ค้นหาสินค้า    ค้นหาไม่เจอ ติดต่อทาง FB หรือ LINE ครับ
กลุ่มโฟโต้บอร์ด

คลิกดูรูปขยาย

โฟโต้บอร์ด ขนาด 8.1 x 5.2 cm.
400 จุด

ราคา 80 บาท
โฟโต้บอร์ด ขนาด 16.5 x 5.3 cm
850 จุด
ราคา 120 บาท


กลุ่มแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา

ปริ้นท์ไข่ปลา 699 จุด ขนาด 9.5 x 5.8 cm.
ราคา 18 บาท
----------------------------------------------------------------------------------------------
ปริ ้นท์ไข่ปลา 630 จุด ขนาด 9.3 x 5.5 cm.
แบบธรรมดา ราคา 16 บาท
แบบชุบเงิน ราคา 21 บาท
----------------------------------------------------------------------------------------------
ปริ้นท์ไข่ปลา 1314 จุด ขนาด 11.9 x 8 cm
ราคา 28 บาท
----------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มแผ่น PCB
แผ่น PCB (แผ่นปริ้นท์)
ราคา
ธรรมดาหน้าเดียว 4x4 นิ้ว  25
อีฟอกซี่ หน้าเดียว 4x4 นิ้ว  35
ราคา
ธรรมดาหน้าเดียว 6x6 นิ้ว  45
อีฟอกซี่ หน้าเดียว 6x6 นิ้ว  90
ราคา
 ธรรมดาหน้าเดียว 6x12 นิ้ว  85
อีฟอกซี่ หน้าเดียว 6x12 นิ้ว 185
ราคา
ธรรมดาหน้าเดียว 12x12 นิ้ว (F) 145
อีฟอกซี่ หน้าเดียว 12x12 นิ้ว  275
อีฟอกซี่ 2-หน้า 12x12 นิ้ว (2-E) 355
   


 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

กรดกัดปริ้นท์

มีจำหน่ายเป็นขีด (100 กรัม)
วิธีใช้ ให้ผสมน้ำทำให้กรดละลาย
ถ้าต้องการความเข้มข้นให้ใช้น้ำน้อย

ราคา 15 บาท

 

กลุ่ม มอเตอร์ ดอกสว่นเจาะ
ชุดมอเตอร์สำหรับเจาะแผ่น PCBรุ่น M1
(มีรุ่นตัวเล็ก)
ราคา 115 บาท

แรงดันใช้งาน 12
นำ้ำหนัก 200 กรัม
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 ซม.
ความยาว 5.5 ซม ( เฉพาะมอเตอร์)
ความยาวรวมแกนจับ 9 ซม.
   
ดอกเจาะแผ่น PCB ใช้กับมอเตอร์ด้านบน
แกนขนาด 3 มม.
ขนาดที่มีจำหน่าย (ประมาณ)
0.7 มม
0.8 มม
0.9 มม
1 มม
1.1 มม
1.2 มม
1.3 มม
1.5 มม
1.6 มม
1.8 มม
2 มม
3 มม
 
และแบบรวม 10 ดอก (0.7 - 2 มม)
1 ดอก ราคา 15 บาท
ชุดรวม 10 ดอก ราคา 125บาท

** ดอกสว่านแต่ละรุ่นที่มีจำหน่าย ขนาดอาจจะแตก
ต่างกันไปบ้าง **

ดอกคว้าน
แกนขนาด 3 มม.
ขนาดที่มีจำหน่าย

1มม , 1.2มม 1.3มม ,1.5มม , 2มม
ราคา 18 บาท

** ดอกคว้านแต่ละรุ่นที่มีจำหน่าย ขนาดอาจจะแตก
ต่างกันไปบ้าง **

กลุ่มเสารอง ชุดน็อต


แกนพลาสติก

ขนาดที่มีจำหน่าย
สูง 6mm 8 mm. และ 17 mm.

ราคา (บาท)
เสารองพลาสติก 6 มม (แบบถุง 100 ตัว) 27
เสารองพลาสติก 8-9 มม (แบบถุง 100 ตัว) 30
เสารองพลาสติก 17 มม (แบบถุง 100 ตัว) 34
   
เสารองพลาสติก 6 มม ต่อตัว 0.65
เสารองพลาสติก 8-9 มม ต่อตัว 0.65
เสารองพลาสติก 17 มม ต่อตัว 0.75


 

-------------------------------------------------------------------------------------

เสารองโลหะ

ขนาดที่มีจำหน่าย ( พร้อมน็อต)

ราคตา
สารองโลหะ T10 มม 5.5
เสารองโลหะ T12.5 มม 6.25
เสารองโลหะ T15 มม 6.75
เสารองโลหะ T20 มม 7
 เสารองโลหะ T25 มม 8
 เสารองโลหะ T30 มม 8.25


-----------------------------------------------------------------------------------
น็อต หัวน็อตM3 แหวนรอง M3
   
ชุดน็อต
สูง (มม) ราคา (บาท)
น็อต JP 3x06  0.6 0.28
น็อต JP 3x08  0.8 0.28
น็อต JP 3x10  10 0.25
น็อต JP 3x12  12 0.25
น็อต JP 3x15  15 0.25
น็อต JP 3x18  18 0.35
น็อต JP 3x20  20 0.3
น็อต JP 3x25  25 0.5
น็อต JP 3x30  30 0.5
น็อต JP 3x35  35 0.8
น็อต JP 3x40  40 0.75
น็อต JP 3x45  45 0.95
 น็อต JP 3x50 50 1
น็อต JP 3x55  55 1.25
หัวน็อต M3 0.2
แหวน M3 0.15** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ