เว็บไซด์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ครับ อาจจมีปัญหาในการค้นหา หรือ link ต่างๆ

หาสินค้าไม่เจอ ฝากรูปตัวอย่าง หรือ ข้อมุลสินค้าทาง e-mail หรือ FaceBook หรือ ทาง LINE ได้ครับ
ค้นหาสินค้า    ค้นหาไม่เจอ ติดต่อทาง FB หรือ LINE ครับ


กลุ่ม สินค้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-


11 รีเลย์และอุปกรณ์ประกอบ รีเลย์อิเล็กทรอนิกส์

รีเลย์ทั่วไป
รีเลย์ทั่วไป
power รีเลบ์
ซ็อกเก็ตรีเลย์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 คอนเน็กเตอร์
DB
DT-126
jumer
usb
box
box
ซ็อกเก็ต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
13 กลุ่มสวิตช์
สวิตช์กดเล็ก
กดทั่วไป
ดิฟสวิตช์
ลีดสวิตช์
ไมโครสวิตช์
ไมโครสวิตช์
           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 อุปกรณ์กำเนิดเสียง

เปียโซ
ลำโพงเล็ก
บัสเซอร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 สายไฟ สายรัด และท่อหด
สานไฟเบอร์ 24 - 26
สายแข็งเบอร์ 22
สายวายแล็ป
สายปากคีบ
เคเบิ้ลไท
สายแพ
         
ท่อหด
         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 บอร์ดไข่ปลา โพโตบอร์ด แผ่น PCB มอเตอร์เจาะPCB กรดกัดปริ้น
บอร์ดไข่ปลา
โพโตบอร์ด
แผ่น PCB
มอเตอร์เจาะ PCB
ดอกสว่าน / คว้าน
กรดกัด PCB
   
กล่องอเนกประสงค์
เสารองพลาสติก
เสาลองโลหะ
ชุดน็อตต่างๆ
   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 เครืองมือและอุปกรณ

หัวแร้ง
ปลายหัวแร้ง
ที่ดูดตะกั่ว
น้ำยาประสาน
ที่วางหัวแร้ง
ตะกั่วบัดกรี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 0000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 ฟิวส์ วาริเตอร์ และอุปกรณ์

ฟิวส์ 5มม
กระบอกฟิวส์
ฟิวส์รถยนต์
ฐานฟิวส์
วาริสเตอร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 ปลักแจ็ค
ปลั๊ก - แจ็ค
ปลั๊ก - แจ็ค ์
ปลั๊ก - แจ็ค
ปลั๊ก - แจ็ค
ปลั๊ก - แจ็ค
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 หม้อแปลง ขดลวด L

หม้อแปลง
ขดลวก power
L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 หนังสือ (ไม่มีจำหน่าย)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 ทั่วไป

แผ่นระบาย
ความร้อน
ชุดระบาย
X-TAL
กะบะถ่าน

 
สวิตทั่วไป


รายละเอียด
กล่องเก็บอุปกรณ์ AS300
ขนาดประมาณ 15 x 10 x 6.5รายละเอียด
panel meter
กระแส
r 30mA - DC 2A - DC
1A - DC 30A - DC
แรงดัน
30V - DC 20V - DC 30V - DC 220V - AC
รายละเอียด
ปากคีบหุ่มยาง

รายละเอียด
แจ๊ก ปลั็ก บานาน่า

รายละเอียด
ถุงซิบใส ขนาด 6x8 cm
ถุงซิบใส ขนาด 7x10 cm
ถุงซิบใส ขนาด 8x12 cm
ถุงซิบใส ขนาด 9x13 cm
ถุงซิบใส ขนาด 10x15 cm
รายละเอียด