ค้นหาสินค้า    ค้นหาไม่เจอ ติดต่อทาง FB หรือ LINE ครับ
รูปสินค้า ตัวอย่างตามกลุ่มสินค้า

1 กลุ่ม ตัวต้านทานค่าตงที่

R 1/4W 5%
R 1/2W 5%
R 1W 5%
R 2W 5%
R 3W 5%
R 3W 5% R 5W 5% R 10W 5%
R-network commom 5P 6P 8P 9P 10P
R - network แบบแยก 8P
R 1/4W 1% R 1/2W 1% R 1W 1% R 2W 2%    
       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 กลุ่ม ตัวต้านทานปรับค่าได้ VR

 

VR 3 ขา แกนสั้น
แบบ A และ B

VR 6 ขา แกนสั้น
แบบ A และ B

VR 3 ขา แกนยาว
แบบ A และ B

VR 6 ขา แกนยาว
แบบ A และ B

เกือกม้า

ทิมพอท 1 รอบ

ทิมพอท 15 รอบ

ทิมพอท 20 รอบ


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 กลุ่ม ตัว เก็บประจุ

อิเล็กทรอไลท

ไมล่า100V

ไมล่า Vสูง

เซรามิค

มัลติเลเยอร์

แทนทาลั่ม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 กลุ่ม ไดโอด และ ซีเนอร์ไดโอด

ไดโอดทั่วไป

บริท

Fast Recovery

Fast Recovery
แบบ Single

Fast Recovery
แบบ Single Dual

Schottky Diode
แบบ Single

Schottky Diode
แบบ Dual - C

Small Signal
Switching

Zener Diodes 1/2W

     

Zener Diodes 1W

Zener Diodes 1.3W

Zener Diodes 5W

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 กลุ่ม IC

กลุ่ม TTL

กลุ่ม Cmos

สัญญาณนาฬิกา 

Data Acquisition

Interfaces

ขยายเสียง

Op-amp Memory - I2C ตรวจจับอุณหภูมิ

ตรวจจับกระแส

ควบคุมมอเตอร

แปลง
AC เป็น DC

แปลง
DC เป็น DC

จัดการแบตเตอรร 

ขับ ขาเกต

ขับ LED  PFC Controllers คุมแรงดัน
Switching

คุมแรงดัน
Linear LDO 

คุมแรงดัน
คงที่

แรงดันอ้างอิง

อนาล็อก สวิตช์

สื่อสาร

ทรานซิสเตอร์อาเรย

MCS51 AVR PIC

 

 

 

 

dsPIC

CYPRESS

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 กลุ่ม TR MOSFET
ทรานซิสเตอร์
เฟส มอสเฟส 
IGBT


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 กลุ่ม Thyristor (SCR TRIAC DIAC)
Diac
 SCR 
 Triac


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ