไซด์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ครับ อาจจมีปัญหาในการค้นหา หรือ link ต่างๆ

หาสินค้าไม่เจอ ฝากรูปตัวอย่าง หรือ ข้อมุลสินค้าทาง e-mail หรือ FaceBook หรือ ทาง LINE ได้ครับ

เช็คราคาสินค้า ในหน้าเว็บเก่าฃั่วคราวครับ ค้นหาสินค้า ไม่เจอ
หรือ สินค้าที่ไม่ได้ลงในเว็บ สามารถ ส่งรูปตัวอย่าง ระบุ ชื่อ ชนิด
ทางร้านจะลองหาให้ครับ

 
กลุ่มสายไฟ/่ท่อหด/สายรัด/สายนำสัญญาณต่างๆ
 
     

 

           


ราคาสายไฟ
สายวายแล็ป ดำ แดง เหลือง เขียว (100 ฟุต / 30 เมตร) - 240 บาท
100 ฟุต / 30 เมตร
สายไฟเบอร์ 28 (ม้วน) - 85 บาท
สายไฟเบอร์ 26 (ม้วน) - 85 บาท
สายไฟเบอร์ 24 (ม้วน) - 95 บาท
สายไฟเบอร์ 22 (ม้วน) - 150
สายไฟเบอร์ 20 (ม้วน)- 175 บาท
สายไฟเบอร์ 18 ( ม้วน ) - 250 บาท
สายไฟเบอร์ 16 ( ม้วน ) - บาท350
สายไฟเบอร์ 14 ( ม้วน )- 575 บาท
สายไฟเบอร์ 12 ( ม้วน ) - 865 บาท
----------------------------------
(100 เมตร)
สายไฟเบอร์ 26 (100 เมตร)- 240 บาท
สายไฟเบอร์ 24 (100 เมตร) - 280 บาท
สายไฟเบอร์ 20 (100 เมตร) - 515 บาท
สายไฟเบอร์ 18 ( 100 เมตร ) - 750 บาท
---------------------------
แบ่ง ขายเป็นเมตร
สายวายแล็ป ( เมตร ) - 8 บาท
สายไฟเบอร์ 24 ( เมตร )- 4.5 บาท
สายไฟเบอร์ 22 สายเดี่ยว ( เมตร )- 7 บาท



           

สายไฟเบอร์ 22 สาย เดี่ยว (ม้วน) - 150
แบ่งขาย เป็นเมตร เฉพาะสี แดง ดำ เขียว เมตรละ 7 บาท



 

สายแพ (สีน้ำตาล)

ขนา ดที่มีจำหน่าย
สายแพ (น้ำตาล) 10P
สายแพ (น้ำตาล) 14P
สายแพ (น้ำตาล) 16P
สายแพ (น้ำตาล) 20P
สายแพ (น้ำตาล) 24P

(3.28 ฟุต = 1 เมตร)
คำนวณจากโปรแกรมแปลงที่
http://www.caldd.com/0math/unit/INDEX.htm

สายปากคีบแบบคละสี

1 ชุดมี 10 เส้น (5สี)
ความยาวประมาณ 43 เซนติเมตร
   
   
ขนาดที่มีจำหน่าย
4 นิ้ว
6 นิ้ว
8 นิ้ว
10 นิ้ว
12 นิ้ว
มีทั้งแบบถุง (100 เส้น) และแบบแยกขายเป็นเส้น
   
   
   
   

ท่อหด

ท่อหดที่มีจำหน่าย
ท่อหด 1.5มม
ท่อหด 2มม
ท่อหด 2.5มม
ท่อหด 3มม
ท่อหด 3.5มม
ท่อหด 4มม
ท่อหด 5มม
ท่อหด 6มม
ท่อหด 7มม
ท่อหด 8มม