บอร์ด Arduino และโมดูลต่างๆ


บอร์ด Aruino UNO R3 SMD + สายUSB( 30 cm)

ราคา 250 บาท

บอร์ด Aruino NANO V3 ราคา 175 บาท

บอร์ด Aruino NANO V3 +สายUSB( 30 cm) ราคา 190 บาท

บอร์ด Aruino MBGA 2560 +สายUSB ราคา 470 บาท

   
 

 

|โมดูลต่อการใช้งาน บอร์ด Arduino
 

Module-infared
55 บาท

Module-Ultrasonic
102 บาท

LCD 16X2 I2C
ราคา 140

 
       
       

** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ