กลุ่มสินสค้า
R C
ตัวต้านทาน (ค่าคงที่)
ตัวต้านทานปรับค่า
ตัวเก็บประจุ
ไดโอด
ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด
IC TR เฟส
IC กลุ่มต่างๆ
ทรานซิสเอตร์
เฟส -มอสเฟส
SCR Triac
SCR TRIAC
แสดงผล LED LCD
แสดงผล LED 7 เซ็กเม้น
เซ็นเซอร์ ตรวจจับ
ตรวจจับ LDR เทอร์มิสเตอร์์
เซ็นเซอร์ IR อินฟาเรท
มอเตอร์ และ อุปกรณ์ทางกล
มอเตอร์ / มอเตอร์เกียร์
ล้อ และอุปกรณ์
โซ่ เฟือง หน้าแป้น ชุดเฟือง
 Coupling ข้อต่อแกน
 สายพาน เพืองสายพาน
 รีเลย์ และ อุปกรณ์
รีเลย์ และ อุปกรณ์
สวิตช์ ปลัก แจ็ค อนเน็กเตอร์์
สวิตช์ แบบต่างๆ
ปลัก - แจ็ค ต่าง
บานาน่า แจ็ค ต่างๆ
คอนเน็กเตอร์ DB ต่างๆ
ซ็อกเก็ต โมดูล
สายไฟ นำสัญญาณ
สายไฟ สายรัด ท่อหด
ฟิวส์ วาริสเตอร์
ฟิวว์และอุปกรณ์ วาริสเตอร์
หม้อแปลง L
หม้อแปลง และ ตัว์ L - -ขดลวด
บอร์ด PCB เครื่องมือ
อผ่นบอร์ด PCB เสารอง น็อต 
ดอกเจาะ PCB - มอเอตร์
กล่อง ถุง ใส่้อุปกรณ์
เครื่องมือ - เครื องวัด
หัวแร้ง ตะกั่ว
กำำเนิดเสียง
ลำโพง เปียโซ บัสเซอร์
อุปกรณ์ทั่วไป
ปากคีบ
แผ่นระบายความร้อน
กะบะถ่าน
X-TAL ออสซิเรเตอร์
 


ใช้เบอร์ 089-8942654

 
 
 
 
การสั่งซื้อ ---- ระบุสินค้าที่ต้องการ พร้อมจำนวน ส่งมาที่
semishop@yahoo.com
หรือทาง FB หรือ Line ( 1-3 รายการ)

ค้นหาสินค้า   
ตัวต้านทานแบบค่าคงที่
 
ตัวต้านทาน 1/4W 5%
0E (โอห์ม)
0.5E
1E
2.2E
10E
12E
15E
20E
22E
27E
33E
47E
50E
68E
82E
100E
120E
150E
180E
220E
240E
270E
300E
330E
390E
470E
500E
560E
620E
680E
820E
910E
1K
1.2K
1.5K
1.8K
2K
2.2K
2.4K
2.7K
3K
3.3K
3.9K
4.7K
5K

6.8K
8.2K
10K
12K
15K
18K
20K
22K
24K
27K
30K
33K
39K
47K
50k
56K
68K
75K
82K
100K
120K
150K
180K
200K
220K
270K
300K
330K
470K
500K
560K
680K
750K
820K
910K
1M
1.2M
1.5M
2.2M
4.7M
6.8M
10M
15M 
 
. ตัวต้านทาน 1/2W 5%
0.5E
1E
2E
2.2E
3E
5E
10E
15E
20E
22E
27E
30E
33E
47E
50E
68E
82E
100E
120E
150E
180E
220E
240E
270E
300E
330E
390E
470E
500E
560E
680E
820E
1K
1.5K
1.8K
2K
2.2K
2.4K
2.7K
3K
3.3K
3.9k
4.7k
5k
5.1k
6.8k
8.2k
10k
12k
15k
18k
20k
22k
24k
27k
30k
33k
39k
47k
75k
82k
100k

50k
56k
120k
150k
180k
200k
220k
270k
300k
330k
470k
510k
560k
680k
750k
820k
1M
1.2M
1.5M
2M
2.2M
4.7M
6.8M
10M
ตัวต้านทาน 1W 5% (
ตัวต้านทาน 1W ไม่มี stock สินค้ากลูกค้าสั่งซื้อ
จะเข้าไปซื้อที่บ้านหม้อและส่งไปให้ ดังนั้น
หากค่าที่ลูกค้าต้องการไม่มีจะให้ค่าที่ใกล้เคียง
ให้แทน

0.5E
1E
2E
2.2E
3E
5E
10E
15E
20E
22E
27E
30E
33E
47E
50E
68E
82E
100E
120E
150E
180E
220E
240E
270E
300E
330E
390E
470E
500E
560E
680E
820E
1K
1.5K
1.8K
2K
2.2K
2.7K
3K
3.3K
3.9k
4.7k
5k
5.1k
6.8k
8.2k
10k
12k
15k
18k
20k
22k
24k
27k
30k
33k
39k
47k
56k
75k
82k
100k
120k
150k
180k
200k
220k
270k
300k
330k
470k
500k
560k
680k
750k
820k
1M
1.2M
1.5M
2M
2.2M
4.7M
6.8M
   
ตัวต้านทาน 2W 5%
ตัวต้านทาน 2W ไม่มี stock สินค้ากลูกค้าสั่งซื้อ
จะเข้าไปซื้อที่บ้านหม้อและส่งไปให้ ดังนั้น
หากค่าที่ลูกค้าต้องการไม่มีจะให้ค่าที่ใกล้เคียง
ให้แทน

0.5E
1E
2E
2.2E
3E
5E
10E
15E
20E
22E
33E
47E
50E
68E
82E
100E
120E
150E
180E
220E
270E
300E
330E
390E
470E
500E
560E
680E
820E
1K
1.8K
2K
2.2K
2.7K
3K
3.3K
3.9k
4.7k
5k
6.8k
8.2k
10k
12k
15k
18k
20k
22k
27k
33k
39k
47k
50k
56k
82k
100k
120k
150k
180k
200k
220k
270k
300k
330k
470k
500k
560k
680k
820k
1M
   
ตัวต้านทาน 3W 5% (
ตัวต้านทาน 3W ไม่มี stock สินค้ากลูกค้าสั่ง
ซื้อ จะเข้าไปซื้อที่บ้านหม้อและส่งไปให้
ดังนั้น หากค่าที่ลูกค้าต้องการไม่มีจะให
้ค่าที่ใกล้เคียง ให้แทน

0.5E
1E
2E
2.2E
3E
5E
10E
15E
20E
22E
33E
47E
50E
68E
82E
100E
120E
150E
180E
220E
270E
300E
330E
390E
470E
500E
560E
680E
820E
1K
2K
2.2K
3K
3.3K
3.9k
4.7k
5k
6.8k
8.2k
10k
12k
15k
18k
20k
22k
27k
33k
39k
47k
50k
56k
68K
75K
82k
100k

   
ตัวต้านทาน 5W 5% (
ตัวต้านทาน 5W ไม่มี stock สินค้ากลูกค้าสั่งซื้อ
จะเข้าไปซื้อที่บ้านหม้อและส่งไปให้ ดังนั้น
หากค่าที่ลูกค้าต้องการไม่มีจะให้ค่าที่ใกล้เคียง
ให้แทน


0.1E
0.5E
1E
1.5E
2E
2.2E
3E
5E
5.6E
6.8E
10E
12E
15E
20E
22E
27E
33E
47E

50E
56E
68E
75E
82E
100E
120E
150E
180E
200E
220E
270E
250E
270E
300E
330E
390E
470E

500E
560E
680E
750E
820E
1K
1.5K
2K
2.2K
3K
3.3K
3.9k
4.7k
5k
6.8k
8.2k
10k
12k

15k
18k
20k
22k
27k
30K
33k
39k
47k
50k
56k
68K
75K
82k
100k
220K
470K
680K

   
ตัวต้านทาน 10W 5%
ตัวต้านทาน 10W ไม่มี stock สินค้ากลูกค้าสั่งซื้อ
จะเข้าไปซื้อที่บ้านหม้อและส่งไปให้ ดังนั้น
หากค่าที่ลูกค้าต้องการไม่มีจะให้ค่าที่ใกล้เคียง
ให้แทน


0.1E
0.5E
1E
2E
2.2E
2.7E
3E
4.7E
5E
5.6E
6.8E
8.2E
10E
12E
15E
20E
22E

27E
30E
33E
47E
50E
56E
68E
70E
75E
82E
100E
120E
150E
180E
220E
250E
300E

330E
390E
470E
500E
560E
680E
750E
820E
1K
1.5K
2K
2.2K
3K
3.3K
3.9k
4.7k
5k

6.8k
8.2k
10k
12k
15k
22k
27k
30K
33k
39k
47k
50k
56k
68K
82k
100k

  ตัวต้านทาน 15W 5%
ตัวต้านทาน 15W ไม่มี stock สินค้ากลูกค้าสั่งซื้อ
จะเข้าไปซื้อที่บ้านหม้อและส่งไปให้ ดังนั้น
หากค่าที่ลูกค้าต้องการไม่มีจะให้ค่าที่ใกล้เคียง
ให้แทน
 

1E
2.2E
3.3E
4.7E
5.6E
6.8E
8.2E
9.1E
10E
12E
15E
20E
22E

33E
39E
47E
82E
100E
220E

   
ตัวต้านทาน 20W 5%
ตัวต้านทาน 20W ไม่มี stock สินค้ากลูกค้าสั่งซื้อ
จะเข้าไปซื้อที่บ้านหม้อและส่งไปให้ ดังนั้น
หากค่าที่ลูกค้าต้องการไม่มีจะให้ค่าที่ใกล้เคียง
ให้แทน

1E
2.2E
3.3E
4.7E
5.6E
6.8E

8E
8.2E
9.1E
10E
12E
15E
20E
22E
33E
39E
47E
68E
82E
100E
220E

   
ตัวต้านทาน 30W 5% (
ตัวต้านทาน 30W ไม่มี stock สินค้ากลูกค้าสั่งซื้อ
จะเข้าไปซื้อที่บ้านหม้อและส่งไปให้ ดังนั้น
หากค่าที่ลูกค้าต้องการไม่มีจะให้ค่าที่ใกล้เคียง
ให้แทน

1E
2.2E
3.3E
4.7E
5.6E
6.8E
8.2E
9.1E
10E
12E
15E
20E
22E
33E
39E
82E
100E
220E
470E

   
ตัวตานทานค่าคงที่ 1/8W 5% แบบ Network ชนิด commmon pin type (ขาร่วม)
5P
1K - 5P
4.7K -5P
10K - 5P

6P
10K - 6P

8P
33E - 8P
10K - 8P
1M - 8P
9P
330E -9P
390E - 9P
1K - 9P
2.2K - 9P
4.7K - 9P
10K - 9P
100K - 9P

10P
2.2K - 10P

11P
100K - 11P

ตัวตานทานค่าคงที่ 1/8W 5% แบบ Network ช
นิด Isolated pin type (ขาแยก)

390E - 8P Iso
1K - 8P Iso
2.2K - 8P Iso
3.3K - 8P Iso
4.7K - 8P Iso
10K - 8P Iso
47K - 8P Iso