เว็บไซด์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ครับ อาจจมีปัญหาในการค้นหา หรือ link ต่างๆ

หาสินค้าไม่เจอ ฝากรูปตัวอย่าง หรือ ข้อมุลสินค้าทาง e-mail หรือ FaceBook หรือ ทาง LINE ได้ครับ

เช็คราคาสินค้า ในหน้าเว็บเก่าฃั่วคราวครับ ค้นหาสินค้า ไม่เจอ
หรือ สินค้าที่ไม่ได้ลงในเว็บ สามารถ ส่งรูปตัวอย่าง ระบุ ชื่อ ชนิด
ทางร้านจะลองหาให้ครับ

 
ฟิวส์ทั่วไป ขนาด 5x20มม
ใช้ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสเกินกว่าที่กำหนด
ขนาดที่มีจำหน่าย

0.5A
1A
2A
3A
4A
5A
6A
8A
10A

 
ฟิวส์รถยนต์
ใช้ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสเกินกว่าที่กำหนด
ขนาดที่มีจำหน่าย
ขนาดโดยประมาณ กว้าง 2cm สูง 2.1 cm5A
7.5A
10A
15A

20A
25A
30A
40A

กระบอกฟิวส์ี
ใช้กับฟิวส์ขนาด
5x20 มม

กระปอกฟิวส์ใหญ่
ใช้กับฟิวส์ขนาด
5x30 มม
ที่ใส่ฟิวส์แบบพับ
ใช้กับฟิวส์ขนาด
5x20 มม
ฐานรองฟิวส์
วาริเตอร์ / VARISTOR
ใช้ตัดต่อวงจรเมื่อกระแสเกินสูงมาก

S07K17 / แรงดันใช้งาน 17 V (ขนาด7มม)
S07K30 /
แรงดันใช้งาน 30 V, (ขนาด7 มม)
S07K275 /
แรงดันใช้งาน 275 V,(ขนาด7 มม)
S07K300 /
แรงดันใช้งาน 300 V,(ขนาด7 มม)

S14K130 /
แรงดันใช้งาน 130 V,(ขนาด 14 มม)
S14K150 /
แรงดันใช้งาน 150 V,(ขนาด 14 มม)
S14K250 /
แรงดันใช้งาน 250 V,(ขนาด 14 มม )

S20K300 /
แรงดันใช้งาน 300V, (ขนาด 20 มม)