ค้นหาสินค้า    ค้นหาไม่เจอ ติดต่อทาง FB หรือ LINE ครับ
 
 
ฟิวส์ทั่วไป ขนาด 5.2 x 20 มม
ใช้ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสเกินกว่าที่กำหนด
ขนาดที่มีจำหน่าย
ราคา (บาท)
ฟิวส์ทั่วไป ขนาด 5x20มม 0.5A 5
ฟิวส์ทั่วไป ขนาด 5x20มม 1A 5
ฟิวส์ทั่วไป ขนาด 5x20มม 2A 5
ฟิวส์ทั่วไป ขนาด 5x20มม 3A 8
ฟิวส์ทั่วไป ขนาด 5x20มม 4A  5
ฟิวส์ทั่วไป ขนาด 5x20มม 5A 5
ฟิวส์ทั่วไป ขนาด 5x20มม 6A 8
ฟิวส์ทั่วไป ขนาด 5x20มม 8A 5
ฟิวส์ทั่วไป ขนาด 5x20มม 10A  5
ฟิวส์ทั่วไป ขนาด 5x20มม 15A  5

** รุ่นอื่น กระแสอื่นๆ สอบถามครับ

 
ฟิวส์รถยนต์
ใช้ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสเกินกว่าที่กำหนด
ขนาดที่มีจำหน่าย
ขนาดโดยประมาณ กว้าง 2cm สูง 2.1 cm


ราคา (บาท)
ฟิวส์รถยนต์ 5A 5
ฟิวส์รถยนต์ 7.5A 5
ฟิวส์รถยนต์ 10A 5
ฟิวส์รถยนต์ 15A 5
ฟิวส์รถยนต์ 20A 5
ฟิวส์รถยนต์ 25A 5
ฟิวส์รถยนต์ 30A 5
ฟิวส์รถยนต์ 40A  5


กระบอกฟิวส์ี ใช้กับฟิวส์ขนาด 5x20 มม>> ราคา 15 บาท

กระปอกฟิวส์ใหญ่
ใช้กับฟิวส์ขนาด
5x30 มม >> ราคา 17 บาท
ที่ใส่ฟิวส์แบบพับ
ใช้กับฟิวส์ขนาด
5x20 มม >> ราคา 12 บาท
ฐานรองฟิวส์ >> ราคา 2.5 บาท
วาริเตอร์ / VARISTOR
ใช้ตัดต่อวงจรเมื่อกระแสเกินสูงมาก

รุ่น ขนาด แรงดัน ราคา(บาท)
S07K17  7มม 17V 10
S07K30  7มม 30V 9
S07K275  7มม 275V 9
S07K300  7มม 300V 9
S14K130 14มม 130V 15
S14K150 14มม 150V 15
S14K250  14มม 250V 13

   

** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ