กล่องอเน็กประสงค์ ซองเก็บอุปกรณ์

กล่องสายไฟฟ้า เปิดปิดได้ ขนาด 6.5X4.5X1.5

ราคา 120 บาท

       
       
       
       กล่องอเนกประสงค์ ฟิวเจอร์คิด กล่องอเนกประสงค์ ฟิวเจอร์คิด
.FB01 กล่องอเนกประสงค์ >> ราคา 21 บาท

• ขนาดภายนอก 60*65*25 มม.
• ขนาดภายใน 55*61*22 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายใน 2 จุด
• ใส่ลำโพงขนาด 2.25 นิ้ว ได้
•ใส่กับวงจรกันขโมยขนาดเล็ก

FB02 กล่องอเนกประสงค์ >> ราคา 23 บาท

• ขนาดภายนอก 36*118*21 มม.
• ขนาดภายใน 33*116*17 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายใน 2 จุด
• สามารถใส่วงจรโลจิกโพรบ,รีโมทอินฟาเรด
หรือไมค์ลอยได้

       

FB03 กล่องอเนกประสงค์ >> ราคา 39 บาท

• ขนาดภายนอก 69*105*38 มม.
• ขนาดภายใน 64*98*34 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในทางด้านบน 4 จุด
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในทางด้านล่าง 4 จุด
• มีช่องเสียบ PCB

FB04 กล่องอเนกประสงค์ >> ราคา 49 บาท

• ขนาดภายนอก 89*134*45 มม.
• ขนาดภายใน 84*128*41 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในทางด้านบน 4 จุด
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในทางด้านล่าง 4 จุด
• มีช่องเสียบ PCB

       
FB05 กล่องอเนกประสงค์ >> ราคา 59 บาท

• ขนาดภายนอก 103*150*67 มม.
• ขนาดภายใน 98*145*54 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายใน 8 จุด
• ใส่หม้อแปลงขนาด 500 มิลลิแอมป์ ได้
• เหมาะสำหรับวงจรขนาดกลาง
• มีขายางรอง 4 จุด

FB06 กล่องอินสทรูเมนต์ >> ราคา 160 บาท

• ขนาดภายนอก 215*168*78 มม.
• ขนาดภายใน 209*156*72 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในด้านบน 12 จุด
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในด้านล่าง 8 จุด
• มีช่องเสียบ PCB
• มีขายางรอง 4 จุด
• ฝาทั้งสี่ด้านสามารถแยกออกได้อิสระ

       
FB07 กล่องวิทยุรับส่ง >> ราคา 69 บาท

• ขนาดภายนอก 64*164*36 มม.
• ขนาดภายใน 60*159*31 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในด้านล่าง 4 จุด
• เหมาะสำหรับวงจรวิทยุรับส่ง
• ใส่ลำโพงขนาด 2.25 นิ้ว ได้
• ใส่ถ่าน 9 โวลท์ได้

FB08 กล่องไมค์ลอยกลาง >> ราคา 40 บาท

• ขนาดภายนอก 50*140*25 มม.
• ขนาดภายใน 49*135*19 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในด้านบน 5 จุด
• ใช้กับไมค์ลอยต่างๆ ได้

       
FB09 กล่องอเนกประสงค์ >> ราคา 85 บาท

• ขนาดภายนอก 130*195*66 มม.
• ขนาดภายใน 125*188*60 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในด้านล่าง 12 จุด
• ใส่หม้อแปลงขนาด 1 แอมป์ ได้
• ใช้กับวงจรขนาดใหญ่ได้
• มีขายางรอง 4 จุด
• ใช้กับวงจรกันขโมยต่างๆ ได้

FB10 กล่องอินสทรูเมนต์ >> ราคา 98 บาท

• ขนาดภายนอก 146*157*67 มม.
• ขนาดภายใน 139*140*60 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในด้านบน 13 จุด
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในด้านล่าง 9 จุด
• มีขายางรอง 4 จุด
• สามารถแยกฝาหน้า,หลัง,บน,ล่างได้

       
FB11 กล่องอเนกประสงค์ >> ราคา 14 บาท

• ขนาดภายนอก 32*47*25 มม.
• ขนาดภายใน 30*45*20 มม.
• ไม่มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายใน
• ใช้ประกบและยึดด้วยกาว
• เหมาะสำหรับโมดูลและวงจรขนาดเล็ก

  FB12 กล่องอเนกประสงค์ มีปีกยึดน็อต 2 ข้าง
>> ราคา 23 บาท

• ขนาดภายนอก 40*55*25 มม.
• ขนาดภายใน 35*50*20 มม.
• มีปีกยึดน็อตกับฝาผนัง 2 ด้าน
• เหมาะสำหรับวงจรเซ็นเซอร์ต่างๆ และวงจรขนาดเล็ก

       
  FB13 กล่องอเนกประสงค์ มีปีกยึดน็อต 2 ข้าง
>> ราคา 50 บาท

• ขนาดภายนอก 68*125*28 มม.
• ขนาดภายใน 65*100*24 มม.
• มีปีกยึดน็อตกับฝาผนัง 2 ด้าน
• มีรูยึดน็อตภายในด้านล่าง 4 จุด

FB14 กล่องอเนกประสงค์ มีลูกบิด,เต้าเสียบ AC
>> ราคา ---บาท

• ขนาดภายนอก 77*107*42 มม.
• ขนาดภายใน 72*102*40 มม.
• มีรูยึดน็อตภายในด้านบน 4 จุด
• มีรูยึดน็อตภายในด้านล่าง 4 จุด
• มีเต้าเสียบไฟ AC,ลูกบิด,รูร้อยสาย AC และลูกยาง
• ใช้กับวงจรหรี่ไฟหรือวงจรตั้งเวลาต่างได้

       
FB15 กล่องอินเตอร์คอม >> ราคา 87 บาท

• ขนาดภายนอก 107*158*35 มม.
• ขนาดภายใน 101*152*30 มม.
• มีรูยึดน็อตภายในด้านบน 6 จุด
• มีรูยึดน็อตภายในด้านล่าง 5 จุด
• ใส่ลำโพงขนาด 2.25 นิ้วได้
• ใส่ถ่านขนาด UM2 จำนวน 3 ก้อน ได้
• มีขั้วถ่านและฝาปิดถ่าน

FB16 กล่องอินสทรูเมนต์ >> ราคา 84 บาท

• ขนาดภายนอก 140*110*42 มม.
• ขนาดภายใน 131*101*36 มม.
• มีรูยึดน็อตภายในด้านบน 10 จุด
• มีรูยึดน็อตภายในด้านล่าง 6 จุด
• มีขายางรอง 4 จุด
• สามารถแยกฝาหน้า,หลัง,บนและล่างได้

       
FB17 กล่องอเนกประสงค>> ราคา 39 บาท

• ขนาดภายนอก 63*115*23 มม.
• ขนาดภายใน 59*112*18 มม.
• มีรูยึดน็อตภายในด้านบน 4 จุด
• มีช่องเสียบ PCB 2 ช่อง
• ใส่ลำโพงขนาด 2.25 นิ้วได้
• ใส่ถ่าน 9 โวลท์ได้
• ใส่ถ่านขนาด AA ได้
• เหมาะสำหรับวงจรเสียงและตัวส่งของรีโมท

FB18 กล่องอเนกประสงค์ >> ราคา 61บาท

• ขนาดภายนอก 71*138*65 มม.
• ขนาดภายใน 68*135*60 มม.
• มีรูยึดน็อตภายในด้านล่าง 6 จุด
• มีช่องเสียบ PCB 4 ช่อง
• มีขายางรอง 4 จุด
• ใส่หม้อแปลงขนาด 1 แอมป์ ได้

       
B19 กล่องอเนกประสงค์   >> ราคา 16 บาท 

• ขนาดภายนอก 27*48*10 มม.
• ขนาดภายใน 24*44*7 มม.
• มีรูยึดน็อตภายในด้านล่าง 2 จุด
• ใช้กับวงจรขนาดเล็กได้

FB20 กล่องอเนกประสงค์ >> ราคา 31 บาท

• ขนาดภายนอก 50*76*20 มม.
• ขนาดภายใน 48*73*17 มม.
• มีรูยึดน็อตภายในด้านบน 4 จุด
• มีรูยึดน็อตภายในด้านล่าง 4 จุด
• เหมาะกับวงจรขนาดเล็ก
• ใส่แบตเตอรี่ 9 โวลท์ได

       
FB21 กล่องอเนกประสงค์ >> ราคา 60 บาท

• ขนาดภายนอก 111*111*24 มม.
• ขนาดภายใน 107*107*20 มม.
• มีรูยึดน็อตภายในด้านบน 4 จุด
• มีรูยึดน็อตภายในด้านล่าง 4 จุด
• เหมาะกับวงจรขนาดเล็ก
• มีช่องใส่ถ่านขนาด AA ได้ 4 ก้อน
• มีพร้อมขั้วถ่านและฝาปิด

FB22 กล่องอเนกประสงค์   >> ราคา-- บาท 

• ขนาดภายนอก 164*234*(54,57) มม.
• ขนาดภายใน 157*228*(48,51) มม.
• ฝาด้านบนมีลักษณะโค้ง ทำให้เกิดความสวยงาม
• มีรูยึดน็อตภายในด้านล่าง 4 จุด
• มีรูแขวนกล่องกับฝาผนังบริเวณฝาหลัง 2 จุด
• เหมาะกับวงจรขนาดใหญ่
• ใส่หม้อแปลงขนาด 500 มิลลิแอมป์ ได้

       
FB23 กล่องอเนกประสงค์ >>ราค--าท

• ขนาดภายนอก 77*107*(42,30) มม.
• ขนาดภายใน 71*102*(37,26) มม.
• ฝาด้านบนมีลักษณะโค้ง ทำให้เกิดความสวยงาม
• มีรูยึดน็อตภายในด้านบน 4 จุด
• มีรูยึดฝาบนและฝาล่างที่มุมฝาล่าง 4 จุด
• เหมาะสำหรับวงจรเร็กกูเลเตอร์
• ใส่หม้อแปลงขนาด 300 มิลลิแอมป์ ได้

FB24 กล่องอเนกประสงค์ >> ราคา-- บาท 

• ขนาดภายนอก 42*45*16 มม.
• ขนาดภายใน 39*42*13 มม.
• เหมาะสำหรับวงจรขนาดเล็ก
• มีรูยึดฝาบนและฝาล่างที่มุมฝาล่าง 4 จุด

       

FB25 กล่องอเนกประสงค์ >> ราคา --บาท

• ขนาดภายนอก 65*139*(42,34) มม.
• ขนาดภายใน 90*134*(37,29) มม.
• ฝาด้านบนมีความโค้ง ทำให้เกิดความสวยงาม
• มีรูยึดฝาบนและฝาล่างที่มุมฝาล่าง 4 จุด
• มีรูสำหรับแขวนฝาผนัง 2 จุด ที่ฝาหลัง

   
       
       
       

** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ