เครื่องวัดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ มิเตอร์ สายมิเตอร์


panel meter
ขนาด ประมาณ 5x5.5x5 (ลึก) ** ค่าอื่นๆ ติดต่อสอบถาม
วัดกระแส 30mA - DC / 2A - DC / 1A - DC
30A - DC / 30V - DC
วัดแรดงดัน
20V - DC / 30V - DC/ 220V - AC


ราคา 250 บาท

 

มิเตอร์ digital V+A

ราคา 300 บาท

   
       
       
       


** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ